Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Klasyfikacja." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klíč zvířeny ČSR. D. 1, Prvoci, houby, láčkovci, červi, mechovky, měkkýši, korýši / Sergěj Hrabě [et al.]
Wydawca:
Praha : Československá Akademie Věd
Rok wydania:
1954
Seria:
Studie a Prameny. Sekce Biologická
Temat:
Pierwotniaki - klasyfikacja.
Mięczaki - klasyfikacja.
Skorupiaki - klasyfikacja.
Bezkręgowce - klasyfikacja.
Bezkręgowce - Czechosłowacja - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Universitas litterarum : Handbuch der Wissenschaftskunde / unter Mitarb. zahlreicher Fachgelehrter in Verbindung mit Willy Hoppe, Günther Ludwig, Wieland Schmidt ; hrsg. von Werner Schuder
Wydawca:
Berlin : Walter de Gruyter & Co
Rok wydania:
1955
Temat:
Klasyfikacja nauk.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klassyfikacya wiedzy Herberta Spencer'a / przełożył A. Nal
Wydawca:
Warszawa : nakładem Redakcyi "Przeglądu Tygodniowego", (Warszawa : Drukarnia Przeglądu Tygodniowego)
Rok wydania:
1873
Temat:
Klasyfikacja nauk.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska klasyfikacja działalności (PKD) : załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rok wydania:
[2007]
Temat:
Przemysł - Polska - klasyfikacja.
Usługi - Polska - klasyfikacja.
Gospodarka publiczna - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) : mająca zastosowanie w statystyce, ewidencji, dokumentacji i rachunkowości oraz w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych - gospodarce i administracji publicznej / Aleksander Korczyn
Wydawca:
Skierniewice : PPHU "Sigma"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r
Rok wydania:
2014
Temat:
Przemysł - Polska - klasyfikacja.
Usługi - Polska - klasyfikacja.
Gospodarka publiczna - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Žitni muhi (Diptera, Chloropidae) / Venelin Lazarov Bešovski
Wydawca:
Sofiâ : Izdatelstvo na B"lgarskata Akademiâ na Naukite
Rok wydania:
1985
Seria:
Fauna na B"lgariâ / B''lgarska akademiâ na naukite. Institut zoologiâ ; 14
Temat:
Owady - klasyfikacja.
Owady - Bułgaria - klasyfikacja.
Niezmiarkowate - Bułgaria - klasyfikacja.
Owady - Bułgaria - identyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-III-R / American Psychiatric Association
Wydawca:
Washington : American Psychiatric Association
Wydanie:
3 ed. revised
Rok wydania:
1987
Temat:
Choroby - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
An author index to Library of Congress classification : Class P, subclasses PN, PR, PS, PZ, general literature, English and American literature, fiction in English, juvenile belles lettres / Alan M. Greenberg
Wydawca:
New York ; Basel : M. Dekker
Rok wydania:
cop 1981
Seria:
Books in Library and Information Science ; 34
Temat:
Literatura - klasyfikacja piśmiennictwa.
Klasyfikacja Biblioteki Kongresu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adopting the Library of Congress classification system : a manual of methods and techniques for application or conversion / by Raimund E. Matthis and Desmond Taylor
Wydawca:
New York ; London : R. R. Bowker
Rok wydania:
1971
Temat:
Klasyfikacja Biblioteki Kongresu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
An introduction to library classification : theoretical, historical and practical with readings, exercises and examination papers / by W. C. Berwick Sayers
Wydawca:
London : Grafton & Co
Wydanie:
8th edition
Rok wydania:
1950
Temat:
Klasyfikacja piśmiennictwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka klasyfikacji fasetowej S.R. Ranganathana / Olgierd Ungurian
Wydawca:
Warszawa : CINTE, Wydawnictwa Informacyjne
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace, Studia, Przyczynki / Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; 4 (75)
Temat:
Klasyfikacja piśmiennictwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Étude sur la construction des systèmes de classification / par Zygmunt Dobrowolski ; préf. d' Eric de Grolier
Wydawca:
Paris : Gauthier-Villars ; Warszawa : PWN
Rok wydania:
1964
Seria:
Documentation et Information
Temat:
Klasyfikacja piśmiennictwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systematik für allgemeinbildende Bibliotheken. Bd. 2, Schlagwortregister / [hrsg. vom Zentralinstitut für Bibliothekswesen]
Wydawca:
Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Wydanie:
Unveränd. Nachdr. der 3. Aufl
Rok wydania:
1968
Temat:
Klasyfikacja piśmiennictwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systematik für allgemeinbildende Bibliotheken. Bd. 1, Systematikübersichten / [hrsg. vom Zentralinstitut für Bibliothekswesen]
Wydawca:
Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Wydanie:
Unveränd. Nachdr. der 3. Aufl
Rok wydania:
1968
Temat:
Klasyfikacja piśmiennictwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój systemów klasyfikacji na tle rozwoju piśmiennictwa i działalności biblioteczno-dokumentacyjnej / Eugeniusz Ścibor
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace, Studia, Przyczynki / Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; 3
Temat:
Historia - klasyfikacja piśmiennictwa.
Klasyfikacja biblioteczno-bibliograficzna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena stopnia przystosowania polskich klasyfikacji gospodarczych do wymogów Unii Europejskiej / Ireneusz Budzyński, Elżbieta Mróz ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : GUS ZBSE
Rok wydania:
2000
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
Temat:
Przemysł - Polska - klasyfikacja.
Przemysł - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe podstawy logiki i klasyfikacja umiejętności / Leon Petrażycki ; z rekopisu wyd. Jerzy Finkelkraut
Wydawca:
Warszawa : nakł. Towarzystwa im. Leona Petrażyckiego, (Warszawa : czcionkami drukarni Piotr Pyz i S-ka)
Rok wydania:
1939
Seria:
Wydawnictwa Towarzystwa Imienia Leona Petrażyckiego w Warszawie ; 6
Temat:
Klasyfikacja nauk.
Logika.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System orientacji zawodowej - stan obecny, dynamika, perspektywy / Andrzej Roykiewicz. Stan oraz wykorzystanie charakterystyk zawodowych / Teresa Ignaciuk, Wanda Karpińska
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1986
(1987)
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1986, z. 13=z. 270
Temat:
Orientacja zawodowa - Polska - 1945- 1990.
Zawód - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawczaki (Brasidiomycetes), bezblaszkowce (Aphyllophorales), skórnikowate (Stereaceae), pucharkowate (Podoscyphaceae) / oprac. Stanisław Domański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1991
Seria:
Flora Polska. Rośliny Zarodnikowe Polski i Ziem Ościennych. Grzyby (Mycota) ; t. 21
Temat:
Grzyby - klasyfikacja.
Podstawczaki - identyfikacja.
Podstawczaki - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) : obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. : załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) / Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2009
Temat:
Klasyfikacja towarów - Polska.
Usługi - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) : najnowsze wydanie dostosowane do standardów Unii Europejskiej i innych klasyfikacji światowych / ze słowem wstępnym Wiesława Sasina
Wydawca:
Skierniewice : PPHU "Sigma"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r
Rok wydania:
2014
Temat:
Klasyfikacja towarów - Polska.
Usługi - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja zawodów i specjalności : zawiera podział zawodów i specjalności według kodu siedmiocyfrowego, indeks zawodów i specjalności
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1997
Temat:
Zawód - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności : praktyczny przewodnik : Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, klucze przejścia pomiędzy klasyfikacjami, indeksy alfabetyczne zawodów, nazwy zawodów na rynku pracy / Krystyna Lelińska, Maciej Gruza, Jerzy Stahl
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2004
Temat:
Zawód - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powstawanie nowych dyscyplin naukowych : materiały z posiedzeń konwersatorium naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk / [zespół red. Eugeniusz Geblewicz i in.] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki
Wydawca:
Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1973
Temat:
Nauka - praktyka - konferencje.
Klasyfikacja nauk.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja gospodarki narodowej / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Wydanie:
Wyd. 4, obowiązujące od 1 stycznia 1986 r
Rok wydania:
1985
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Klasyfikacje, Nomenklatury i Wskaźniki
Temat:
Przemysł - Polska - klasyfikacja.
Gospodarka publiczna - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geschichte der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation. Bd. 1 / E. I. Šamurin ; [Übers. und Registerzusammenstellung von Willi Hoepp]
Wydawca:
Leipzig : Veb Bibliographisches Institute
Rok wydania:
1964
Seria:
Bibliothekswissenschaftliche Arbeiten aus der Sowjetunion und den Ländern der Volksdemokratie in Deutscher Übersetzung. Reihe A ; Bd. 3, 1
Temat:
Historia - klasyfikacja piśmiennictwa.
Klasyfikacja biblioteczno-bibliograficzna - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Étude sur les catégories générales applicables aux classifications et codifications documentaires / par Éric de Grolier
Wydawca:
Paris : Unesco
Rok wydania:
1962
Seria:
Documentation et Terminologie Scientifiques
Temat:
Klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geschichte der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation. Bd. 2 / E. I. Šamurin ; [Übers. von Willi Hoepp]
Wydawca:
Leipzig : Veb Bibliographisches Institute
Rok wydania:
1967
Seria:
Bibliothekswissenschaftliche Arbeiten aus der Sowjetunion und den Ländern der Volksdemokratie in Deutscher Übersetzung. Reihe A ; Bd. 3, 2
Temat:
Historia - klasyfikacja piśmiennictwa.
Klasyfikacja biblioteczno-bibliograficzna - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pratique du classement / Daniel Marlot
Wydawca:
Paris Les Éditions d' Organisation
Wydanie:
Nouv. éd. rev. et augm
Rok wydania:
1967
Seria:
Pratique de l'Organisation et de la Gestion des Entreprises ; 4
Temat:
Klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia taksonomii i chorologii roślin / [red. nauk. Krzysztof Rostański]
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1989
Seria:
Acta Biologica Silesiana, 0860-2441 ; t. 11 (28)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1004
Temat:
Rośliny - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rororo Pflanzenlexikon : in 5 Bänden. Bd. 2, Systematische Darstellung des gesamten Pflanzenreichs / [Cesare Conci et al.]
Wydawca:
Hamburg : Rowohlt
Rok wydania:
1969
Seria:
Handbuch Rororo
Temat:
Rośliny - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rororo Pflanzenlexikon : in 5 Bänden. Bd. 5, Systematische Darstellung des gesamten Pflanzenreichs / [Cesare Conci et al.]
Wydawca:
Hamburg : Rowohlt
Rok wydania:
1969
Seria:
Handbuch Rororo
Temat:
Rośliny - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rororo Pflanzenlexikon : in 5 Bänden. Bd. 1, Allgemeine Botanik/ von Walter Baumeister
Wydawca:
Hamburg : Rowohlt
Rok wydania:
1969
Seria:
Handbuch Rororo
Temat:
Rośliny - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rororo Pflanzenlexikon : in 5 Bänden. Bd. 3, Systematische Darstellung des gesamten Pflanzenreichs / [Cesare Conci et al.]
Wydawca:
Hamburg : Rowohlt
Rok wydania:
1969
Seria:
Handbuch Rororo
Temat:
Rośliny - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zoologie : éléments de classification en vue de la détermination d'animaux communs : à l'usage des étudiants de 1er année de pharmacie / Françoise Goudey-Perrière, Corinne Rouland, Claude Perrière
Wydawca:
Paris : Éditions SEDES CDU réunis
Rok wydania:
1979
Temat:
Zwierzęta - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rororo Pflanzenlexikon : in 5 Bänden. Bd. 4, Systematische Darstellung des gesamten Pflanzenreichs / [Cesare Conci et al.]
Wydawca:
Hamburg : Rowohlt
Rok wydania:
1969
Seria:
Handbuch Rororo
Temat:
Rośliny - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systematische Zoologie : Stämme des Tierreichs / von Adolf Remane, Volker Storch, Ulrich Welsch
Wydawca:
Stuttgart : Gustav Fischer Verlag
Rok wydania:
1976
Temat:
Zwierzęta - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla potrzeb "Przewodnika Bibliograficznego" i sieci bibliotek publicznych / [tablice oprac. Jadwiga Bornsteinowa ; przygot. do druku i uaktualnił Henryk Sawoniak, przy współpr. Bolesława Świderskiego] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wydanie:
Aktualne na dzień 31.VII.1968
Rok wydania:
1969
Temat:
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - tablice.
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - indeksy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Moderne Wandlungen der Verbrechenslehre : Bonner Antrittsrede / von Richard Busch
Wydawca:
Tübingen : Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Rok wydania:
1949
Seria:
Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart : eine Sammlung von Vorträgen und Schriften aus dem Gebiet der gesamten Staatswissenschaften ; 137
Temat:
Klasyfikacja przestępstw.
Kryminologia - studia i nauczanie.
Gatunek / Forma:
Przemówienia niemieckie - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Taxonomic revision of the neotropical genus Werneria (Compositae, Senecionae) / Joel Calvo, Andrés Moreira-Muñoz, and Vicki A. Funk
Wydawca:
Washington : Smithsonian Scholarly Press
Rok wydania:
2020
Seria:
Smithsonian Contributions to Botany, 0081-024X ; no. 3
Temat:
Rośliny - klasyfikacja.
Rośliny - Ameryka Łacińska - identyfikacja.
Złożone (rośliny) - Ameryka Łacińska - klasyfikacja.
Złożone (rośliny) - identyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wirbellose 1 : ausgenommen Gliedertiere / von W. Hennig
Wydawca:
Jena : VEB Gustav Fischer Verlag
Wydanie:
5e., durchgesehene Aufl
Rok wydania:
1984
Seria:
Taschenbuch der Zoologie Bd. 2
Temat:
Bezkręgowce - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motif-index of folk-literature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Vol. 4, J-K / by Stith Thompson
Wydawca:
Copenhagen : Rosenkilde and Bagger
Wydanie:
New enlarged and revised ed
Rok wydania:
1957
Temat:
Baśnie - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motif-index of folk-literature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Vol. 5, L-Z / by Stith Thompson
Wydawca:
Copenhagen : Rosenkilde and Bagger
Wydanie:
New enlarged and revised ed
Rok wydania:
1957
Temat:
Baśnie - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motif-index of folk-literature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Vol. 2, D-E / by Stith Thompson
Wydawca:
Copenhagen : Rosenkilde and Bagger
Wydanie:
New enlarged and revised ed
Rok wydania:
1956
Temat:
Baśnie - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motif-index of folk-literature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Vol. 3, F-H / by Stith Thompson
Wydawca:
Copenhagen : Rosenkilde and Bagger
Wydanie:
New enlarged and revised ed
Rok wydania:
1956
Temat:
Baśnie - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motif-index of folk-literature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Vol. 6, Index / by Stith Thompson
Wydawca:
Copenhagen : Rosenkilde and Bagger
Wydanie:
New enlarged and revised ed
Rok wydania:
1958
Temat:
Baśnie - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motif-index of folk-literature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Vol. 1, A-C / by Stith Thompson
Wydawca:
Copenhagen : Rosenkilde and Bagger
Wydanie:
New enlarged and revised ed
Rok wydania:
1955
Temat:
Baśnie - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rubrykator Międzynarodowego Systemu Informacji Naukowej i Technicznej państw RWPG. T. 1, Część systematyczna / tł. Swietłana Appenheimer, Swietłana Paciorek, Marian Andrzejczuk ; Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Rok wydania:
1988
Temat:
Klasyfikacja piśmiennictwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce / Hanna Piotrowska
Wydawca:
Poznań ; Gdańsk : Bogucki - Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
2003
Temat:
Lasy - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - klasyfikacja.
Zbiorowiska roślinne - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - klasyfikacja.
Krzewy - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - klasyfikacja.
Dynamika roślinności - Polska - Bałtyku, Wybrzeże.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Karnoprawna ochrona informacji niejawnych : uwagi w świetle ustawy z dnia 5.8.2010 r. O ochronie informacji niejawnych / Michał Leciak
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora
Rok wydania:
dr. 2012
Temat:
Klasyfikacja informacji niejawnych - Polska.
Klasyfikacja informacji niejawnych - prawo - interpretacja - Polska.
Tajemnica - prawo - Polska.
Klasyfikacja informacji niejawnych - prawo - przepisy karne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Stan prawny na dzień 19 marca 2007
Rok wydania:
2007
Temat:
Dochody państwowe - Polska - klasyfikacja.
Polska - kredyty budżetowe i wydatki - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibliotečno-bibliografičeskaâ klassifikaciâ : tablicy dlâ massovyh bibliotek / [red. kol. V. M. Striganov] ; Gosudarstvennaâ biblioteka SSSR imeni V. I. Lenina
Wydawca:
Moskva : Kniga
Wydanie:
Izd. 2. ispr. i dop
Rok wydania:
1984
Temat:
Klasyfikacja biblioteczno-bibliograficzna.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz