Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Borowiecki, Ryszard (1943- ). Redaktor" according to the criterion: Author


Showing 1-40 from 40 results
library suggestion
Full title:
Prace z zakresu ekonomiki nieruchomości i inwestycji : zeszyt poświęcony pamięci dr Haliny Poleskiej / [red. nauk. Ryszard Borowiecki]
Publisher:
Kraków : AE
Publication Year:
2002
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 582
Subject:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja.
Budownictwo - Polska - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki
Publisher:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Publication Year:
1997
Subject:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Publisher:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Publication Year:
1991
Subject:
Ekonomika przedsiębiorstwa.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie / [komitet red. Ryszard Borowiecki et al.]
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2012
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 880
Subject:
Zarządzanie.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie / [komitet red. Ryszard Borowiecki et al.]
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2012
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 885
Subject:
Zarządzanie - innowacje.
Marketing.
Public relations.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie / [komitet red. Ryszard Borowiecki et al.]
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2012
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 890
Subject:
Zarządzanie - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie / [komitet red. Ryszard Borowiecki et al.]
Publisher:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2012
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 896
Subject:
Zarządzanie - miscellanea.
Book
library suggestion
Full title:
Enterprise in the face of challenges of the 21st century economy / ed. by Ryszard Borowiecki
Publisher:
Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Publication Year:
2010
Subject:
Ekonomia - 21 w.
Globalizacja - 21 w.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - Kraje Unii Europejskiej.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Włochy - sytuacja gospodarcza - 1994-.
Ukraina - sytuacja gospodarcza - 1991-.
Book
library suggestion
Full title:
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński
Publisher:
Kraków : "Zakamycze"
Publication Year:
2003
Publication series:
Zarządzanie, Ekonomia, Marketing
Subject:
Informacja ekonomiczna.
Organizacja ucząca się.
Zarządzanie informacją.
Systemy informacyjne zarządzania.
Book
library suggestion
Full title:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński
Publisher:
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze
Publication Year:
2003
Publication series:
Zarządzanie, Ekonomia, Marketing
Subject:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie - informatyka.
Zarządzanie informacją.
Systemy informacyjne zarządzania.
Book
library suggestion
Full title:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego ; [aut.:] Ryszard Borowiecki [et al.]
Publisher:
Warszawa ; Kraków : Akademia Ekonomiczna : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Publication Year:
1995
Subject:
Inwestycje kapitału - podręczniki akademickie.
Book
library suggestion
Full title:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2010
Subject:
Analiza finansowa.
Ekonomika przedsiębiorstwa - badania.
Book
library suggestion
Full title:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2011
Subject:
Klastry.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego ; [zespół aut.: Ryszard Borowiecki et al.] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2014
Subject:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Globalizacja.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego ; [zespół aut.: Ryszard Borowiecki et al.] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2014
Subject:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Publisher:
Warszawa ; Kraków : KEiOP AE
Publication Year:
2002
Subject:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja.
Book
library suggestion
Full title:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowe
Publisher:
Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2010
Subject:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Book
library suggestion
Full title:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2009
Subject:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2009
Subject:
Kryzys gospodarczy (2008).
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Global and regional challenges of the 21st century economy : studies from economics and management / sci. ed.: Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics
Publisher:
Cracow : University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises
Publication Year:
2011
Subject:
Globalizacja - 21 w.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Book
library suggestion
Full title:
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2014
Subject:
Współpraca przedsiębiorstw.
Sieci przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Book
library suggestion
Full title:
Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie, procesy, narzędzia / redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2015
Subject:
Organizacja przedsiębiorstwa - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja, rozwój, zarządzanie / redakcja naukowa: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2017
Subject:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Controlling - Polska - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : konkurencja, kooperacja, rozwój / oprac. i red. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2013
Subject:
Przedsiębiorstwa - 1990-.
Alianse strategiczne (biznes).
Klastry.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Jarosław Kaczmarek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2014
Subject:
Zarządzanie - 1990-.
Planowanie strategiczne - 1990-.
Personel - kierowanie - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2014
Subject:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Księga jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [opracowanie redakcyjne: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; zespół autorski: Ryszard Borowiecki et al.] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2017
Subject:
Akademia Ekonomiczna (Kraków). Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw - personel.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publication Year:
2013
Subject:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2013
Subject:
Zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie wiedzą.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2013
Subject:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Contemporary economy in times of the global crisis : economic, social and legal aspects / ed. by Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; [auth. Sergio Alagna et al.] ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics
Publisher:
Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics
Publication Year:
2012
Subject:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Socjologia ekonomii - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo / redakcja naukowa Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss ; zespół autorski Michał Baran, Ryszard Borowiecki, Justyna M. Bugaj, Natalia Dudzińska-Korczak, Jacek Gancarczyk, Zofia Gródek-Szostak, Marek Jarzębiński, Tomasz Kusio, Zbigniew Jan Makieła, Barbara Siuta-Tokarska, Magdalena M. Stuss, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Publication Year:
2018
Publication series:
Zarządzanie. Przedsiębiorczość
Subject:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Innowacje.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Book
    Showing 1-40 from 40 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

    Feedback

    Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

    Feedback form