Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia Społeczne i Świadczenia Socjalne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
Rok wydania:
[1989]-
Temat:
Ubezpieczenia społeczne - aspekt ekonomiczny - Polska - czasopisma.
Systemy emerytalne - Polska - czasopisma.
Zdobycze socjalne (prawo pracy) - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Założenia i rzeczywistość w funkcjonowaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa : zarządzanie i organizacja pracy : materiały z konferencji, Warszawa, 22 listopada 1991 r. / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracu i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1992
Seria:
Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Spółki - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie, finansowanie i koordynacja zakładowej działalności socjalnej / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1975
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1975, z. 4=z. 20
Temat:
Polityka społeczna - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia z zakresu polityki gospodarczej i społecznej w Holandii : (opracowania uczestników szkoleń zorganizowanych przez Willem Reynaerts Foundation w maju - czerwcu 1991 r.) / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1992
Seria:
Materiały z Zagranicy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0860-2247 ; z. 1 (36)
Temat:
Holandia - polityka gospodarcza - 1945-.
Holandia - polityka społeczna - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych : synteza / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
Rok wydania:
ca 1991
Temat:
Ubezpieczenia społeczne - Polska - 1945-.
Emeryci - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia społeczne - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia społeczne - Europa - 1970-2000.
Polska - polityka społeczna - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia / [Instytut Pracy i Spraw Socjalnych]
Wydawca:
Warszawa : RCSS
Rok wydania:
2001
Seria:
Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 6
Temat:
Zatrudnienie - prognozy - Polska - 1990-.
Zawód - klasyfikacja.
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Rynek pracy - Polska - prognozy - 1990-.
Rynek pracy - Kraje uprzemysłowione.
Zatrudnienie - prognozy - Kraje uprzemysłowione - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje zwalczania alkoholizmu w Płocku - założone i realizowane cele / Iwona Paradowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 7(347)
Temat:
Alkoholizm - zapobieganie - Polska - Płock - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady wynagradzania w przedsiębiorstwach wybranych krajów RWPG : (kierunki zmian) / Henryk Czernichowski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1986
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 4 (107)
Temat:
Płace - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bariery i stymulatory dobrej organizacji pracy w okresie przebudowy gospodarki na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / Stanisława Kocot ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1991, z. 17 (357)
Temat:
Organizacja pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody regulacji prawnej wynagrodzenia za pracę w krajach kapitalistycznych / Michał Seweryński ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1985
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 3 (104)
Temat:
Płace - prawo - Europa Zachodnia - badania porównawcze.
Płace - prawo.
Płace - 1945-1970.
Płace - aspekt społeczny.
Płace - badania porównawcze.
Polityka płacowa - badania porównawcze.
Polityka płacowa - Europa Zachodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Partycypacyjny system wynagrodzeń : w kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej produktywności i godziwej płacy / Mieczysław Kabaj ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Udział w zyskach.
Płace.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia w Polsce : zmiany w zaspokojeniu potrzeb w zakresie wybranych urządzeń infrastruktury społecznej w latach 1975-1985 / Małgorzata Bartnicka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1988
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 5 (112)
Temat:
Jakość życia - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie bezrobociu : (praca zbiorowa) / [red. Anna Radwańska] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1991, z. 8 (348)
Temat:
Bezrobocie - aspekt ekonomiczny - badania porównawcze.
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model działalności organizatorskiej służby organizacji normowania pracy w przemyśle / Antoni Trepczyński ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1981
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1(94)
Temat:
Normy pracy - Polska - 1945-1990.
Przemysł - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednolita metodyka obserwacji i pomiarów czasu / Mieczysław Rudzyński ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1981
Seria:
Metodyki i Zalecenia / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 2 (5)
Temat:
Praca.
Godziny pracy.
Gatunek / Forma:
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce : analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego / Piotr Broda-Wysocki ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Społeczeństwo obywatelskie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska - Polska : sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych / Halina Sobocka-Szczapa ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezrobocie - nowy problem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodarczego i restrukturyzacji gospodarki : materiały międzynarodowego sympozjum, Warszawa, 2-4 kwietnia 1992. [2]
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1992
Seria:
Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, 1230-2872 ; nr 2/92
Temat:
Bezrobocie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Okresowe oceny pracowników : wybrane problemy założeń systemu i stosowanej praktyki
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1974
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1974, z. 4
Temat:
Pracownicy - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie. T. 1 / pod red. nauk. Stanisławy Golinowskiej ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1993
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ubezpieczenia
Temat:
Systemy emerytalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie. T. 2 / pod red. nauk. Stanisławy Golinowskiej ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1993
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ubezpieczenia
Temat:
Systemy emerytalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie płac a przekształcenia własnościowe : praca zbiorowa / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; [red.: Wiesława Trzepizur-Szmigiero]
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1993
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1993, z. 8 (381)
Temat:
Płace - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartościowanie pracy jako metoda doskonalenia systemu płac / [kom. red. Mieczysław Kabaj et al. ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych]
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1976
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1976, z. 5=z. 41
Temat:
Pracownicy - badania.
Płace.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona środowiska pracy w Szwecji / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; tłumaczka Dorota Gajda
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1979
Seria:
Materiały z Zagranicy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 1(18)
Temat:
Bezpieczeństwo pracy - Szwecja.
Gatunek / Forma:
Książki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekt systemu jednolitej ewidencji kadrowej / Zdzisław Sadowski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1980
Seria:
Metodyki i Zalecenia / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 3 (3)
Temat:
Kadry kierownicze.
Gatunek / Forma:
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe systemy wynagradzania za pracę w Rumunii i na Węgrzech / Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1977
Seria:
Materiały z Zagranicy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 1 (12)
Temat:
Płace.
Rumunia - polityka gospodarcza - 1945-1989.
Węgry - polityka gospodarcza - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i funkcjonowanie systemu zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego w Belgii : praca zbiorowa / pod redakcją Zdzisława Sadowskiego ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały z Zagranicy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 2 (35)
Temat:
Rynek pracy.
Zatrudnienie.
Bezrobocie - polityka publiczna - Belgia.
Urzędy zatrudnienia - Belgia.
Pomoc społeczna - Belgia - Mechelen.
Orientacja zawodowa - Belgia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System pracy nakładczej : diagnoza stanu istniejącego i możliwości dalszego rozwoju (na przykładzie woj. miejskiego łódzkiego) / Henryk Retkiewicz, Ryszard Talacha ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1984
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1984, z. 8=z. 214
Temat:
Praca nakładcza - Polska.
Praca nakładcza - Polska - Łódź (region) - 1945-1990.
Organizacja pracy - Polska - 1945-1990.
Łódzkie, Województwo (Polska ; 1975-1998) - sytuacja społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System wynagrodzeń w skali makro / [Stanisława Borkowska ; red. Krystyna Dąbrowska] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1991, z. 10 (350)
Temat:
Płace - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 2, Klasyfikacja właściwa / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 1, Układ strukturalny / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 3, Opisy grup zawodów / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 4, Indeks zawodów i specjalności / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Pollityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 1, "Grupa wielka 1" - parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 2, cz. 1 "Grupa wielka 2" - specjaliści / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 2, cz. 2, "Grupa wielka 2" - specjaliści / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 3, "Grupa wielka 3" - technicy i inny średni personel / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 4, "Grupa wielka 4" - pracownicy biurowi / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 5, "Grupa wielka 5" - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 6, "Grupa wielka 6" - rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 7, "Grupa wielka 7" - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności. Z. 8, "Grupa wielka 8" - operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 5, Słownik zawodów i specjalności : suplement / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1995
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych / Tadeusz Kowalak ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1996
Temat:
Opieka społeczna - Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone - polityka społeczna - 1945-.
Stany Zjednoczone - sytuacja społeczna - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka badania i usprawniania prac administacyjnych [i.e. administracyjnych] / Mieczysław Rudzyński ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1991
Seria:
Metodyki i Zalecenia / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-8699 ; z. 1(19)
Temat:
Praca biurowa - poradniki.
Organizacja przedsiębiorstwa - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona socjalna rodziny w warunkach reformy gospodarczej : problemy teoretyczne i praktyczne / Danuta Graniewska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1989
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 4 (116)
Temat:
Opieka społeczna nad rodziną - Polska - 1945-1990.
Polityka rodzinna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja demograficzna w europejskich krajach socjalistycznych / Władysław Kondrat ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1989
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 2 (114)
Temat:
Kraje socjalistyczne - ludność - statystyki.
Europa Wschodnia - ludność - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rekreacja, jej formy oraz koszty / Ryszard Walicki ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1986
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 16 (273)
Temat:
Rekreacja - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System wynagradzania pracowników handlu w RFN / Renata Zembura ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1995
Seria:
Materiały z Zagranicy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 1 (44)
Temat:
Handel detaliczny - personel - płace - Republika Federalna Niemiec.
Polityka płacowa - Republika Federalna Niemiec.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność socjalna zakładów pracy w latach 1985-1988 / Krystyna Wiśniewska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1990
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 3 (121)
Temat:
Zdobycze socjalne (prawo pracy) - Polska - 1945-1990.
Świadczenia dodatkowe - prawo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasiłki z pozapracowniczych systemów ubezpieczenia społecznego / Edwarda Dąbrowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1990
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 7 (125)
Temat:
Prawo ubezpieczeń społecznych - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy / Barbara Skulimowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30.04.1989 r
Rok wydania:
1989
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 16 (323)
Temat:
Zwolnienia grupowe - Polska.
Zwolnienie - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formy i metody pomocy rodzinie pracowniczej / Danuta Graniewska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1980
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 20 (142)
Temat:
Polityka rodzinna - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i społeczne problemy zatrudnienia chłopów-robotników w budownictwie / Wojciech Sońta ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1986
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 11(268)
Temat:
Chłopi - praca - Polska - 1945-.
Chłopi - Polska - sytuacja społeczna - 1945-.
Chłopi - Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-.
Robotnicy budowlani - praca - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzetelność pracownicza w opinii pracowników przemysłu / Stefan Wróblewski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1990
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 15(338)
Temat:
Pracownicy - Polska - postawy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie normy regionalne w zakresie zbiorowego prawa pracy a prawo polskie / Witold Suchowicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 5 (366)
Temat:
Prawo pracy - Polska.
Prawo pracy - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc społeczna w badaniach empirycznych / Janina Szumlicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1989
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1989, z. 3
Temat:
Pomoc społeczna - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedstawicielstwa pracownicze w zakładzie pracy : (studium porównawcze) / Witold Suchowicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 1 (341)
Temat:
Przedstawicielstwo pracowników.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawy o ubezpieczeniach społecznych w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Jugosławii / Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1978
Seria:
Materiały z Zagranicy ; Z. 4(17)
Temat:
Ubezpieczenia społeczne - Czechosłowacja - 1945-1990- - legislacja.
Ubezpieczenia społeczne - Węgry - 1945-1990- - legislacja.
Ubezpieczenia społeczne - Jugosławia - 1945-1990- - legislacja.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Ustawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności. T. 2, Klasyfikacja właściwa / [oprac. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; zespół pod kierunkiem Jerzego Kurjaniuka] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Rok wydania:
1996
Temat:
Zawód - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmniejszenie stanu zatrudnienia przy pracach ręcznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia : wyniki badań w przemyśle włókienniczym. Cz. 1 / Henryk Retkiewicz
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1980
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1980, z. 17=z. 139
Temat:
Zatrudnienie - 1945-1990.
Przemysł włókienniczy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurs metodą doboru kadr na stanowiska kierownicze / Maria Kasten
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1984
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1984, z. 4=z. 210
Temat:
Kadry kierownicze - rekrutacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje pośrednictwa pracy w Polsce w latach 1990-1991 : (wybrane zagadnienia) / Irena Wolińska
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1992, z. 11(372)
Temat:
Urzędy zatrudnienia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polecenie wykonywania pracy innego rodzaju z przyczyn dotyczących zakładu pracy / Eugenia Gienieczko
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1986
(1987)
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1986, z. 15=z. 272
Temat:
Prawo pracy - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i funkcjonowanie służby pracowniczej / Janusz Szybiak
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1975
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1975, z. 14=z. 30
Temat:
Działy kadr - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiana zasad wynagradzania w przemyśle maszynowym, 1972-1973 / Zdzisław Czajka
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1975
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 1975, z. 13=z. 29
Temat:
Pracownicy przemysłu budowy maszyn - płace - Polska.
Przemysł budowy maszyn - Polska - 1945-1990.
Pracownicy przemysłu budowy maszyn - płace - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zobowiązania międzynarodowe Polski wynikające z ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy / Ludwik Florek
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1989
(1990)
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1989, z. 8=z. 315
Temat:
Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
Umowa międzynarodowa
Prawo pracy - Polska - 1945-1990.
Prawo ubezpieczeń społecznych - Polska - 1945-1990.
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy organizacji pracodawców w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych / Witold Suchowicz
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
dr. 1992
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1991, z. 19(359)
Temat:
Pracodawcy - towarzystwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasiłki rodzinne oraz kierunki perspektywiczne ich rozwoju w świetle ankiety AISS / Ewa Borowczyk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1977
Seria:
Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 7(70)
Temat:
Zasiłki rodzinne.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz