Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka publiczna - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce : opis stanu obecnego, wstępne wnioski / Zyta Gilowska, Andrzej Mierzwa, Wojciech Misiąg ; [Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]
Wydawca:
Warszawa : IBnGR
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1997
Seria:
Transformacja Gospodarki, 0867-4167 ; nr 76
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne a wzrost gospodarki w długim okresie : analiza przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu nabywania wiedzy przez praktykę / Andrzej Rzońca
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. 198
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrót powszechny i gospodarczy : problemy cywilnoprawne / red. nauk. Iwona Ramus
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2014
Seria:
Obrót Powszechny i Gospodarczy - Problemy Prawne i Rynkowe ; 1
Temat:
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Prawo obrotu gospodarczego - Polska - 1990-.
Umowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego : wybór ekspertyz : praca zbiorowa / pod red. Henryki Bochniarz i Stefana Krajewskiego
Wydawca:
Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce
Rok wydania:
1997
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego : komentarz / redakcja Grzegorz Sibiga, Dominik Sybilski ; autorzy: Mateusz Błachucki, Mikołaj Garstka, Anna Gos, Grzegorz Sibiga, Dominik Sybilski, Iwona Szelenbaum
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: 1 kwietnia 2022 r
Rok wydania:
© 2022
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Otwarte dane - prawo - Polska - 1990-.
Informacja - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego : komentarz / Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Komentarze
Temat:
Otwarte dane - prawo - Polska - 1990-.
Informacja - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego / Bernard Ziębicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 234
Temat:
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja publiczna - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of national economy processes transformation of functioning of economic units and spatial patterns / pod red. Zbigniewa Zioło ; [Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]
Wydawca:
Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola sektora publicznego w procesach wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Przesieka, 13-14 marca 1997 / red. nauk. Jan Borowiec, Mariusz Raszczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne - relacje i wyzwania / redakcja naukowa Marzena Piotrowska-Trybull ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2015
Temat:
Relacje władza cywilna-władza wojskowa - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka wojenna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia własnościowe i strukturalne w gospodarce polskiej / [red. nauk. Jadwiga Rudek]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 0239-3212 ; 12
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość sektora finansów publicznych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; [aut.: Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2014
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Budżety lokalne - Polska - 20 w.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska transformacja ustrojowa : próba dyskursu, zarys perspektyw / [Bugaj Ryszard et al. ; red. i korekta Krystyna Kulpińska-Cała]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2004
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia polityczna socjalizmu / [zespół red. Aleksander Łukaszuk, Danuta Misińska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 342
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej / redaktor naukowy zeszytu Klemens Piotrowski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 0208-7170 ; nr 2
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa i Wschodnia : dekady wolności - czas przemian. T. 3, Społeczno-gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 roku / redakcja naukowa Marcin Adamczyk, Michał Siekierka, Michał Lubicz Miszewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE ; [Wrocław] : Projekt Akademia
Rok wydania:
2021
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Pamięć zbiorowa - aspekt antropologiczny - Polska.
Poprawność polityczna - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej / red. naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Marta Witkowska
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Europea : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2016
Temat:
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - 1990-.
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - finanse.
Sektor publiczny i parapubliczny - prawo - Polska.
Gospodarka publiczna.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe zasady planowania w gospodarce narodowej / Michał Wolski ; Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarząd Główny Okręgów Katowickiego, Warszawskiego i Wrocławskiego
Wydawca:
Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich
Rok wydania:
[1969]
Seria:
Materiały Szkoleniowe Centralnego Zaocznego Studium dla Pracowników Obsługi Prawnej Jednostek Gospodarki Uspołecznionej ; 8
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej / pod red. Grzegorza Szczodrowskiego ; [poszcz. rozdz. napisali: Henryk Ćwikliński et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Liberalizm ekonomiczny - Polska - 1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska.
Prawo podatkowe (prawo europejskie).
Rynek pracy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sustainable finance in a changing macroeconomic and microeconomic environment = Stabilność podatkowa i finansowa w zmieniających się warunkach makro- i mikroekonomicznych / edited by Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; vol. 78, nr 1 (2018)
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Stabilizacja gospodarcza - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji ustrojowej gospodarki Polski / pod red. nauk. Władysława Balickiego i Andrzeja Małeckiego
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 18
Temat:
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - ocena - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Europa Wschodnia - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski / Przemysław Śleszyński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 213
Temat:
Fabryki - lokalizacja - Polska.
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metodologia.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka i gospodarka w oczach pracowników / Juliusz Gardawski, Tomasz Żukowski ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1992
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Ekonomika przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Socjologia pracy - Polska - 1990-.
Związki zawodowe - Polska - opinia publiczna.
Związki zawodowe - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - polityka i rządy - 1989- - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Doktora ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1987
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne.
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską / zespół aut. Jerzy Hausner [et al. ; pod red. J. Hausnera i Mirosławy Marody]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1999
Seria:
EU-monitoring 3
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie : przewodnik po zmianach / Piotr Sitniewski
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: grudzień 2021
Rok wydania:
2022
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : ustrój i organizacja
Temat:
Informacja - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Informacja - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Otwarte dane - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Po 20 latach : Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej / red. nauk.: Paweł Kozłowski, Henryk Domański
Wydawca:
Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2010
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt społeczny - Polska.
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym : wybrane zagadnienia i wyniki badań : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kraśnickiej ; [aut. Teresa Kraśnicka et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doświadczenia okresu transformacji gospodarki w Polsce / [Leszek Zienkowski] ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : ZBSE. GUS i PAN
Rok wydania:
1992
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Ekspertyzy i Notatki ; z. 1
Temat:
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z teorii i praktyki zarządzania publicznego / Beata Banachowicz [et al.] ; red. nauk. Barbara Kożuch, Tadeusz Markowski
Wydawca:
Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie
Rok wydania:
2005
Temat:
Administracja publiczna.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - administracja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrót powszechny i gospodarczy : problemy podatkowoprawne / red. nauk. Iwona Ramus
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2014
Seria:
Obrót Powszechny i Gospodarczy - Problemy Prawne i Rynkowe ; 2
Temat:
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Podatek od wartości dodanej - prawo - Polska - 1990-.
Prawo podatkowe - Polska - 1990-.
Podatek od wartości dodanej - Polska - 1990-.
Podatek dochodowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego : okres 1989-1991 / Edmund Pietrzak
Wydawca:
Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1992
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 0867-4167 ; nr 20
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa).
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z problemów prawnych form działania administracji gospodarczej : materiały z posiedzenia naukowego zorganizowanego przez Instytut Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląski Instytut Naukowy, Katowice, 12 kwietnia 1969 / pod red. Ewy Kozłowskiej i Karola Sobczaka
Wydawca:
Katowice : Śląski Instytut Naukowy
Rok wydania:
1971
Seria:
Zeszyty Naukowe / Śląski Instytut Naukowy ; nr 40
Temat:
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1945-1990 - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyka specyficzne dla wybranych branż / Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska ; [recenzja: Jadwiga Szafraniec]
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Rok wydania:
2015
Temat:
Ryzyko finansowe - ocena - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Cz. 2, Deregulacja, demonopolizacja, prywatyzacja, restrukturyzacja / Michał Gabriel Woźniak
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna Wydawnictwo Uczelniane
Rok wydania:
1995
Temat:
Ekonomia - 1990-.
Prywatyzacja - Europa.
Podręczniki.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Państwa postkomunistyczne - 1990- - podręczniki akademickie.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Prywatyzacja - Państwa postkomunistyczne - 1990- - podręczniki akademickie.
Prywatyzacja - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój własności socjalistycznej i doskonalenie zarządzania gospodarka narodową ; materiały konferencji teoretycznej w Warszawie, 10-11 maja 1977 r
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Polsko-Radziecka Komisja Nauk Ekonomicznych
Rok wydania:
1977
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989.
Związek Radziecki - polityka gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego / Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Polska
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Industrializacja jako polityczne i ekonomiczne zadanie rewolucji socjalistycznej / Kazimiera Majewska-Hoffmann
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1977
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Industrializacja - aspekt ekonomiczny.
Industrializacja - aspekt polityczny.
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Kraje socjalistyczne - integracja gospodarcza.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie procesu planowania, zarządzania i kierowania gospodarką narodową : materiały z plenarnego posiedzenia Komisji Partyjno-Rządowej dla Unowocześnienia Systemu Funkcjonowania Gospodarki i Państwa, 12 kwietnia 1972 r. / [red. Teresa Bujnowska]
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1972
Temat:
Planowanie gospodarcze - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1945-1990.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975 : praca zbiorowa / pod redakcją naukowa Krystyny Cholewickiej-Goździk
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1977
Temat:
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Polska - 1945-1990.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - opinia publiczna.
Etyka biznesu - Polska - 1990-.
Sektor prywatny - Polska - 1990-.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola systemu zarządzania gospodarką narodową w PRL / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Wydziału II Nauk Historycznych i Społecznych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 0208-4201 ; nr 92
Temat:
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Polska - 1945-1990.
Kontrola zarządzania - Polska.
Kontrola zarządzania - Polska - 1945-1990.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 22
Temat:
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 30 czerwca 2008 r
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma administracji publicznej w Polsce : uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne / [red. Ewa Bem] ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
2000
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość administracji w Polsce : zarys współczesnej problematyki / Andrzej Piekara ; Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright 2010
Temat:
Administracja publiczna - jakość - Polska - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Relacje administracja-obywatel - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - Niemcy : współpraca i konkurencja na pograniczu / Stanisław Ciok [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 0591-2776 ; 81
Temat:
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Niemcy - 1990-.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990-.
Regiony przygraniczne - Niemcy - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Konkurencja - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Konkurencja - polityka publiczna - Niemcy - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Niemcy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna w procesie przemian / pod red. Andrzeja Ferensa i Iwony Macek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2351
Administracja i Polityka
Temat:
Administracja publiczna - badania porównawcze.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz