Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka rynkowa - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-48 z 48
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwo jako podmiot gospodarujący : zadania i funkcje : materiały z XI Sympozjum polsko-RFN-owskiego, Paraszyno, wrzesień 1988 / [zespół red. Bożena Klimczak, Marian Noga, Jan Rymarczyk]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 579
Temat:
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Polityka gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne Ustroń, 12-14 maja 1994 / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Temat:
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument - przedsiębiorstwo - przyszłość : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Zofii Kędzior ; Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych, Centrum Badań i Ekspertyz. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : CBiE. AE
Rok wydania:
1997
Temat:
Marketing - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Badania rynku - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna gospodarka rynkowa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Jaworze 27-29 maja 1991 / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska ; Instytut Ekonomii. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Instytut Ekonomii
Rok wydania:
1991
Temat:
Gospodarka rynkowa.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / pod red. nauk. Jerzego Sokołowskiego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Wydawca:
Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Rok wydania:
2008
Temat:
Ekonomia - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Rynek pracy - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucja a porządek gospodarczy : spór wokół konstytucjonalizacji porządku gospodarczego w procesie stanowienia konstytucji w Polsce : seminarium, Warszawa, listopad 1994 r. / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej Fundację ATK Fundację Konrada Adenauera ; [red. Bogusław Spurgjasz]
Wydawca:
Warszawa : Kontrast - Wydawnictwo Fundacji ATK
Rok wydania:
1995
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 6
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjny porządek państwa : polsko-niemieckie sympozjum Warszawa, listopad 1993 r. / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej Fundację ATK Fundację Konrada Adenauera ; [red. Bogusław Spurgjasz]
Wydawca:
Warszawa : Kontrast - Wydawnictwo Fundacji ATK
Rok wydania:
1994
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 4
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - konferencje.
Konstytucje - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna społeczna gospodarka rynkowa : doświadczenia w Niemczech implikacje dla Polski : VI Forum Gospodarcze Polska-Niemcy Spotkania 2000 "Polityka i Gospodarka" = Gegenwärtige Soziale Marktwirtschaft Erfahrungen in Deutschland Implikationem für Polen : VI. Wirtschaftsforum Deutschland-Polen Begegnungen 2000 "Politik und Wirtschaft" / pod red. Witolda Machowskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2001
Temat:
Gospodarka rynkowa - Niemcy - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka rynkowa a wyżywienie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w ramach resortowego programu badań podstawowych III. 44. pt. "Samowystarczalność żywnościowa w staretegii rozwoju gospodarki narodowej" / oprac. nauk. Stanisław Rochna
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego ; 29
Temat:
Gospodarka rynkowa - 1990- - konferencje.
Przemysł rolno-spożywczy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Upowszechnienie własności : polsko-niemieckie sympozjum Warszawa, maj 1994 r. / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej Fundację ATK Fundację Konrada Adenauera ; [red. Bogusław Spurgjasz]
Wydawca:
Warszawa : Kontrast - Wydawnictwo Fundacji ATK
Rok wydania:
1994
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 5
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - konferencje.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - konferencje.
Własność - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / [red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2011, 4/8
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Inwestycje kapitału - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie strategiczne w gospodarce : materiały ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Strategii Rozwojowych w Przemyśle Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 29-30 maja 1998
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 26-28 IV 1995 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka rynkowa - modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konferencja naukowa: "Konstytucyjne zasady wolności działalności gospodarczej oraz wynikające z niej zasady swobody umów" zorganizowana 25 maja 2005 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Konfederację Pracodawców Polskich / [oprac. red. Ryszard Zelwiański]
Wydawca:
Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master"
Rok wydania:
2006
Temat:
Swoboda umów - Polska - konferencje.
Gospodarka rynkowa - prawo - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek a rozwój społeczny : II Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna, Nałęczów, 26-28 listopada 1988 / red. Sławomir Partycki ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Goździewicza
Wydawca:
Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2000
Temat:
Prawo pracy - Polska - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - konferencje.
Pracodawcy - towarzystwa - prawo - Polska - konferencje.
Układy zbiorowe pracy - Polska - konferencje.
Związki zawodowe - prawo - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski
Rok wydania:
2007
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - konferencje.
Socjologia ekonomii - konferencje.
Ekonomia - studia i nauczanie (akademickie) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku. T. 1, Gospodarka polska w procesie transformacji systemowej. Cz. 2 / [red. nauk. Danuta Kopycińska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1996
Seria:
Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, 1232-5848 ; nr 17
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku. T. 1, Gospodarka polska w procesie transformacji systemowej. Cz. 1 / [red. nauk. Danuta Kopycińska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1996
Seria:
Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, 1232-5848 ; nr 17
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskiej gospodarki : eksport - bilans płatniczy - polityka kursowa / red. Jan Winiecki
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Towarzystwa Ekonomistów Polskich ; z. 1
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka bez ekonoma : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego / pod redakcją Elżbiety Adamowicz i Henryka Ćwiklińskiego
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Gospodarka rynkowa.
Ekonomia.
Polityka pieniężna.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Ekonomia - konferencje.
Polityka pieniężna - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka i demokracja w Polsce : dojrzałość i trwałość instytucji / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej Kondratowicz ; [aut. Jerzy Kleer et al.] ; Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu : Olympus Szkoła Wyższa
Rok wydania:
2007
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej : materiały z konferencji naukowej Ustroń, 25-28 maja 1993 / pod red. nauk. Ewy Okoń-Horodyńskiej ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Andrzej Matczewski Publisher
Rok wydania:
cop. 1993
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tomasz Bernata ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska transformacja ustrojowa : próba dyskursu, zarys perspektyw / [Bugaj Ryszard et al. ; red. i korekta Krystyna Kulpińska-Cała]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2004
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna gospodarka rynkowa - polityka - etyka - gospodarka : materiały konferencyjne, Wisła, 25-27 maja 1995 / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
1995
Temat:
Etyka społeczna - konferencje.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - konferencje.
Etyka biznesu - konferencje.
Etyka polityki - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski ustrój społeczno-gospodarczy : jaki kapitalizm? / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel et al.]
Wydawca:
Warszawa : RSSG
Rok wydania:
2003
Seria:
Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1233-5711 ; nr 22
Temat:
Demokracja - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Kapitalizm - Polska - konferencje.
Kapitalizm - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość? / redakcja Stanisław Fel ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja starych okręgów przemysłowych : doświadczenia zachodnie a sytuacja w Polsce : misja studyjna Katowice - Łódź 24-25. 06. 1991, konferencja Smardzewice k/Łodzi 26-28. 06. 1991 / Centralny Urząd Planowania, Friedrich Ebert Stiftung, Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydawca:
Warszawa : Friedrich Ebert Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce
Rok wydania:
1991
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Europa Zachodnia - 1990- - konferencje.
Polityka przemysłowa - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka przemysłowa - Europa Zachodnia - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - badania porównawcze - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej : polsko-niemieckie sympozjum na temat Społecznej gospodarki rynkowej : Warszawa, listopad 1991 / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera ; redaktor: Bogusław Spurgjasz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Akademii Teologii Katolickiej
Rok wydania:
1993
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 1
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Niemcy - 1990- - konferencje.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka społeczna - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Processes and consequences of changes in the production-service sector in Central-Eastern European cuntries in the early 1990s : proceedings of the conference, Łódź, June 2-5, 1992 / [red. Stanisław Pączka] ; University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization [et al.]
Wydawca:
Łódź : UŁ
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia i Materiały / University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization. Department of Space Economy and Spatial Planning ; 1/1992
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Europa Wschodnia - konferencje.
Zmiana społeczna - aspekt ekonomiczny - Europa Wschodnia - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Europa Wschodnia - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - Łódzkie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urban and industrial change in the new economic order in the former socialist countries : proceedings of the conference, Łódź, October 11-15, 1993 / [red. Stanisław Pączka] ; University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization [et al.]
Wydawca:
Łódź : UŁ
Rok wydania:
1993
Seria:
Studia i Materiały / University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization. Department of Space Economy and Spatial Planning ; 2/1993
Temat:
Miasta - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Europa Wschodnia - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Europa Wschodnia - konferencje.
Zmiana społeczna - aspekt ekonomiczny - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej : polsko-niemieckie sympozjum na temat Społecznej gospodarki rynkowej : Warszawa, listopad 1992 / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera ; redakcja: Bogusław Spurgjasz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Akademii Teologii Katolickiej
Rok wydania:
1993
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 2
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Prywatyzacja - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej : polsko-niemieckie sympozjum na temat Społecznej gospodarki rynkowej : Warszawa, maj 1993 / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera ; red. Bogusław Spurgjasz
Wydawca:
Warszawa : Kontrast - Wydawnictwo Fundacji ATK
Rok wydania:
1993
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 3
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Niemcy - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The invisible hand and the common good : with 21 figures / Bernard Hodgson editor
Wydawca:
Berlin ; Heidelberg : Springer
Rok wydania:
© 2004
Seria:
Studies in Economic Ethics and Philosophy / series editor Peter Koslowski
Temat:
Gospodarka rynkowa.
Etyka biznesu - konferencje.
Dobro wspólne - konferencje.
Ekonomia - aspekt moralny - konferencje.
Zarządzanie - aspekt moralny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna gospodarka rynkowa : szanse realizacji w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 4-6 czerwca 1992 / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Instytut Ekonomii
Wydawca:
Katowice : AE ; Tychy : Andrzej Matczewski Publishing - Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1992
Temat:
Ekonomia społeczna - konferencje.
Ekonomia społeczna - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia / redaktorzy tematyczni Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 529
Temat:
Ekonomia społeczna.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej : wnioski dla Polski / red. nauk. Jerzy Kleer ; [aut.] Grażyna Bukowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - kredyty budżetowe i wydatki - 1990-.
Sektor publiczny i parapubliczny.
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Sektor publiczny i parapubliczny - konferencje.
Książka
    Wyświetlanie 1-48 z 48

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz