Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 86
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. małopolskim i śląskim : praca zbiorowa. Cz. 1, Podstawy teoretyczno-metodologiczne / pod red. Marka Lisińskiego ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - Małopolskie, Województwo (1999- ).
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne kierunki doskonalenia organizacji i zarządzania instytucjami / red. naukowa Kazimierz Krzakiewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 224
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeobrażenia systemów kierowniczych w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej / red. naukowy Tadeusz Mendel
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 223
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia / red. nauk. Aldona Uziębło
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2299-9582 ; T. 1
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w praktyce / red. nauk. Mieczysław Przybyła
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, 1426-8604 ; 13
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej / [red. nauk. Tadeusz Waśniewski]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Rok wydania:
dr. 1985
Seria:
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Ekonomiki Przemysłu, 0208-7103 ; nr 19
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw : wyzwania współczesności / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1030
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy zarządzania : przedsiębiorstwo na progu XXI wieku / [aut. oprac. Krystyna Kubacka-Góral et al.] ; pod red. Barbary Olszewskiej
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / pod red. Jolanty Bieda ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Ślaskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Rok wydania:
2008
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach : stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. T. 2, Materiały konferencyjne / [red. nauk. Stanisław Kaczmarczyk] ; Katedra Marketingu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Toruń : Wydaw. UMK
Rok wydania:
2002
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - konferencje.
Marketing - zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sterowanie ekonomiczne i zachowania organizacyjne w warunkach deficytowej działalności socjalistycznych przedsiębiorstw transportowych / Krzysztof Szałucki
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1988
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Gdański. Rozprawy i Monografie ; 111
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1970-2000.
Przewoźnicy - Polska - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : zarządzanie, marketing, finanse : praca zbiorowa / pod red. Teresy Bal
Wydawca:
Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Oddział w Rzeszowie
Wydanie:
Wyd. 2, zm. i rozsz
Rok wydania:
[1994]
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Marketing - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna Moszkowicz, Barbara Olszewska
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 951
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod redakcją Romana Niestroja i Piotra Hadriana ; [autorzy: Anna Czubała et al.] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Marketing strategiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sukces w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red. nauk. Tadeusz Listwan ; [organizatorzy konf.: Katedra Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 969
Temat:
Kadry kierownicze - Polska - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw / Bożena Kaczmarska ; [recenzenci: Józef Kuczmaszewski, Tomasz Arciszewski]
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska, 1897-2691 ; M64
Nauki Techniczne / Politechnika Świętokrzyska. Budowa i Eksploatacja Maszyn
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy zarządzania / redaktor naukowy Jerzy Hołubiec
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1974
Seria:
Informacja i Sterowanie : seria poświęcona tematyce cybernetycznej / Polskie Towarzystwo Cybernetyczne
Temat:
Zarządzanie - Polska - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku : materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zakopane 2001 / Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania i Marketingu
Wydawca:
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania:
2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych : praca zbiorowa / Jan Bursche, Seweryn Chajtman, Stefan Podleśny ; pod redakcją Józefa Niedźwieckiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
1967
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1945-1990.
Organizacja przedsiębiorstwa - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja zachowań strategicznych polskich przedsiębiorstw / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uczelniane SGH
Rok wydania:
1991
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 318
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - 1970-2000.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w zakładowych systemach pracy w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki skarbu państwa / Stanisława Kocot. Działalność usprawniająca w sferze organizacji, zarządzania i produkcji / Wiesław Załęski
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1992, z. 7(368)
Temat:
Organizacja pracy - Polska.
Prywatyzacja - Polska.
Spółki - Polska.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w systemie ekonomiczno-finansowym gospodarki a ekonomika przemysłu : materiały z konferencji naukowej katedr ekonomiki przemysłu i ekonomiki przedsiębiorstwa Bierutowice, 1985. 06. 7-9 / [zespół red. Zygmunt Bartosik, Stanisław Kiełczewski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; 344
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1970-1989 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1025
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 260
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narodowe fundusze inwestycyjne : zarządzanie nową strukturą / Bogdan Wawrzyniak [et al.] ; pod red. Bogdana Wawrzyniaka ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Fundusze inwestycyjne - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz