Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych / Małgorzata Smolska, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Zioło
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1136) 1062
Temat:
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - metody symulacji.
Logistyka (organizacja) - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Krzysztof Puchacz
Wydawca:
Gdańsk : ODDK
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Risk management 2015 : zarządzanie ryzykiem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Zbigniew Redziak, Marek Strzoda ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2016
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - zarządzanie - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie - 1990-.
Dowództwo wojskowe - podejmowanie decyzji.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw / Anna Bera
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (901) 827
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Ryzyko (ubezpieczenie) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce / Angelika Kuligowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie:
Stan prawny aktualny na dzień 30.06.2020 r
Rok wydania:
2021
Temat:
Gminy - Polska - 1990-.
Ubezpieczenie - Polska - 1990-.
Ubezpieczenie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Brokerzy ubezpieczeniowi - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego / Maria Jastrzębska, Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 30 czerwca 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym / pod red. Agaty Kumpiałowskiej
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: sierpień 2011 r
Rok wydania:
2011
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia ubezpieczeniowe : zarządzanie ryzykiem i finansami / red. nauk. Jacek Lisowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 182
Temat:
Ryzyko (ubezpieczenie) - Polska.
Ryzyko (ubezpieczenie) - modele matematyczne.
Instytucje ubezpieczeń społecznych - finanse.
Instytucje ubezpieczeń społecznych - Polska - finanse - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse : praktyczne rozwiązania / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu. PL
Rok wydania:
2015
Temat:
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - 1990-.
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Piotr Tworek, Józef Myrczek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Zarządzanie ryzykiem.
Samorząd lokalny - finanse.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Samorząd lokalny - finanse - Polska.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / redakcja: Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
2016
Temat:
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Służba zdrowia - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Finanse - aspekt społeczny.
Finanse - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia społeczne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Finansjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Płynność finansowa przedsiębiorstwa : istota, pomiar, zarządzanie / redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Temat:
Płynność finansowa.
Płynność finansowa - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa - finanse - podejmowanie decyzji.
Przedsiębiorstwa - finanse - planowanie.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Kapitał - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka / red. nauk. Marek Matejun, Katarzyna Szymańska
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie Politechniki Łódzkiej
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Niepewność (ekonomia).
Konkurencja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyko stabilności sektora finansowego - sygnały i systemy prewencji / [red. tematyczni : Teresa Czerwińska, Jerzy Piotr Gwizdała ]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2015
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 13, nr 3(55), t.2
Temat:
Ryzyko finansowe.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Zarządzanie finansowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Elżbiety Mączyńskiej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 2, popr. i rozsz
Rok wydania:
2011
Temat:
Bankructwo.
Niewykonanie zobowiązania (finanse) - Polska.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Upadłość - Europa.
Upadłość - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej / red. naukowa Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Sapała ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Debiuty Ekonomiczne, 1730-2145 ; 11
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) - badania - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Banki - Polska - finanse - 1990-.
Zasoby ludzkie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Opieka medyczna - Polska - finanse - 1990-.
Zarządzanie wiedzą.
Postawy konsumentów - badania - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość.
Ekonomika przedsiębiorstwa.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w teorii i praktyce gospodarczej / [red. nauk. Wacław Grzybowski]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Panta
Rok wydania:
1994
Seria:
Studia i Materiały / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Zakład Funkcjonowania Gospodarki ; t. 6
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 952
Temat:
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - konferencje.
Inwestycje - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economic 1899-3192 nr 183
Temat:
Inwestycje - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 1, Podstawy / pod red. Bogusława Hadyniaka i Jana Monkiewicza
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Współczesne Ubezpieczenia
Temat:
Brokerzy ubezpieczeniowi - Polska.
Ryzyko (ubezpieczenie) - Polska.
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności - teoria i praktyka / red. nauk. Agnieszka Strzelecka
Wydawca:
Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografia / Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania
Temat:
Zarządzanie.
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Służba zdrowia - Polska - zarządzanie - 1990-.
Organizacja - zarządzanie.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej : nadzór i kontrola zarządcza / redaktorzy naukowi Maria Węgrzyn, Dariusz Wasilewski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 410
Temat:
Opieka medyczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Opieka medyczna - Polska - finanse - 1990-.
Opieka medyczna - Europa - 1990- - badania porównawcze.
Ryzyko finansowe - zarządzanie - 1990-.
Ryzyko finansowe - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 990
Temat:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - konferencje.
Inwestycje - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych : problemy współczesnej gospodarki / redakcja naukowa: Jerzy Korczak, Danuta Zawadzka ; Politechnika Koszalińska
Wydawca:
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2022
Seria:
Monografia / Wydział Nauk Ekonomicznych
Temat:
Zarządzanie ryzykiem.
COVID-19 - wpływ.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności / pod red. nauk. Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 26/2010
Temat:
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Ryzyko finansowe.
Finanse publiczne - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekspansja rynku usług finansowych w układzie instytucjonalnym / red. nauk. Dorota Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2009
Temat:
Finanse - Polska - 1990-.
Prognozy gospodarcze - 21 w.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / [red. nauk. Edward Urbańczyk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 23
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - badania porównawcze.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego / [red. nauk. Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 65
Czas na Pieniądz
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse międzynarodowe - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Służba zdrowia - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19 / redakcja naukowa Iwona Pawlas, Anna Czech
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2022
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Subwencje - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Inwestycje zagraniczne - Europa Środkowo-Wschodnia - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Kraje Grupy Wyszehradzkiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 181
Temat:
Ryzyko rynkowe.
Zarządzanie ryzykiem.
Rynek pracy - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Bezrobocie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej / red. nauk. Halina Szulce ; [aut.: Halina Szulce et al.]
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2001
Temat:
Ceny produktów rolnych - podtrzymywanie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Ceny produktów rolnych - podtrzymywanie - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1133
Temat:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - finanse - konferencje.
Ubezpieczenia społeczne - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności gospodarczej / pod red. Wandy Ronki-Chmielowiec ; aut. oprac. Marta Borda [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Temat:
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Ryzyko (ubezpieczenie) - modele matematyczne.
Zarządzanie ryzykiem - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 60
Temat:
Inwestycje - finanse - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Ubezpieczenia społeczne - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych : wskazówki dla głównych księgowych, skarbników oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą / Elżbieta Garczarek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Beck Info Biznes
Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków
Temat:
Kontrola zarządzania.
Zarządzanie ryzykiem.
Finanse lokalne - Polska - rachunkowość.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk.: Marian Hopej, Mieczysław Moszkowicz, Jan Skalik
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; 94
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundamentalne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie : od ryzyka czystego i spekulatywnego do ERM i ryzyka łańcuchów (sieci) żywnościowych / Jacek Kulawik
Wydawca:
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2022
Temat:
Rolnictwo - 1990-.
Ryzyko (ubezpieczenie).
Żywność - aspekt środowiskowy.
Rolnicy - ubezpieczenia - Polska.
Zarządzanie ryzykiem - aspekt środowiskowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / redakcja naukowa Wanda Sułkowska, Grzegorz Strupczewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
cop. 2015
Temat:
Ubezpieczenia społeczne - 1990-.
Ubezpieczenie - 1990-.
Ryzyko (ubezpieczenie).
Zarządzanie ryzykiem.
Ubezpieczenie - Kraje Unii Europejskiej.
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa.
Ubezpieczenie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik ; [aut. rozdz. Włodzimierz Szkutnik et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Papiery wartościowe - modele matematyczne.
Inflacja - modele ekonometryczne.
Kurs walutowy - modele matematyczne.
Rynek pracy - metody statystyczne.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce : prace doktorantów / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Temat:
Marketing - zarządzanie - konferencje.
Przedsiębiorstwa - badania - Polska - 1990- - konferencje.
Ryzyko - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - finanse - konferencje.
Ubezpieczenia społeczne - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Inwestycje kapitału - konferencje.
Ubezpieczenie - konferencje.
Inwestycje kapitału - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 890
Temat:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Ryzyko (ubezpieczenie) - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 323
Temat:
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Banki - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Inwestycje - 1990- - konferencje.
Analiza finansowa - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gra w atom : społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce / Piotr Stankiewicz
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2017
Temat:
Energia jądrowa - aspekt społeczny - Polska.
Technika jądrowa - środki bezpieczeństwa - Polska - 1990-.
Technika - aspekt społeczny - 1990-.
Energia jądrowa - opinia publiczna.
Zarządzanie ryzykiem - aspekt społeczny.
Polityka jądrowa - Polska - 1990- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 74, t. 1
Temat:
Rynek kapitałowy - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Inwestycje - konferencje.
Finanse osobiste - Polska - 1990- - konferencje.
Ład korporacyjny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki ; redaktorzy tematyczni Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński, Marcin Pawlak, Justyna Wasilewicz, Magdalena Wasylkowska, Tomasz Wiśniewski ; redaktor statystyczny Anna Gdakowicz
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Czas na Pieniądz
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Uniwersytet Szczeciński, 2450-7741 ; nr 4/2016 (82), cz. 2
Temat:
Rynek kapitałowy - 21 w. - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Finanse osobiste - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - finanse.
Służba zdrowia - finanse - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy inżynierii bezpieczeństwa / Marcin Krause
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 869
Temat:
Systemy bezpieczeństwa.
Zarządzanie ryzykiem.
Wypadki.
Bezpieczeństwo państwa - prawo - Polska - 1990-.
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 1990-.
Praca - wypadki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyko w procesie podejmowania decyzji : (studium teoretyczno-badawcze) / Wacław Grzybowski
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1976
Seria:
Studia i Materiały / Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie. Instytut Ekonomii Politycznej i Planowania
Temat:
Przedsiębiorstwa - podejmowanie decyzji - Polska - 1945-1990.
Ryzyko gospodarcze - Polska - 1945-1990.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podejmowanie decyzji - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe w Polsce / red. nauk. Marek Jabłonowski, Leszek Smolak ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Rok wydania:
2007
Seria:
Człowiek, Społeczeństwo, Polityka : Projekt Wydziału Nauk Politycznych ; t. 7
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transmisja ryzyka kredytowego do Polski w okresie światowego kryzysu finansowego 2007-2014 / Piotr Płuciennik
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Seria Matematyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0551-6625 ; nr 18
Temat:
Banki - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Pożyczki bankowe.
Pożyczki hipoteczne.
Ryzyko finansowe.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - modele ekonometryczne.
Zarządzanie ryzykiem - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce / Krzysztof Echaust ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa).
Giełda - Polska - 1990-.
Inwestycje kapitału - Polska - 1990-.
Papiery wartościowe - Polska - 1990-.
Transakcje terminowe.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej / red. Stanisław Kasiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu
Rok wydania:
2012
Temat:
Energia odnawialna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przemysły czystych energii - zarządzanie.
Energetyka - inwestycje kapitału - Polska.
Ryzyko rynkowe - Polska - 1990-.
Energetyka - inwestycje kapitału - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Zasoby ludzkie - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Zasoby ludzkie - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość w gospodarce rynkowej / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Rachunkowości, 1230-364X Nr 18
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Ekonomika zdrowia - Polska - 1990-.
Rachunkowość - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Ryzyko gospodarcze.
Przedsiębiorstwa wirtualne.
Leasing.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz