Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w praktyce / red. nauk. Mieczysław Przybyła
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, 1426-8604 ; 13
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia / red. nauk. Aldona Uziębło
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2299-9582 ; T. 1
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw : wyzwania współczesności / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1030
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy zarządzania : przedsiębiorstwo na progu XXI wieku / [aut. oprac. Krystyna Kubacka-Góral et al.] ; pod red. Barbary Olszewskiej
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / pod red. Jolanty Bieda ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Ślaskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Rok wydania:
2008
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna Moszkowicz, Barbara Olszewska
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 951
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod redakcją Romana Niestroja i Piotra Hadriana ; [autorzy: Anna Czubała et al.] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Marketing strategiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw / Bożena Kaczmarska ; [recenzenci: Józef Kuczmaszewski, Tomasz Arciszewski]
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska, 1897-2691 ; M64
Nauki Techniczne / Politechnika Świętokrzyska. Budowa i Eksploatacja Maszyn
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 86
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku : materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zakopane 2001 / Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania i Marketingu
Wydawca:
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania:
2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1025
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 260
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przez jakość w polskich przedsiębiorstwach (firmach) : krajowe warunki stymulacji jakości, relacje pomiędzy TQM i systemem jakości wg ISO 9000, praktyczne aspekty wdrażania TQM / Edward Kindlarski
Wydawca:
[Warszawa] : Wydawnictwo Bellona
Rok wydania:
1993
Seria:
Zarządzanie przez Jakość : doskonalenie jakości w firmach prywatnych i państwowych - metodyki, systemy, metody, techniki. Podstawy
Temat:
Zarządzanie jakością - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Jakość totalna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania / Sylwia Sysko-Romańczuk
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (644) 570
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem : wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad, Bartosz Rymkiewicz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość zasobów niematerialnych a doskonalenie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia / pod red. Elżbiety Skrzypek
Wydawca:
Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiana warunkiem sukcesu : w poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności / redaktorzy naukowi Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 400
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Marketing strategiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność ochrony środowiska w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych / Zbigniew M. Karaczun
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2008
Seria:
Rozprawy Naukowe i Monografie = Treatises and Monographs / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; 342
Temat:
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2006
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - Polska.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki
Wydawca:
Katwice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział
Rok wydania:
2005
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Zarządzanie - innowacje.
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Logistyka (organizacja) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju i wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / [kom. red. Anna Zamojska - Adamczak [et al.]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania UG : Fundacja Rozwoju UG
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 2004, 2
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ; Andrzej Herman, red. nacz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
2006-
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - czasopisma.
Przedsiębiorstwa - zyski - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Bogusz Mikuła]
Wydawca:
Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka
Rok wydania:
2010
Seria:
Nauka i gospodarka ; t. 1
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady obiegu i kontroli dowodów księgowych : najnowszy poradnik praktyczny dla wszystkich firm z przykładową instrukcją i wzorami dowodów do stosowania od 2011 roku / Ksawery Haski
Wydawca:
Skierniewice : Wydawnictwo Sigma
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Nowe Prawo Rachunkowości
Temat:
Rachunkowość - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Zjednoczonej Europie : praca zbiorowa / pod red. Rafała Gizdry ; recenzent Stanisław Flejterski
Wydawca:
Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Kraje Unii Europejskiej.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki ; [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska]
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział
Rok wydania:
2010
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja, rozwój, zarządzanie / redakcja naukowa: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Controlling - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział
Rok wydania:
2005
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Firmy rodzinne : ludzie-relacje-wartości / Joanna Lajstet, Arkadiusz Karwacki, Iwona Escher, Marta Karwacka, Beata Królicka
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2017
Temat:
Spółki rodzinne - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Spółki rodzinne - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych / pod redakcją Anny Walaszczyk, Małgorzaty Koszewskiej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2021
Seria:
Monografie Politechniki Łódzkiej
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług - 2002 : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
Rok wydania:
2002
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach
Rok wydania:
2004
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach
Rok wydania:
2003
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie / Jerzy Lech Lisowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie jakością - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania zarządzania kosztami i dokonaniami : dobór mierników w praktyce przedsiębiorstw i instytucji / pod redakcją Marii Nieplowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2019
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Rachunek kosztów - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. Janusz Dworak, Tadeusz Falencikowski
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 1899-9867 T. 3
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Planowanie strategiczne - Polska - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007 r. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / pod redakcją Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Konferencje / Politechnika Częstochowska, 1234-9895 ; 62
Temat:
Innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Logistyka (organizacja) - innowacje - konferencje.
Procesy produkcyjne - innowacje - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych : raport z badań / [red. Irena Zielonkowa]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1995
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 5 (405)
Temat:
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Siła robocza - planowanie - Polska - 1990-.
Personel - kierowanie - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej / pod red. Anety Oniszczuk-Jastrząbek ; Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Wydawca:
Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Niemcy - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Anny Nehring
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa wartości przedsiębiorstwa poprzez internacjonalizację - wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod redakcją Herberta Wirtha
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz