Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zioło, Zbigniew (1935- ). Redaktor" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia w reformowanym systemie szkolnictwa / pod red. Zbigniewa Zioło
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2000
Seria:
Nowoczesna Szkoła ; 3
Temat:
Geografia - studia i nauczanie - Polska.
Geografia - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska - 1990-.
Geografia - studia i nauczanie (średnie) - Polska - 1990-.
Reforma szkolnictwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja geograficzna w reformowanej szkole : teoria i praktyka / pod red. Zbigniewa Zioło
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2002
Seria:
Nowoczesna Szkoła ; 8
Temat:
Geografia - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne problemy uprzemysłowienia : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 27-29 listopada 1989 r. / pod red. Zbigniewa Zioło
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; 27
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii / pod red. Zbigniewa Zioło
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; 26
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - konferencje.
Nauczyciele geografii - kształcenie - Polska - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / pod red. Zbigniewa Zioło
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe AP
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; nr 1
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przemysł - współpraca międzynarodowa.
Ukraina - sytuacja gospodarcza - 1991-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków 9-10 grudnia 1985 r. / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1987
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; 14
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie (akademickie) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii : materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego : Kraków 15-17 grudnia 1986 r. / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1988
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; 16
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - Polska - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie - Polska - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii : materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego : Kraków, 30 listopada 1987 r. / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; 19
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - konferencje.
Nauczyciele geografii - kształcenie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego / pod red. Zbigniewa Zioło ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1978
Seria:
Problemy Rejonów Uprzemysławianych
Temat:
Tarnobrzeski Okręg Siarkowy (Polska) - sytuacja gospodarcza - 1945-1970.
Tarnobrzeski Okręg Siarkowy (Polska) - sytuacja społeczna - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 13
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Przemysły wysokiej techniki - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 14
Temat:
Przemysł - lokalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 19
Temat:
Innowacje - 1990-.
Zarządzanie - innowacje.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 15
Temat:
Misztal, Stanisław (1929- ) - krytyka i interpretacja.
Misztal, Stanisław (1929- ) - bibliografia.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 16
Temat:
Reorganizacja przemysłu - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Wskaźniki rozwoju gospodarczego - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Usługi - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 17
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Przemysł samochodowy - zarządzanie - 1990-.
Przemysł - zdolność produkcyjna.
Ryzyko przemysłowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 8-10 listopada 1993 / pod red. Zbigniewa Zioło ; Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : PTG
Rok wydania:
1994
Temat:
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ćwiczenia na studiach geograficznych / pod. red. Stanisława Zająca, Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe WSP
Rok wydania:
1987
Seria:
Problemy Studiów Nauczycielskich / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; z. 3
Temat:
Geografia - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 1970-2000.
Nauczyciele geografii - kształcenie - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych. Cz. 1 / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 1429-5237 ; 2/1999
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej = Problems of regional struktures transformation in the process of European integration and changes in menagement system : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 1429-5237 ; nr 4
Temat:
Gospodarka regionalna - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie się struktur przemysłowych / pod red. Zbigniewa Zioło i Zbigniewa Makieły
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. AP
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; nr 5
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Strefy przemysłowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - planowanie - Polska - 1990- - studium przypadku.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Mielec - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tadeusza Ślęzaka
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
2003
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 205
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Nowa Era
Rok wydania:
2006
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja ; nr 2
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie - Polska.
Rozwój gospodarczy - aspekt moralny.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w edukacji / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Przyrodniczego
Rok wydania:
2012
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja, 2083-3296 ; nr 8
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie - Polska.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka / pod red. Marioli Tracz i Zbigniewa Zioło ; [Instytut Geografii. Akademia Pedagogiczna, Kraków]
Wydawca:
Kraków : Akademia Pedagogiczna w Krakowie : GEOINFO Krakowski Zespół Ekspertów
Rok wydania:
2004
Temat:
Piskorz, Sławomir (1934- ) - biografie.
Piskorz, Sławomir (1934- ) - bibliografia.
Geografia - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International conditions for the development of industry / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Instytut Geografii : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 30(3)
Temat:
Przemysł - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Patenty - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych = The role of entrepreneurship in education and in the development of organisations and spatial systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
© copyright 2020
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja, 2083-3296 ; 16 (1), 2020
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The role of entrepreneurship in education and socio-economic development of local systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
copyright 2019
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja, 2083-3296 ; 15 (1), 2019
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Edukacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu / pod red. Zbigniewa Zioło, Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 8
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contemporary issues in Polish industrial geography / ed. by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 25
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Przemysł - lokalizacja - badania - Polska.
Geografia ekonomiczna - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; nr 26
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Gospodarka regionalna - Europa - 1990-.
Rozwój gospodarczy - ocena - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International determinants for the development of local and regional systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej- Instytut Geografii : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 30(2)
Temat:
Gospodarka regionalna - Europa - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Użytkowanie gruntów - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 20
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Przemysł - lokalizacja - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji.
Transfer technologii.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 22
Temat:
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 23
Temat:
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny - Polska.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych = The selected problems of tourism industry development / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 24
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Turystyka - 1990-.
Turystyka - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; nr 27
Temat:
Przemysł - Kraje Unii Europejskiej.
Przemysł - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany funkcjonowania sektora usług / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; nr 28
Temat:
Usługi - aspekt społeczny.
Logistyka (organizacja).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and national conditions of enterprises developments / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii : Polskie towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 30(1)
Temat:
Przedsiębiorstwa - wzrost - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = The transformation of transport and tourism industry / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 30 (4)
Temat:
Transport pasażerski - Polska.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska.
Turystyka - aspekt społeczny - Polska.
Usługi - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przemysłu w wybranych krajach = Development of industry in selected countries / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii : b Polskie towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 29/1
Temat:
Budownictwo okrętów wojennych - Europa - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przemysł - Europa - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Przemysł samochodowy - Meksyk - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / pod red. Zbigniewa Zioło ; Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
1997
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Europa Wschodnia - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Europa Środkowa - konferencje.
Koncentracja przemysłowa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany struktur przemysłowych / pod red. Zbigniewa Zioło i Zbigniewa Makieły
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 7
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Strefy przemysłowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność usług turystycznych w układach przestrzennych / pod red. nauk. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2084-5456 ; 3
Temat:
Turystyka - badania.
Turystyka - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a factor in development of local systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edkacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Rok wydania:
2016
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 12
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Edukacja - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edkacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Rok wydania:
2015
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 11
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 21 w.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Układy przestrzenne.
Ekonomia społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania : problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 2-4 grudnia 1991 r. / pod red. Zbigniewa Zioło ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : WSP
Rok wydania:
1992
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for development of entrepreneurship / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edkacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Rok wydania:
2017
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 13
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / pod red. Andrzeja Klasika, Zbigniewa Zioło ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. WSIiZ
Rok wydania:
2002
Seria:
Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka
Temat:
Konkurencja - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych = The role of entrepreneurship in the development of enterprises and spatial systems / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie
Rok wydania:
2014
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 10
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Wydawca:
Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Przyrodniczego
Rok wydania:
2013
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja = Entrepreneurship, Education, 2083-3296 ; nr 9
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany sektora energetycznego i usług = Changes in the energy sector and services / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Instytut Geografii ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 29 (3)
Temat:
Przemysły czystych energii - zarządzanie.
Turystyka - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych = Structural transformations of industry and services in spatial systems - research-related issues / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Instytut Geografii ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 29 (4)
Temat:
Przemysł - Polska - zarządzanie.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych = Changes of the industry and services structures in regional systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 29/2
Temat:
Rozwój gospodarczy - ocena - Europa.
Przemysł - Europa.
Usługi - Europa.
Rozwój gospodarczy - ocena - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska.
Usługi - Polska.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Przemysł - zdolność produkcyjna.
Innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich / red. Stanisław Misztal, Zbigniew Zioło ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Polska Akad. Nauk. Oddz. w Krakowie
Rok wydania:
1998
Temat:
Uniwersytety i uczelnie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 5
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt ekonomiczny.
Technologia kształcenia - aspekt społeczny.
Nauczanie - innowacje - 1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Zarządzanie - innowacje.
Usługi - innowacje.
Konkurencja niedoskonała.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 7
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Ekonomia - studia i nauczanie.
Globalizacja - 1990-.
Przedsiębiorstwa - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / pod red. Zbigniewa Długosza i Zbigniewa Zioło ; Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Instytut Geografii - ciało pedagogiczne - bibliografia.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Instytut Geografii - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / pod red. Zbigniewa Zioło ; Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie
Wydawca:
Kraków ; Rzeszów : IG WSIiZ
Rok wydania:
2005
Temat:
Gospodarka regionalna.
Konkurencyjność (ekonomia).
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Research issues in Polish geography of industry / edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 32(4) - 2018
Temat:
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania przemian struktur społeczno-gospodarczych w układach przestrzennych - wybrane przykłady = Conditions for transformations of socio-ekonomic structures in spatial systems - selected examples / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2021
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 35(2) 2021
Temat:
Geografia ekonomiczna.
Kapitał ludzki (ekonomia).
Międzynarodowa integracja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości = The role of educational institutions in fostering the development of entrepreneurship / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
© copyright 2021
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 17 (1), 2021
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - selected examples of economic activity / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
© copyright 2021
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 17 (2), 2021
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych i sektora usług = Functioning of industrial enterprises and the ervice sector - selected issues / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2021
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 35(1) 2021
Temat:
Usługi - 1990-.
Przedsiębiorstwa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi turystyczne w układach regionalnych i lokalnych = Tourism industry in regional and local systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2020
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 34(3) 2020
Temat:
Polityka turystyczna.
Turystyka - zarządzanie.
Planowanie strategiczne.
Marketing turystyczny.
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym : wybrane przykłady = Services in social and economic development : selected examples / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2020
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 34(1) 2020
Temat:
Usługi - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane metody badań usług turystycznych = Selected methods of tourism industry research / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2021
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 35(3) 2021
Temat:
Turystyka - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Turystyka - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The role of entrepreneurship in socio-economic development / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edkacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2018
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 14
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie - Polska.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Turystyka - 1990-.
Usługi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy powiązań przestrzennych = Selected issues of spatial relations / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2021
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 35(4) 2021
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych = Conditions for economic development of regional and local systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 32(3) - 2018
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Polska.
Gospodarka regionalna - podręczniki akademickie.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected issues of education and entrepreneurship development / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
© 2020
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; 16 (2), 2020
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie.
Rozwój gospodarczy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The role of education in entrepreneurship development / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
© copyright 2019
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 15 (2), 2019
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie.
Rozwój gospodarczy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected issues of economic development of spatial systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2019
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 33(1) - 2019
Temat:
Rozwój gospodarczy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for regional and local development / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2019
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 33(2) 2019
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 32(2) - 2018
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy rozwoju usług transportowych i turystycznych = Selected issues in the development of transport and tourism industry / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 32(1) - 2018
Temat:
Transport - aspekt ekonomiczny.
Turystyka - aspekt ekonomiczny.
Marketing turystyczny.
Marketing usług.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in industry and its environment in spatial systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2019
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 33(4) 2019
Temat:
Rozwój gospodarczy.
Przemysł.
Energia - aspekt ekonomiczny.
Zasoby energetyczne.
Przedsiębiorstwa - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce i Europie = Selected problems of regional and local development in Poland and Europe / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2020
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 34(2) 2020
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe wyzwania dla rozwoju przemysłu = New challenges for industrial development / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2022
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 36(1) 2022
Temat:
Innowacje.
Industrializacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2022
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 36(2) 2022
Temat:
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Usługi - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2020) - wpływ.
Przemysł - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The development of industry in national and regional economic structures / pod redakcją Zbigniewa Zioła i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu, 2080-1653 ; 31(4) - 2017
Temat:
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych / pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło ; Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Oddział PAN w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie
Wydawca:
Kraków : Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych . Oddział PAN
Rok wydania:
1993
Temat:
Regiony przygraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska Południowa - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska Północno-Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - 1990-.
Polska Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przemysłu w rozwoju układów przestrzennych = The role of industry in the development of spatial systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2020
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 34(4) 2020
Temat:
Strefy przemysłowe - lokalizacja.
Zagospodarowanie przestrzenne - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania przedsiębiorcze w wybranych sektorach gospodarki i edukacji = Entrepreneurial behaviour in selected sectors of economy and education / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
© copyright 2022
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 18 (1), 2022
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Rozwój gospodarczy.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Edukacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the sector of transport and tourism services / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar ; autorzy: Małgorzata Bajgier-Kowalska [i 22 pozostałych]
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2019
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 33(3) 2019
Temat:
Transport pasażerski - Polska.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska.
Turystyka - aspekt społeczny - Polska.
Usługi - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
2011
Temat:
Innowacje - 1990- - konferencje.
Zarządzanie - innowacje - konferencje.
Transfer technologii - konferencje.
Przedsiębiorstwa - innowacje - konferencje.
Gospodarka miejska - innowacje - konferencje.
Turystyka - innowacje - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług" / pod red. Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - konferencje.
Zmiana społeczna - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług" / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne
Rok wydania:
2015
Temat:
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Moniki Płaziak ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne
Rok wydania:
2018
Temat:
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasz Rachwała ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne
Rok wydania:
2014
Temat:
Gospodarka regionalna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych" / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec-Gabryś ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne
Rok wydania:
2016
Temat:
Przemysł - lokalizacja - konferencje.
Usługi - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" / pod red. Zbigniewa Zioło i Monika [i.e. Moniki] Borowiec ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - innowacje - konferencje.
Polityka przemysłowa - konferencje.
Usługi - innowacje - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec-Gabryś ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne
Rok wydania:
2017
Temat:
Przemysł - lokalizacja - konferencje.
Usługi - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz