Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Akademia Ekonomiczna (Poznań). Wydawnictwo. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Promocja w strategii marketingowej biblioteki / Jan Sójka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 136
Temat:
Marketing biblioteczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego / Mirosław Hamrol
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 126
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia pracy / Franciszek Krzykała
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1985
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 346
Temat:
Socjologia pracy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon informatyki stosowanej / Piotr Adamczewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2000
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; nr 67
Temat:
Informatyka - słowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP : podejście procesowe / Grzegorz Bartoszewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 30
Temat:
Zarządzanie - informatyka - rozprawy akademickie.
Logistyka (organizacja) - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości / Aleksandra Gaweł
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 34
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej / Franciszek Krzykała
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1998
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; nr 28
Temat:
Socjologia ekonomii.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania przystosowania do pracy pracowników niepełnosprawnych : (w porównaniu z pełnosprawnymi) / Grażyna Bartkowiak
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 125
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - praca - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Personalized access to heterogeneous distributed information sources by means of software agents / Jarogniew Rykowski
Wydawca:
Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 26
Temat:
Elektroniczne źródła informacji - rozprawy akademickie.
Inteligentni agenci (oprogramowanie) - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość : ujęcie modelowe / Cezary Kochalski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 29
Temat:
Rachunkowość zarządcza.
Rachunek kosztów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany w strukturze środków trwałych w przemyśle Polski : (przyczyny, skutki, prognozowanie) / Henryk Sobolewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 121
Temat:
Środki trwałe - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych / Ewa Małuszyńska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1993
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 132
Temat:
Inwestycje - Polska - 1945-1990.
Rozwój gospodarczy - 1945-1990.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945- - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczności zakładowe : zjawiska i procesy skupiające i rozbijające załogę zakładu pracy / Henryk Januszek
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 124
Temat:
Personel - kierowanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zarządzania gospodarką żywnościową i zasady jego kształtowania / Zdzisław Pieścikowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne ; z. 89
Temat:
Przemysł rolno-spożywczy - Kraje socjalistyczne.
Kraje socjalistyczne - integracja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materiały do ćwiczeń z filozofii / Władysław Kot
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1987
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 0239-6734 ; 357
Temat:
Filozofia - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki przeobrażeń strukturalnych w organizacjach gospodarczych / Jadwiga Majchrzak
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
1987
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 97
Temat:
Organizacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane słownictwo współczesnych orientacji filozoficznych / Władysław Kot
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2006
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 189
Temat:
Filozofia - słowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane słownictwo współczesnych orientacji filozoficznych / Władysław Kot
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 103
Temat:
Filozofia - słowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postęp techniczny a przemiany systemu pracy w przemyśle : (na przykładzie przemysłu elektromaszynowego w województwie poznańskim) / Jerzy Olszewski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 131
Temat:
Organizacja pracy.
Postęp naukowy i techniczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie modelu R. N. Elliotta do analizy wahań giełdowych na niedoskonałym rynku kapitałowym / Jacek Dubisz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 159
Temat:
Fale Elliota.
Rynek kapitałowy - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynnik ekonomiczny a dzietność rodzin rolników indywidualnych w Polsce : studium statystyczno-demograficzne dla lat 1926-1984 / Maria Chromińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1996
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 148
Temat:
Demografia rodziny - Polska - 20 w.
Ludność wiejska - Polska - sytuacja gospodarcza - 20 w. - statystyki.
Ludność wiejska - Polska - sytuacja społeczna - 20 w. - statystyki.
Rodzina - wielkość - aspekt ekonomiczny - Polska - 20 w. - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i przemiany strukturalne zatrudnienia młodocianych w przemyśle polskim / Mirosław Sęp
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1996
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 147
Temat:
Młodzież - praca - Polska.
Przemysł - aspekt społeczny - Polska.
Zatrudnienie - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy marketing usług / Kazimierz Rogoziński
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Rok wydania:
1998
Temat:
Marketing usług.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Próba teoretycznej analizy procesu reformowania gospodarki polskiej / Wojciech Piotr
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1991
Seria:
Zeszyty Naukowe / Seria II. Prace doktorskie i habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 0860-3162 ; z. 110
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1970-1989.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu / Krzysztof Malaga
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 10
Temat:
Regulacja (ekonomia).
Rozwój gospodarczy - ocena - Kraje OECD.
Kraje OECD - polityka gospodarcza.
Kraje OECD - stosunki gospodarcze z zagranicą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu / Ewa Jerzyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 33
Temat:
Kreatywność (biznes).
Marketing.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość marek należących do sieci detalicznych / Jacek Kall
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 19
Temat:
Handel detaliczny.
Znaki handlowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zatrudnienie młodocianych w przemyśle uspołecznionym Polski w latach 1970-1988 / Mirosław Sęp
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 115
Temat:
Młodzież - praca - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym na zasadach rozrachunku gospodarczego w planowo regulowanej gospodarce rynkowej / Adolf Michalak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne ; z. 90
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje w sferze usług / Marek Jagielski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne , 1230-6673 ; z. 130
Temat:
Innowacje.
Usługi.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych / Eugeniusz Czerwieniec
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Zeszyty Naukowe/ Akademia Ekonomiczna W Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 105
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Kraje uprzemysłowione.
Kraje uprzemysłowione - sytuacja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych / Adam Szyszka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 35
Temat:
Kurs papierów wartościowych.
Rynek kapitałowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego / Agnieszka Niezgoda
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 24
Temat:
Ekorozwój - aspekt społeczny - Polska.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Ekoturystyka - Polska - 1990-.
Turystyka - Polska - zarządzanie - 1990-.
Marketing turystyczny - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania innowacyjności w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych w okresie transformacji gospodarki / Hanna Mizgajska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 143
Temat:
Gospodarstwa rolne - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rolnictwo - innowacje - Polska - 1990-.
Rolnictwo - reorganizacja - aspekt ekonomiczny - Polska.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Wielkie gospodarstwa rolne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego : ujęcie modelowe / Jerzy Schroeder
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 100
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Handel międzynarodowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi : studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych / Grażyna Krzyminiewska
Wydawca:
Poznań : AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 158
Temat:
Ludność wiejska - Polska - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Ludność wiejska - Polska - sytuacja społeczna - 1990-.
Chłopi - Polska - postawy - 1990-.
Polska - sytuacja na wsi - badania - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944-1991) / Waldemar Czternasty
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 134
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1945-.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii / Barbara Pogonowska
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
1996
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 149
Temat:
Racjonalność gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele szkolenia zawodowego w warunkach gospodarki rynkowej / Aldona Andrzejczak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 155
Temat:
Kształcenie zawodowe.
Personel - kształcenie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcji ABC i ABM / Jarosław Mielcarek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 18
Temat:
Rachunek kosztów działań.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych / Eryk Łon
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 23
Temat:
Akcje - Polska.
Koniunktura gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyczne aspekty modelowania ewidencji księgowej / Wojciech Fliegner
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 17
Temat:
Rachunkowość - symulacja komputerowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Szymon Cyfert
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 28
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki techniczne a wzrost zrównoważony gospodarki leontiewowskiej / Witold Jurek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. nr 108
Temat:
Leont'ev, Konstantin Nikolaevič (1831-1891) - myśl polityczna i społeczna.
Rozwój gospodarczy - modele matematyczne.
Funkcje produkcji (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju / Janusz Samelak
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 12
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Sprawozdania finansowe.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsekwencje transportowe rozmieszczenia, organizacji i funkcjonowania gospodarki magazynowej / Elżbieta Gołembska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Rok wydania:
1990
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 104
Temat:
Magazyny - zarządzanie - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania procesów asocjacji w wodnych roztworach bromków alkilotrimetyloamoniowych / Ryszard Zieliński
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
1991
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 94
Temat:
Asocjacja cząsteczek.
Micele.
Bromki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo przedsiębiorstw : (wykład prawa gospodarczego prywatnego) / Mariusz Piotrowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 października 2005 r
Rok wydania:
2006
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 178
Temat:
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce : między państwem a rynkiem / Maciej Żukowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 151
Temat:
Emerytury - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Emerytury - prawo - Polska.
Systemy emerytalne - Kraje Unii Europejskiej.
Systemy emerytalne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD : doktryna i praktyka / Przemysław Deszczyński
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 2
Temat:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands - i kraje rozwijające się.
Kraje rozwijające się - sytuacja gospodarcza.
Kraje rozwijające się - stosunki - Republika Federalna Niemiec.
Republika Federalna Niemiec - stosunki - Kraje rozwijające się.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie zjawisk i procesów ekonomicznych w świetle teorii zbiorów rozmytych / Marian Matłoka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1987
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie ; z. 86
Temat:
Zbiory rozmyte - zastosowania naukowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola organów terenowych gmin oraz miast i gmin w działalności socjalno-kulturalnej po reformie z lat 1973-1975 : (studium ekonomiczno-finansowe) / Emilia Denek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1985
Seria:
Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne ; z. 83
Temat:
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska.
Administracja lokalna - Polska - 1945-1990.
Finanse lokalne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej / Marian Gorynia
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 141
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public relations : (wybrane zagadnienia) / Jerzy Krawulski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2002
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; nr 121
Temat:
Public relations - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele opisowe w planowaniu rozwoju gospodarki rynkowej / Jerzy Tarajkowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1987
Seria:
Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, 0860-3162 ; z. 98
Temat:
Gospodarka rynkowa - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty kongestii transportowej w miastach / Marek Ciesielski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne ; z. 87
Temat:
Transport miejski - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyka w finansach i bankowości / Marian Matłoka
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2002
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; nr 119
Temat:
Matematyka finansowa - podręczniki akademickie.
Banki - rachunkowość - podręczniki akademickie.
Finanse - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz