Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Fuzja przedsiębiorstw." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu : sborník ze symposia PF UK a LMU Mnichov = Mergers und Acquisitions im tschechischen, europäischen und deutschen Recht : Sammelband aus dem Symposion der Juristischen Fakultäten der Karlsuniversität Prag und Ludwig-Maximilians-Universität München / Luboš Tichý (ed.)
Wydawca:
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta ; Beroun : Eva Rozkotová - IFEC
Wydanie:
2. dopl. a rozš. vyd
Rok wydania:
2007
Seria:
Sborníky / Universitas Carolina Facultas Iuridica ; 31
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Niemcy.
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Europa.
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Czechy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La transmission de l'entreprise enjeux et perspectives : Secondes Journées René Savatier (Poitiers, 17 et 18 Mars 1988) / [organisées par la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, l'Ordre des avocats de la Cour d'appel de Poitiers et le Conseil régional du notariat]
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1989
Seria:
Publications de la Faculte de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers ; t. 16
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - Francja - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Połączenia spółek : prawo, rachunkowość, podatki / Ewa Wanda Maruszewska
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r.]
Rok wydania:
2008
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - podatki - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - Polska - rachunkowość.
Spółki kapitałowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia spółek publicznych / Rafał Sasiak
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 grudnia 1999 r., literatura i orzecznictwo - 1 października 1999 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Spółki - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Polska.
Spółki - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF / Michał Koralewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2009
Seria:
Model Transgranicznego Łączenia się Spółek
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Fuzja przedsiębiorstw (prawo międzynarodowe prywatne).
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Połączenie i podział jednostek gospodarczych w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych / Marzena Remlein
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2008
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości : fuzje przedsiębiorstw : aspekty prawne, finansowe, podatkowe i organizacyjne / Krzysztof Czerkas
Wydawca:
Gdańsk : ODDK
Rok wydania:
2018
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - podatki - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Polska - 1990-.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Takeovers, restructuring, and corporate governance / J. Fred Weston, Mark L. Mitchell, J. Harold Mulherin ; ass. by Juan A. Siu and Brian A. Johnson
Wydawca:
Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall
Wydanie:
4th ed
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Prentice Hall Finance Series
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - Stany Zjednoczone - finanse.
Fuzja przedsiębiorstw - Stany Zjednoczone - zarządzanie.
Ład korporacyjny - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cross-border mergers in Europe. Vol. 1 / general editors, Dirk Van Gerven
Wydawca:
Cambridge ; New York : Cambridge University Press
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Law Practitioner Series
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa : wyniki badań zagranicznych i krajowych / Agnieszka Perepeczo
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (820) 746
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola fuzji i przejęć w procesach koncentracji w polskim przemyśle spożywczym / Jakub Kraciuk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2010
Seria:
Rozprawy Naukowe i Monografie = Treatises and Monographs ; 360
Temat:
Przemysł rolno-spożywczy - Polska - 1990-.
Fuzja przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe : 2010 / André Helin [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria: Rachunkowość
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - podręczniki.
Spółki kapitałowe - finanse - prawo - Polska - podręczniki.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie transakcje stulecia : Możejki Nafta, Polkomtel, Unipetrol / Cezary K. Smorszczewski, Zbigniew Grzegorzewski
Wydawca:
Warszawa : CXO Media
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka CEO
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - Polska - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Polska - studium przypadku.
Energetyka - Polska - 1990-.
Fuzja przedsiębiorstw (prawo międzynarodowe prywatne).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The essence of mergers and acquisitions / P. S. Sudarsanam
Wydawca:
London [etc.] : Prentice Hall
Rok wydania:
1995
Seria:
The Essence of Management Series
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mergers und Acquisitions / hrsg. von Hans Siegwart [i in.]
Wydawca:
Stuttgart : Schaffer Verlag fur Wirtschaft und Steuern
Rok wydania:
1990
Seria:
Meilensteine im Management Bd. 1
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mergers and acquisitions / Brian Coyle
Wydawca:
Canterbury : CIB Publishing
Rok wydania:
2000
Seria:
Financial Risk Management. Corporate Finance
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Creating value from mergers and acquisitions : the challenges : an integrated and international perspective / Sudi Sudarsanam
Wydawca:
Harlow : Pearson Education
Rok wydania:
2003
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Buy-ins and buy-outs : new strategies in corporate management / [aut.] Mike Wright [et al.]
Wydawca:
London : Graham & Trotman
Rok wydania:
1991
Seria:
International Management Series
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw / Waldemar Fołtyn
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Rok wydania:
2005
Seria:
Warsztaty Menedżerskie
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym / Piotr Luty, Zbigniew Luty, Monika Markisz
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Wydanie:
Stan prawny na 31 maja 2016 r
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Fuzja przedsiębiorstw - podatki - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym / Piotr Luty, Zbigniew Luty, Monika Markisz
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm., stan prawny na 1 marca 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Rachunkowość
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Fuzja przedsiębiorstw - podatki - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The EC merger control regulation rights of defence : a critical analysis of DG COMP practice and community courts' jurisprudence / by Mihalis Kekelekis
Wydawca:
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International
Rok wydania:
© 2006
Seria:
International Competition Law Series ; vol. 21
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw : wyniki badań / Magdalena M. Stuss
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
© copyright 2018
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - aspekt psychologiczny.
Fuzja przedsiębiorstw - zarządzanie.
Fuzja przedsiębiorstw - studium przypadku.
Personel - kierowanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe / André Helin [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2012
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Spółki kapitałowe - finanse - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe / André Helin [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2014
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Spółki kapitałowe - finanse - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe / André Helin, Kristof Zorde, Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wydanie 6
Rok wydania:
2022
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Spółki kapitałowe - finanse - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe / André Helin, Kristof Zorde, Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 4
Rok wydania:
2016
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Spółki kapitałowe - finanse - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe / André Helin, Kristof Zorde, Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wydanie 5
Rok wydania:
2019
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Spółki kapitałowe - finanse - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kooperacja przemysłowa w gospodarce kapitalistycznej : aspekty teoretyczne / Józef Olszyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uczelniane SGPiS
Rok wydania:
1989
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 270
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - Kraje uprzemysłowione.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Kraje uprzemysłowione.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das Recht der Unternehmenzusammenfassungen : System und Praxis des Konzern- und Kartellrechts und der sonstigen Unternehmenverbindungen. 2 Teil, Die Praxis des Rechts der Unternehmenzusammenfassungen / Fritz Haussmann
Wydawca:
München ; Berlin ; Leipzig : J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier)
Rok wydania:
1932
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Niemcy.
Prawo handlowe - Niemcy.
Konkurencja - prawo - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego : zagadnienia prawne i podatkowe : komentarz praktyczny / Adam Mariański (red.) ; autorzy: Monika Błońska, Aneta Chałat, Martyna Derach, Beata Dobrowolska, Anna Dolińska, Konrad Dura, Aleksandra Grabarczyk, Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska, Agnieszka Hałaczkiewicz-Górawska, Anna Justyńska, Michał Kłos, Cezary Krysiak, Adam Mariański, Mariusz Miśkiewicz, Marta Napieralska, Marta Olewińska, Anita Pardej, Łukasz Porada, Bartosz Rodak, Katarzyna Rozenberg
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wydanie
Rok wydania:
2023
Seria:
Podatki w Praktyce
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Spółki - prawo - Polska.
Spółki - przekształcanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw / [red. nauk. Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 66
Czas na Pieniądz
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - Polska - konferencje.
Inwestycje - konferencje.
Controlling - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola połączeń przedsiębiorstw. 1. / wprow. Tadeusz Skoczny
Wydawca:
Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
1995
Seria:
Harmonizacja Polskiego Prawa Antymonopolowego z Regułami Konkurencji Unii Europejskiej. 1, Podstawowe Orzecznictwo Antymonopolowe Organów Wspólnot Europejskich ; t. 6
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola połączeń przedsiębiorstw. 2
Wydawca:
Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
1995
Seria:
Harmonizacja Polskiego Prawa Antymonopolowego z Regułami Konkurencji Unii Europejskiej. 1, Podstawowe Orzecznictwo Antymonopolowe Organów Wspólnot Europejskich ; t. 7
Temat:
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Kraje Unii Europejskiej.
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola połączeń przedsiębiorstw. 3
Wydawca:
Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
1995
Seria:
Harmonizacja Polskiego Prawa Antymonopolowego z Regułami Konkurencji Unii Europejskiej. 1, Podstawowe Orzecznictwo Antymonopolowe Organów Wspólnot Europejskich ; t. 8
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń / Malwina Lemkowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Współczesne Ubezpieczenia
Temat:
Towarzystwa ubezpieczeniowe - ocena.
Fuzja przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa - przejęcie.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Kraje Unii Europejskiej.
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mergers, acquisitions, and other restructuring activities : an integrated approach to process, tools, cases, and solutions / Donald M. DePamphilis
Wydawca:
Amsterdam [etc.] : Elsevier Academic Press
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
2005
Seria:
Academic Press Advanced Finance Series
Temat:
Innowacje organizacyjne - Stany Zjednoczone - zarządzanie.
Innowacje organizacyjne - studium przypadku.
Fuzja przedsiębiorstw - Stany Zjednoczone - zarządzanie.
Fuzja przedsiębiorstw - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Stany Zjednoczone.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - studium przypadku.
Wykup menedżerski - Stany Zjednoczone.
Wykup menedżerski - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek / Jędrzej Jakubowicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2016
Seria:
Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 195
Temat:
Spółki - przekształcanie - Polska - 1990-.
Spółki - prawo - Polska - 1990-.
Fuzja przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawca:
Szczecin : US
Rok wydania:
2003
Seria:
Czas na Pieniądz
Temat:
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Inwestycje - ocena - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego : zagadnienia prawne i podatkowe : komentarz praktyczny / Adam Mariański (red.) ; autorzy: Monika Błońska, Aneta Chałat, Martyna Derah, Anna Dolińska, Konrad Dura, Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska, Agnieszka Hałaczkiewicz-Górawska, Anna Justyńska, Cezary Krysiak, Adam Mariański, Mariusz Miśkiewicz, Marta Napieralska, Marta Olewińska, Anita Paradej, Łukasz Porada, Bartosz Rodak, Katarzyna Rozenberg
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2021
Seria:
Podatki w Praktyce
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska - legislacja.
Spółki - prawo - Polska - legislacja.
Prawo handlowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Łączenie spółek kapitałowych : regulacje prawnorachunkowe w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach / Dawid Rejmer
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2023
Rok wydania:
2023
Temat:
Spółki kapitałowe - finanse - prawo - Polska.
Spółki kapitałowe - rachunkowość - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związki gospodarcze i grupy producenckie / pod red. Damiana Knechta ; "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie, Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 1
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - Polska - konferencje.
Koncentracja przemysłowa - Polska - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restructuring in the new EU member states : social dialogue, firms relocation and social treatment of restructuring / Marie-Ange Moreau & María Esther Blas-López (eds.)
Wydawca:
Brussels : P.I.E. Peter Lang
Rok wydania:
© 2008
Seria:
Work & Society, 1376-0955 ; no. 63
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Kraje Unii Europejskiej.
Fuzja przedsiębiorstw - Kraje Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Europa.
Fuzja przedsiębiorstw - Europa.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw / Czesław Zając
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, 0239-8532 ; nr 163
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa - przejęcie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia : kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji / red. nauk. Joanna Korpus ; aut. Dorota Ciesielska-Maciągowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Profesonalne PWN
Rok wydania:
2014
Seria:
Wydawnictwa Profesjonalne PWN. Zarządzanie
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa - przejęcie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz