Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Edukacja - czasopisma." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata i Wychowanie : czasopismo wydawane nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego / redaktor Bolesław Kielski
Wydawca:
Warszawa : nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Rok wydania:
1929-1939
Temat:
Edukacja - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibljografja Oświaty Pozaszkolnej / pod red. J. Muszkowskiego i H. Radlińskiej, w oprac. J. Skarżyńskiej
Wydawca:
Warszawa : Nakł. Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Rok wydania:
1929-1932
Temat:
Edukacja - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Pedagogiczny : miesięczny dodatek do "Głosu Nauczycielstwa Ludowego" / Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego
Wydawca:
Kraków : KZNL
Rok wydania:
1912-1949
Temat:
Edukacja - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The New Educational Review / Pedagogical Faculty. University of Ostrava, Faculty of Education. Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Education and Psychology University of Silesia ; editor in chief: Stanisław Juszczyk
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2003-
Temat:
Psychologia wychowawcza - czasopisma.
Socjologia edukacji - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International Journal of Research in E-learning / [University of Silesia Faculty of Ethnology and Sciences of Educatuion, editor in chief Eugenia Smyrnova-Trybulska]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2015-
Temat:
Edukacja komplementarna - czasopisma.
Kształcenie online - czasopisma.
Internet w edukacji - czasopisma.
Nauczanie wspomagane komputerowo - czasopisma.
Nauczanie - innowacje - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - Katowice - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Breslauer Volksspiegel : eine unterhaltende und belehrende Monatsschrift zur Beleuchtung der gesellschaftlichen Zustände und zur Beförderung der Volksbildung / Redigirt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers Ferdinand Behrend
Wydawca:
Breslau : Selbstverlag des Herausgebers bei Ferdinand Behrend
Rok wydania:
1846-
Temat:
Polityka społeczna - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Wrocław (Polska) - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce / Związek Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Kraków : ZNP
Rok wydania:
1947-
Temat:
Edukacja - czasopisma.
Edukacja - Polska - historia - czasopisma.
Pedagogika - Polska - historia - czasopisma.
Nauczyciele - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konteksty Pedagogiczne / Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; redaktor naczelna Joanna Skibska
Wydawca:
Bielsko-Biała : Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna ; Kraków : Wydawnictwo LIBRON
Rok wydania:
2013-
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Psychologia wychowawcza - czasopisma.
Pedagogika specjalna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik Społeczny : miesięcznik poświęcony kierownictwu stowarzyszeń polskich / Zjednoczenie Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich, Zjednoczenie Stowarzyszeń Kobiet Pracujących, Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej ; red. ks. dr. Henryk Hilchen
Wydawca:
Warszawa ; Poznań ; Lwów : ZSRC ; ZSKP ; ZSMP
Rok wydania:
1919-1939
Temat:
Kościół katolicki - towarzystwa - czasopisma.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - czasopisma.
Katolicyzm społeczny - czasopisma.
Kościół katolicki - edukacja - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Pedagogika Dospělých / Univerzita Karlova
Wydawca:
Praha : Univerzita Karlova
Rok wydania:
1977-
Seria:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 0567-8293
Temat:
Edukacja dorosłych - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A, Dział Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Rok wydania:
1967-1972
Temat:
Edukacja - Polska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną / Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
Wydawca:
Warszawa : Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
Rok wydania:
1922-1950
Temat:
Edukacja - Polska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; pod. red. Bogdana Suchodolskiego
Wydawca:
Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich : Wydaw. PAN
Rok wydania:
1954-
Temat:
Edukacja - Polska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Pedagogiczne
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1972-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej "Nasza Księgarnia"
Rok wydania:
1959-1994
1998-
Temat:
Związek Nauczycielstwa Polskiego - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Pedagogika - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej - Wydawnictwa Informacyjne
Rok wydania:
1983-[1990]
Temat:
Nauczanie akademickie - Polska - czasopisma.
Nauka - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 19 w.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartości w Muzyce / Uniwersytet Śląski ; pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2008-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 0208-6336
Temat:
Muzyka - aspekt społeczny - czasopisma.
Muzyka i malarstwo - czasopisma.
Muzyka w edukacji - czasopisma.
Muzyka i nauka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - Katowice - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie Szkoły : miesięcznik poświęcony organizacji wychowania i nauczania: organ Wydziału Pedagogicznego Okręgu Pomorskiego ZNP
Wydawca:
Toruń : Spółdz. Księg. Nauczycielska
Rok wydania:
1946-
Temat:
Edukacja - czasopisma.
Nauczanie początkowe - czasopisma.
Wychowanie dzieci - czasopisma.
Dzieci - psychologia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili / pod redakcją Tomasza Jana Biedronia, Zbigniewa Kwiasowskiego
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2010-2017
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Temat:
Edukacja - czasopisma.
Bezpieczeństwo narodowe - czasopisma.
Nauki o bezpieczeństwie - czasopisma.
Bezpieczeństwo narodowe - 1990- - czasopisma.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja Międzykulturowa / Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; redaktor naczelny Ewa Ogrodzka-Mazur
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Rok wydania:
2012-
Temat:
Edukacja - czasopisma.
Kultura - czasopisma.
Edukacja międzykulturowa - czasopisma.
Mniejszości - czasopisma.
Pedagogika kultury - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja Ustawiczna Dorosłych : kwartalnik naukowo-metodyczny / Instytut Technologii Eksploatacji. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Krajowy Urząd Pracy, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządania. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wydawca:
Radom : ITeE
Rok wydania:
1999-
Temat:
Edukacja dorosłych - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cieszyński Almanach Pedagogiczny / pod red. nauk. Urszuli Szuścik ; [Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii w Cieszynie]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2012-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Nauki o wychowaniu - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Nauczanie - czasopisma.
Pedagogika - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paideia : międzynarodowy rocznik pedagogiczny / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1972-
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Nauczanie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1970-2000.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym ... Education in ... School Year / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations
Temat:
Edukacja - Polska - statystyki - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Redemptorystowskie : pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów / Redaktor naczelny Mirosław Pawliszyn
Wydawca:
Kraków : Homo Dei
Rok wydania:
2003-
Temat:
Congregatio Sanctissimi Redemptoris - edukacja - Polska - czasopisma.
Congregatio Sanctissimi Redemptoris - czasopisma.
Congregatio Sanctissimi Redemptoris - historia - czasopisma.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Murzynek : miesięcznik illustrowany dla dzieci i młodzieży, poświęcony misyom katolickim w Afryce / wydawany przez Sodalicyę św. Piotra Klawera ; [red. odp. A. Świerzyński]
Wydawca:
Kraków: Sodalicya Św. Piotra Klawera, (Kraków : czcionkami Drukarni "Czasu")
Rok wydania:
1913-1958
Temat:
Kościół katolicki - misje - Afryka - czasopisma.
Edukacja religijna dzieci - Kościół katolicki - czasopisma.
Misje polskie - Afryka - czasopisma.
Edukacja religijna - czasopisma.
Wychowanie dzieci - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - Polska - Kraków - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat Małego Dziecka / redakcja naukowa Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Kinga Kuszak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2013-
Seria:
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254
Temat:
Dzieci w wieku przedszkolnym - edukacja - Polska - czasopisma.
Nauczanie przedszkolne - Polska - 1990- - czasopisma.
Dzieci - rozwój - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tak Rodzinie : katolicki magazyn formacyjny / redaktor naczelny Tadeusz Ruciński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Rok wydania:
2013-
Temat:
Rodzina - aspekt religijny - Kościół katolicki - czasopisma.
Rodzina - aspekt religijny - chrzescijaństwo - czasopisma.
Edukacja religijna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa katolicka - Polska - 1990-.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz