Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Edukacja - czasopisma." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annuaire International de l'Éducation
Wydawca:
Paris : Unesco
Rok wydania:
1953-1969
1980-
Seria:
Publications du Bureau International d'Education
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja i Dialog : wielomiesięcznik poświęcony głównie tematyce oświaty i wychowania / Rada Edukacji Narodowej, Zespół Oświaty Niezależnej
Wydawca:
Polska : Wydawnictwo Społeczne KOS
Rok wydania:
1985-2016
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Głos Pedagogiczny
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Forum
Rok wydania:
2008-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
Wydawca:
Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
1976-
Seria:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International Yearbook of Education
Wydawca:
Paris : Unesco
Rok wydania:
1933-1970
1980-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Research in Drama Education
Wydawca:
Abingdon : Carfax International Publishers
Rok wydania:
1996-
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The New Educational Review / Pedagogical Faculty. University of Ostrava, Faculty of Education. Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Education and Psychology University of Silesia ; editor in chief: Stanisław Juszczyk
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2003-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International Journal of Research in E-learning / [University of Silesia Faculty of Ethnology and Sciences of Educatuion, editor in chief Eugenia Smyrnova-Trybulska]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2015-
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - Katowice - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibljografja Oświaty Pozaszkolnej / pod red. J. Muszkowskiego i H. Radlińskiej, w oprac. J. Skarżyńskiej
Wydawca:
Warszawa : Nakł. Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Rok wydania:
1929-1932
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata i Wychowanie : czasopismo wydawane nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego / redaktor Bolesław Kielski
Wydawca:
Warszawa : nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Rok wydania:
1929-1939
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Pedagogiczny : miesięczny dodatek do "Głosu Nauczycielstwa Ludowego" / Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego
Wydawca:
Kraków : KZNL
Rok wydania:
1912-1949
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo Otwarte
Wydawca:
[Warszawa] : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1990-1998
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa Szkoła / Ministerstwo Oświaty
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Rok wydania:
1945-2017
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej - Wydawnictwa Informacyjne
Rok wydania:
1983-[1990]
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 19 w.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Służyć Prawdzie : bezpłatny dwumiesięcznik Instytutu Edukacji Narodowej : Bóg, Honor, Ojczyzna - o rozwój kultury narodowej
Wydawca:
Lublin : IEN Fundacja Servire Veritati
Rok wydania:
2003-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Breslauer Volksspiegel : eine unterhaltende und belehrende Monatsschrift zur Beleuchtung der gesellschaftlichen Zustände und zur Beförderung der Volksbildung / Redigirt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers Ferdinand Behrend
Wydawca:
Breslau : Selbstverlag des Herausgebers bei Ferdinand Behrend
Rok wydania:
1846-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży / [Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej]
Wydawca:
Poznań : Nakładem Zjednoczenia Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, (Poznań : Drukiem Spółki Zjednoczenia T.)
Rok wydania:
1922-1934
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Salesianum : rivista trimestrale di cultura ecclesiastica : publicata a cura dei professori della Scuola superiore salesiana teologica e filosofica di Torino
Wydawca:
Torino : Societa Editrice Internazionale
Rok wydania:
1939-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International Journal of Disability, Development and Education
Wydawca:
St. Lucia : University of Queensland Press
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konteksty Pedagogiczne / Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; redaktor naczelna Joanna Skibska
Wydawca:
Bielsko-Biała : Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna ; Kraków : Wydawnictwo LIBRON
Rok wydania:
2013-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania Oświatowe / Instytut Badań Pedagogicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1976-1982
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Pedagogika Dospělých / Univerzita Karlova
Wydawca:
Praha : Univerzita Karlova
Rok wydania:
1977-
Seria:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 0567-8293
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A, Dział Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Rok wydania:
1967-1972
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. B, Dział Oświaty
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Rok wydania:
1967-1972
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa : MSzW
Rok wydania:
1960-1966
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; pod. red. Bogdana Suchodolskiego
Wydawca:
Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich : Wydaw. PAN
Rok wydania:
1954-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ars Educandi / [Uniwersytet Gdański. Instytut Pedagogiki] ; red. Lech Mokrzecki
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo UG
Rok wydania:
1998-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja Polityczna / Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych
Wydawca:
Warszawa : COMSNP
Rok wydania:
1982-1990
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Wydawca:
Wrocław : TWP
Rok wydania:
1998-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik Społeczny : miesięcznik poświęcony kierownictwu stowarzyszeń polskich / Zjednoczenie Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich, Zjednoczenie Stowarzyszeń Kobiet Pracujących, Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej ; red. ks. dr. Henryk Hilchen
Wydawca:
Warszawa ; Poznań ; Lwów : ZSRC ; ZSKP ; ZSMP
Rok wydania:
1919-1939
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej "Nasza Księgarnia"
Rok wydania:
1959-1994
1998-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katecheta : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii / [Redaktor Maran Finke]
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Księgarni św. Wojciecha
Rok wydania:
1957-2016
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Pedagogika, Historia Wychowania / Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1979-1988
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Christenlehre
Wydawca:
[Berlin-Weissensee : s.n.]
Rok wydania:
1948-1995
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja kulturowa : ujęcie monograficzne / [red. tematyczny Agnieszka Ogonowska]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2014
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 2083-7275 ; 6
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie Szkoły : miesięcznik poświęcony organizacji wychowania i nauczania: organ Wydziału Pedagogicznego Okręgu Pomorskiego ZNP
Wydawca:
Toruń : Spółdz. Księg. Nauczycielska
Rok wydania:
1946-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Theologia Practica : Zeitschrift für Praktische Theologie und Religionspädagogik / hrsg. Gert Otto [et al]
Wydawca:
Hamburg : Furche
Rok wydania:
1966-1980
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
Rok wydania:
1954-1960
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja Międzykulturowa / Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; redaktor naczelny Ewa Ogrodzka-Mazur
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Rok wydania:
2012-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Arbeitsschule : Monatsschrift des Deutschen Vereins fur werktatige Erziehung
Wydawca:
Leipzig
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną / Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
Wydawca:
Warszawa : Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
Rok wydania:
1922-1950
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili / pod redakcją Tomasza Jana Biedronia, Zbigniewa Kwiasowskiego
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2010-2017
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja. Teologia i Dialog / Wydział Teologiczny, Wydział Studiów Edukacyjnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydawca:
Poznań : Wydział Teologiczny UAM
Rok wydania:
2004-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy : nauki o edukacji
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW
Rok wydania:
2006-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statistical Yearbook = Annuaire Statistique / UNESCO
Wydawca:
Paris : UNESCO
Rok wydania:
1963-1999
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja Ustawiczna Dorosłych : kwartalnik naukowo-metodyczny / Instytut Technologii Eksploatacji. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Krajowy Urząd Pracy, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządania. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wydawca:
Radom : ITeE
Rok wydania:
1999-
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania / Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1972-1977
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bogarodzica : miesięcznik poświęcony wychowaniu i książkom ludowym / [odp. red. ks. dr Łukowski]
Wydawca:
Gniezno : Ks. dr Łukowski, (Bytom : czcionkami Drukarni "Katolika")
Rok wydania:
1886-1888
Gatunek / Forma:
Prasa katolicka - 19 w.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy Edukacji / pod red. Andrzeja Gofrona, Małgorzaty Piaseckiej; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Rok wydania:
2008-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawy z Dziejów Oświaty / Polska Akademia Nauk. Pracownia Dziejów Oświaty ; pod redakcją Łukasza Kurdybachy
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1958-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cieszyński Almanach Pedagogiczny / pod red. nauk. Urszuli Szuścik ; [Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii w Cieszynie]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2012-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biuletyn Salezjański / Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego
Wydawca:
Kraków : ITS
Rok wydania:
1992-2000
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Posłaniec Ducha Świętego : [dwumiesięcznik poświęcony Duchowi Świętemu i misjom / Zgromadzenie Ducha Świętego]
Wydawca:
Bydgoszcz : ZDŚ
Rok wydania:
1994-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ku Szczytom : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom pełnego wychowania katolickiego / [red. Józef Wojtukiewicz]
Wydawca:
Wilno : Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, (Wilno : Drukarnia Archidiecezjalna)
Rok wydania:
1937-1939
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hostia : orędowniczek Krucjaty Eucharystycznej
Wydawca:
[S. l.] : [s. n.], (Poznań : Drukarnia Państwowa)
Rok wydania:
1925-1939
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjednoczenie : organ Katolickich Związków Polek / Helena Sołtanówna, red
Wydawca:
Poznań : Zjednocz. Katol. Związków Polek
Rok wydania:
1933-1939
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyskursy Młodych Andragogów / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
Wydawca:
Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego
Rok wydania:
2001-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katholische Schulzeitung für Norddeutschland
Wydawca:
Breslau : Verlag von Franz Goerlich
Rok wydania:
1884-1937
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym ... Education in ... School Year / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katechetische Blätter : Zeitschrift für katholische Religionspädagogik / hrsg. von Universitätsprofessor Dr. Josef Göttler
Wydawca:
München : J. Kösel & F. Pustet
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. WSP
Rok wydania:
2000-2003
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
2005-2006
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Rok wydania:
2006-2011
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa Pomoc : dla pragnących żyć według Ewangelii / [Winfried Wermter, red. nacz.]
Wydawca:
Częstochowa : Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
Rok wydania:
1994-1997
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa Pomoc By Żyć Ewangelią / [Winfried Wermter, red. nacz.]
Wydawca:
Częstochowa : Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
Rok wydania:
1997-1999
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat Małego Dziecka / redakcja naukowa Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Kinga Kuszak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2013-
Seria:
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pochodnia Seraficka / Red. o. Czesław Kellar
Wydawca:
Grodno : Wydaw. "Rycerza Niepokalanej"
Rok wydania:
1926-1950
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Murzynek : miesięcznik illustrowany dla dzieci i młodzieży, poświęcony misyom katolickim w Afryce / wydawany przez Sodalicyę św. Piotra Klawera ; [red. odp. A. Świerzyński]
Wydawca:
Kraków: Sodalicya Św. Piotra Klawera, (Kraków : czcionkami Drukarni "Czasu")
Rok wydania:
1913-1958
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma polskie - Polska - Kraków - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ "Miesięcznika Pedagogicznego" na kształtowanie się nowej formacji nauczycielskiej / Łucja Dawid
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Image : materiały do pism i gazetek parafialnych / Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów
Wydawca:
Pieniężno : Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów
Rok wydania:
1994-2012
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Żyć Ewangelią / red nacz. Kaspra Sannikowa
Wydawca:
Częstochowa : Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
Rok wydania:
1999-
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz