Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Europa - cywilizacja." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej / pod red. Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka i Marioli Walczak-Mikołajczakowej ; Collegium Europaeum Gnesnense
Wydawca:
Gniezno : Collegium Europaeum Gnesnense
Rok wydania:
2003
Temat:
Europa - zjednoczenie - historia - konferencje.
Europa - zjednoczenie - aspekt religijny - konferencje.
Europa - cywilizacja - konferencje.
Europa - cywilizacja - wpływ chrześcijański - konferencje.
Europa - cywilizacja - wpływ antyczny - konferencje.
Europa - cywilizacja - wpływ bizantyjski - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia kultury europejskiej. 1, Starożytność / Stanisław Stabryła
Wydawca:
Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM
Rok wydania:
2012
Seria:
Humanitas. Studia Kulturoznawcze : Badania, Wprowadzenia, Monografie, Źródła. Wprowadzenia
Temat:
Cywilizacja starożytna - podręczniki.
Europa - cywilizacja - starożytność.
Europa - cywilizacja - starożytność - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie / Friedrich Engels
Wydawca:
Berlin : Dietz Verlag, ( Köthen : Mitteldeutsche Druckerei und Verlagsanstalt GmbH)
Wydanie:
2 Auflage
Rok wydania:
1950
Seria:
Kleine Bücherei des Marxismus-Leninismus
Temat:
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura Europy średniowiecznej / Tadeusz Manteuffel ; [przygotował do druku, posł. opatrzył Stanisław Trawkowski]
Wydawca:
Warszawa : Wiedza Powszechna
Rok wydania:
1974
Temat:
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura średniowieczna : (do schyłku XV wieku) / oprac. Leokadia Matusik
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Rok wydania:
1960
Seria:
Teksty Źródłowe do Nauki Historii w Szkole ; nr 9
Temat:
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia kultury umysłowej w Europie wczesnego średniowiecza (476 - ok. 750 r.) / Tomasz Nowakowski
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2021
Temat:
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The great medieval civilizations. P. 1-2 / by Gaston Wiet [et al.] ; with contributions by Jean Devisse, Betty Megers and Roger Green
Wydawca:
London : George Allen und Unwin
Rok wydania:
1975
Seria:
History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 3/1
Temat:
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The great medieval civilizations. P. 2-3 / by Gaston Wiet [et al.] ; with contributions by Jean Devisse, Betty Meggers and Roger Green
Wydawca:
London : George Allen und Unwin
Rok wydania:
1975
Seria:
History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 3/2
Temat:
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Kultur des Mittelalters / von Johannes Bühler
Wydawca:
Leipzig : Alfred Kröner Verlag
Wydanie:
2 durchgesehene Aufl
Rok wydania:
cop. 1931
Seria:
Kröners Taschenausgabe ; Bd. 79
Temat:
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieki średnie / [aut. Elisabetta Bovo, Paolo Golinelli we współpr. z Elisabettą Bovo i Giovannim Zuanazzim ; tł. Marcin Jasionowicz]
Wydawca:
Warszawa : Arkady
Rok wydania:
cop. 2000
Seria:
Dzieje cywilizacji
Temat:
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europeizacja Europy : tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji / Piotr Mazurkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Studium Generale Europa - Instytut Politologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego : [Fundacja ATK]
Rok wydania:
2001
Seria:
Relectiones ; 8
Temat:
Europa - cywilizacja - prognozy.
Europa - cywilizacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Čtyři podoby jedné kultury : spojení rozptýleného obsahu středoevropského písemnictví = Four versions of one culture : a synthesis of the dispersed content of Central European literature / [Zdeněk Uhliř et al. ; překl. Kateřina Millerová, Sean Mark Miller, Milan Rydvan]
Wydawca:
Praha : Národní Knihovna České Republiky
Rok wydania:
2010
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa.
Cywilizacja średniowieczna.
Inkunabuły - Europa.
Stare druki - Europa.
Europa - cywilizacja - 1500-1800.
Europa Środkowa - cywilizacja - średniowiecze - katalogi wystaw.
Litwa - cywilizacja - 17 w. - katalogi wystaw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europe sans rivage : symposium international sur l'identite culturelle europeenne, Paris, janvier 1988 / [sous la dir. de Jean-Pierre Angremy ; aut. Alberto Moravia et al.]
Wydawca:
Paris : Albin Michel
Rok wydania:
1988
Temat:
Europa - cywilizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krótka historia kultury europejskiej / Hans-Georg Pott ; przekł. Jacek Dąbrowski ; wstęp i red. pol. wyd. Marek Zybura ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Rok wydania:
2007
Temat:
Europa - cywilizacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej : religia, społeczeństwo, państwo / Heinz Schilling ; przekł. Justyna Górny, Krzysztof Kowalewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Niemiecki Instytut Historyczny
Rok wydania:
2010
Seria:
Klio w Niemczech / Niemiecki Instytut Historyczny ; 15
Temat:
Europa - cywilizacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narodziny nowożytnej kultury europejskiej / Marian Tyrowicz
Wydawca:
Lwów : Wydaw. Księgarni St. Malinowskiego, (Lwów : Druk. "Poligrafia")
Rok wydania:
[1938]
Seria:
Biblioteczka Licealna. Historia ; nr 3
Temat:
Europa - cywilizacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Da Aquileia al Baltico : attraverso i paesi della nuova Europa / a cura di Andrzej Litwornia, Gizella Nemeth e Adriano Papo ; scritti di József Bessenyei [et al.] ; Associazione culturale italoungherese del Friuli Venezia Giulia "Pier Paolo Vergerio"
Wydawca:
Marino del Friuli : Edizioni della Laguna
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Italia-Ungheria ; 5
Temat:
Europa - cywilizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura czynnikiem jednoczącym Europę : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniu 25 października 1997 r. / pod red. Janusza Kryszaka ; Kuria Diecezjalna w Toruniu [et al.]
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1999
Temat:
Europa - cywilizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Tl. 1, Von Justinian bis zur Mitte des zehnten Jahrhunderts / von Max Manitius
Wydawca:
München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
Rok wydania:
1911
Seria:
Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft in systematischer Darstellung : mit besonderer Rücksicht auf Geschichte und Methodik der einzelnen Disziplinen ; Abt. 2, Bd. 9
Temat:
Literatura łacińska średniowieczna i nowożytna - historia i krytyka.
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspectives on Europe : proceedings of a symposium held at Wellesley College under the auspices of the Barnette Miller Foundation / Edward A. Stettner ed
Wydawca:
Cambridge : Schenkman Publishing Company
Rok wydania:
cop. 1970
Temat:
Europa - cywilizacja - 1945- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fenomen ducha Europy / red. nauk. Marek Jędraszewski, Mirosław Loba, Dorota Jewdokimow
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; nr 109
Temat:
Chrześcijaństwo - Europa - historia.
Filozofia - Europa - historia.
Kultura - filozofia - 20 w.
Chrześcijaństwo - Europa - 1990-.
Europa - cywilizacja - 1990-.
Europa - cywilizacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak dobrze mieć sąsiada : problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii / pod redakcją Sławomira Moździocha i Krystiana Chrzana ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Rok wydania:
2015
Seria:
Spotkania Bytomskie ; 7
Temat:
Osadnictwo człowieka - Europa - średniowiecze.
Archeologia społeczna - Polska.
Miasta średniowieczne - Polska.
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pokolenie-transformacja-tożsamość : gardzienickie czytania teatroznawcze...i nie tylko / pod redakcją Agnieszki Matusiak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2353-8546 ; 4/2016
Temat:
Europa - cywilizacja - 1990-.
Europa Środkowo-Wschodnia - cywilizacja.
Gatunek / Forma:
Dramat europejski - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Theorie des Schönen im Mittelalter / Rosario Assunto ; [ übers. aus dem Italienischen und Lateinischen von Christa Baumgarth]
Wydawca:
Köln : Verlag M. DuMont Schauberg
Rok wydania:
cop. 1963
Seria:
DuMont Dokumente. Reihe 1, Kunstgeschichte, Deutung, Dokumente ; Bd. 2
Temat:
Średniowiecze.
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cultus et cognitio : studia z dziejów średniowiecznej kultury / [kom. red. Stefan K. Kuczyński et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Historycznych
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1976
Temat:
Gieysztor, Aleksander (1916-1999) - bibliografia.
Cywilizacja średniowieczna - miscellanea.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Cywilizacja średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The book of memory : a study of memory in medieval culture / Mary J. Carruthers
Wydawca:
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
2008
Seria:
Cambridge Studies in Medieval Literature ; 70
Temat:
Pamięć - historia.
Cywilizacja średniowieczna - aspekt psychologiczny.
Cywilizacja średniowieczna.
Literatura średniowieczna - tematy, motywy.
Pamięć - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biblia a kultura Europy : 2000 lat chrześcijaństwa. 1 / [red.: Maria Kamińska, Eliza Małek]
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1992
Temat:
Biblia - wpływ - konferencje.
Biblia - tłumaczenie - historia - konferencje.
Chrześcijaństwo i kultura - konferencje.
Europa - cywilizacja - wpływ chrześcijański - konferencje.
Europa - cywilizacja - aspekt religijny - chrześcijaństwo - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz