Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Edukacja dorosłych." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca w zakresie oświaty dorosłych polsko-niemieckich miast partnerskich : materiały z konferencji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec : Warszawa, 5-7.05.1995 = Zusammenarbeit deutsch-polnischer Partnerstädte im Bereich der Weiterbildung : Materialien der Konferenz deutsch-polnischer Partnerstädte zur Zusammenarbeit im Weiterbildungsbereich unter der Schirmherrschafft des Ministers für Nationale Bildung der Republik Polen und des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland / red. Norbert F. B. Greger, Michael Samlowski
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
1995
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 8
Temat:
Edukacja dorosłych - Niemcy - konferencje.
Edukacja dorosłych - Polska - konferencje.
Edukacja dorosłych - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym : Międzynarodowa Konferencja Łódź, 27-29 września 1993 / pod red. Arkadiusza Trzuskowskigo ; Uniwersytet Łódzki. Zakład Oświaty Dorosłych, Universität Hannover. Fachbereich Erziehungswissenschaften, DVV Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych. Przedstawicielstwo W Polsce
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
1993
Temat:
Edukacja dorosłych - Niemcy - 1990- - konferencje.
Edukacja dorosłych - Europa - 1990- - konferencje.
Edukacja dorosłych - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego : materiały z polsko-niemieckiego seminarium w Łodzi w dniach 25-28 sierpnia 1993 r. / [red. Iwona Nadolska]
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
1994
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych"
Temat:
Edukacja dorosłych - Niemcy - 1990- - konferencje.
Edukacja dorosłych - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja dorosłych - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech = Probleme der Erwachsenenbildung in Polen und Deutschland / red. nauk. Stanisław Kaczor, Wiltrud Gieseke, Winfried Hohn
Wydawca:
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1997
Seria:
Biblioteka Pedagogiki Pracy
Temat:
Edukacja dorosłych - Niemcy.
Edukacja dorosłych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
1998
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 15
Temat:
Edukacja dorosłych - konferencje.
Edukacja permanentna - konferencje.
Uniwersytety ludowe - konferencje.
Edukacja dorosłych - Europa - historia.
Edukacja dorosłych - Chiny - 20 w.
Edukacja dorosłych - Japonia - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Rok wydania:
cop. 1999
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 15
Temat:
Edukacja dorosłych - konferencje.
Edukacja permanentna - konferencje.
Uniwersytety ludowe - konferencje.
Edukacja dorosłych - Europa - historia.
Edukacja dorosłych - Chiny - 20 w.
Edukacja dorosłych - Japonia - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Andragogika w służbie praktyki oświaty dorosłych : materiały Wiosennej Szkoły Andragogiki, Kalisz 25-27 kwietnia 1984 r. / pod red. Bolesława Dylaka i Czesława Maziarza ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli
Rok wydania:
1986
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - konferencje.
Edukacja dorosłych - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.)
Wydawca:
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Monograficzna Seria Wydawnicza Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 231
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - 20 w. - konferencje.
Edukacja dorosłych - konferencje.
Edukacja dorosłych - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Edukacja dorosłych - Polska - 1990- - konferencje.
Seniorzy - edukacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne koncepcje oświaty dorosłych i ich realizacja w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych / autor Józef Półturzycki, red. Krystyna Sadura
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Pedagogiki Porównawczej
Rok wydania:
1981
Temat:
Edukacja dorosłych - Kraje socjalistyczne.
Edukacja dorosłych - Kraje rozwijające się.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.)
Wydawca:
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Monograficzna Seria Wydawnicza Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 231
Temat:
Edukacja dorosłych - 1990- - konferencje.
Edukacja dorosłych - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Edukacja dorosłych - badania.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik do andragogiki : dla studentów kierunków pedagogicznych (studia dzienne i zaoczne) / Grażyna Kempa, Agnieszka Stopińska-Pająk
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1983
Seria:
Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, 0239-6432 ; nr 318
Temat:
Edukacja dorosłych - podręczniki akademickie.
Edukacja dorosłych - Polska - poradniki dla studentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dla demokracji : wyzwania dla programów oświaty dorosłych : seminar Adult education in Europe - Education for democracy, 23-28 September 1993, University of Warsaw in Białystok : praca zbiorowa / pod red. Izabeli Ratman-Liwerskiej ; The Association of Polish Adult Educators, The Swedish National Council of Adult Education, University of Warsaw. Branch of Białystok
Wydawca:
Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW [Uniwersytetu Warszawskiego]
Rok wydania:
1995
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - 20 w. - konferencje.
Edukacja dorosłych - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tendencje rozwoju oświaty dorosłych : (Seminarium Międzynarodowe, Warszawa-Miedzeszyn: 23-27 września 1985r.) / [oprac. merytorycznuie: Stanisław Kaczor, oprac red.: Krzysztof Szafraniec]. Instytut Kształcenia Zawodowego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kształcenia Zawodowego
Rok wydania:
1986
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - 20 w. - konferencje.
Edukacja dorosłych - 1945-1970 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata dorosłych w programach polskiego ruchu robotniczego w latach 1882-1982 : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Karasia ; Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1986
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - 19 w. - konferencje.
Edukacja dorosłych - Polska - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii / Ryszard Terlecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1990
Seria:
Monografie z Dziejów Oświaty, 0077-0558 ; t. 34
Temat:
Edukacja dorosłych - Galicja (region) - 19 w.
Edukacja dorosłych - Galicja (region) - 1870-1914.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej : materiały VI Toruńskiej Konferencji Andragogicznej - październik 1998 r. / pod red. nauk. E. A. Wesołowskiej i Z. P. Kruszewskiego ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wydawca:
Płock ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe NOVUM
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 20
Temat:
Edukacja dorosłych - Europa Środkowa - 1990- - konferencje.
Edukacja dorosłych - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Folk High School - school for life / ed. by Marek Byczkowski, Tomasz Maliszewski, Ewa Przybylska ; Kashubian Folk High School
Wydawca:
Wieżyca : Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Rok wydania:
2003
Temat:
Uniwersytety ludowe - Polska.
Edukacja dorosłych - Polska.
Edukacja dorosłych - Skandynawia (region).
Uniwersytety ludowe - Niemcy.
Uniwersytety ludowe - Skandynawia (region).
Edukacja dorosłych - Niemcy.
Uniwersytety ludowe - Europa - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozaszkolna oświata dorosłych i jej rozwój w warunkach poszczególnych krajów : (seminarium międzynarodowe Warszawa - Miedzeszyn: 21-25 września 1987 r.) / [oprac. merytoryczne: Stanisław Kaczor ; oprac. red. Krzysztof Szafraniec] ; Instytut Kształcenia Zawodowego
Wydawca:
Warszawa : [s.n.], (S.l. : KOiW)
Rok wydania:
1988
Temat:
Edukacja dorosłych - Europa - konferencje.
Edukacja nieformalna - Europa - konferencje.
Edukacja dorosłych - konferencje.
Edukacja nieformalna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy / red. nauk. Zdzisław Wołk
Wydawca:
Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - 1990-.
Edukacja i państwo - Polska - 1990-.
Edukacja dorosłych - Kraje Unii Europejskiej.
Edukacja i państwo - Kraje Unii Europejskiej.
Edukacja permanentna - Polska - 1990-.
Edukacja dorosłych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie dorosłych a społeczny system wychowania / Edmund Harwas
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1959
Seria:
Prace Komisji Filozoficznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ; t. 9, z. 1
Temat:
Edukacja dorosłych - aspekt społeczny.
Edukacja dorosłych - Polska.
Edukacja dorosłych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoły wyższe a edukacja dorosłych : materiały z polsko-niemieckiej Konferencji Andragogicznej : Miedzeszyn, 27-31 V 1994 = Hochschule und Weiterbildung : materialien der deutsch-polnischen Konferenz der Andragogik / red. Norbert F. B. Greger, Józef Półturzycki, E. Anna Wesołowska
Wydawca:
Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
1995
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 5
Temat:
Nauczanie akademickie - Niemcy - konferencje.
Nauczanie akademickie - Polska - konferencje.
Edukacja dorosłych - Niemcy - konferencje.
Edukacja dorosłych - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku : od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej. Cz. 1, sytuacja polityczna Górnego Śląska, prekursorzy pracy oświatowej, kierunki rozwoju edukacji dorosłych (1848-1914) / Beata Matusek
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas
Rok wydania:
2018
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - Śląsk, Górny (region) - 19 w.
Edukacja dorosłych - Polska - Śląsk, Górny (region) - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z badań nad kształceniem dorosłych / praca zbior. pod red. Maksymiliana Siemieńskiego
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1964
Seria:
Prace Komisji Nauk Pedagogicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-340X ; nr 10
Temat:
Edukacja dorosłych - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O uczących się społecznościach : wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych / Ewa Kurantowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu
Rok wydania:
cop. 2007
Temat:
Edukacja dorosłych - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości : siła uczenia się dorosłych = Living and learning for a viable future : The power of adult learning UNESCO Confitea VI / [red. nauk. Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa, Ewa Przybylska ; tł. Katarzyna Pladys et al.]
Wydawca:
Radom : Polski Komitet ds. UNESCO : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy : Polsko-Niemiecka Fundacja Edukacji Dorosłych
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 236
Temat:
Edukacja dorosłych - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ściąga dla nauczyciela : zestaw materiałów do samodzielnej pracy dla tych, którzy uczą po raz pierwszy / Rosemary Nappler i Diana Batchelor ; tłumaczenie: Mirosława Kubasiewicz, Zbigniew Adaszyński ; konsultacja językowa: Dorota Ekiert-Grabowska, Babara Przybytniak
Wydawca:
Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
1989
Temat:
Edukacja dorosłych - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibliografia oświaty dorosłych : w wyborze / Kazimierz Wojciechowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ
Wydanie:
Wyd. 3, powiększ. / przy współudz. Marii B. Wojciechowskiej
Rok wydania:
1971
Temat:
Edukacja dorosłych - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Pedagogika Dospělých / Univerzita Karlova
Wydawca:
Praha : Univerzita Karlova
Rok wydania:
1977-
Seria:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 0567-8293
Temat:
Edukacja dorosłych - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Edukacja dorosłych - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkolenia : [jak je prowadzić, by... uczestnicy czuli się zmotywowani do nauki, praca w grupie przebiegała sprawnie i w dobrej atmosferze, cel został zrealizowany] / Mariola Łaguna
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Rok wydania:
2008
Temat:
Edukacja dorosłych - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata zawodowa dorosłych : (analityczny przegląd książek i artykułów obcych nie tłumaczonych na język polski) / [oprac. Barbara Kowalska ; aut. analiz: Magdalena Andrzejewska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kształcenia Zawodowego
Rok wydania:
1983
Seria:
Prace Zakładu Informacji Naukowej / Instytut Kształcenia Zawodowego
Temat:
Edukacja dorosłych - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek dorosły i jego uczenie się : dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje / pod redakcją Tomasza Maliszewskiego, Eleonory Sapii-Drewniak i Władysławy Szulakiewicz
Wydawca:
Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW
Rok wydania:
2021
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lifelong education: a stocktaking / ed. by A. J. Cropley ; with contributions by A. J. Cropley [et al.]
Wydawca:
Hamburg : Unesco Institute for Education
Rok wydania:
1979
Seria:
UIE Monographs ; 8
Temat:
Edukacja dorosłych - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dorosły w procesie kształcenia = An adult in the process of education / [red.] Artur Fabiś, Beata Cyboran ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydawca:
Bielsko-Biała ; Zakopane : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2009
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 42
Temat:
Edukacja dorosłych - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego ; przy współpr. Czesława Maziarza i Jadwigi Nowak ; [aut. haseł Stanisław Akoliński et al.]
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
1986
Temat:
Edukacja dorosłych - encyklopedie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie kształcenia dorosłych / pod red. Józefa Skrzypczaka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, 0081-6795 ; 57
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trends in the development of adult education : proceedings of the international seminar at Warsaw - Miedzeszyn, September 23-27, 1985 / [gen. ed. Stanisław Kaczor ; ed. Krzysztof Szafraniec ; transl. by: Maria Paczyńska, Anna Smoczyńska] ; Institute of Vocational Education
Wydawca:
Warsaw : [s.n.], (S.l. : PSSiJO)
Rok wydania:
1986
Temat:
Edukacja dorosłych - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Today and tomorrow in European adult education : a study of the present situation and future developments / by J. A. Simpson
Wydawca:
Strasbourg : Council of Europe
Rok wydania:
1972
Temat:
Edukacja dorosłych - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych : praca zbiorowa / pod kier. Tadeusza Aleksandra
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 1997
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 13
Temat:
Edukacja dorosłych - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra i Doroty Barwińskiej ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki. Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki]
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2007
Temat:
Edukacja dorosłych - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska bibliografia oświaty dorosłych 1971-1995 = Bibliography of Polish adult education 1971-1995 / Tadeusz Wujek
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Edukacja dorosłych - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibliografia oświaty dorosłych : w wyborze / Kazimierz Wojciechowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Związkowe
Wydanie:
Wyd. 2, zm. i powiększ
Rok wydania:
1962
Seria:
Biblioteka Pracownika Kulturalno-Oświatowego
Temat:
Edukacja dorosłych - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja dorosłych w dobie przemian : materiały z międzynarodowej konferencji w dniach 19-20 września 1993 r. w Toruniu / pod red. E. Anny Wesołowskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
1994
Seria:
Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 3
Temat:
Edukacja dorosłych - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O wychowaniu dorosłych w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Adama Olgierda Uziembły
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Rok wydania:
1971
Seria:
Studia z Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej Komisji Naukowo-Badawczej Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej ; t. 1
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych : wyzwania współczesnej edukacji dorosłych / pod red. Artura Fabisia i Soni Kędziory ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
Wydawca:
Mysłowice ; Zakopane : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda
Rok wydania:
2009
Temat:
Edukacja dorosłych - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terminology of adult education = Terminología de la educación de adultos = Terminologie de l'éducation des adultes / prep. by Colin Titmus [et al.] for the International Bureau of Education
Wydawca:
Paris : Unesco
Rok wydania:
1979
Seria:
IBEDATA
Temat:
Edukacja dorosłych - słowniki wielojęzyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce / [aut. rozdz. Czesław Maziarz, Jadwiga Nowak, Kazimierz Wojciechowski ; red. nauk. Kazimierz Wojciechowski]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
cop. 1984
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - historia.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz