Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kościół i państwo - Polska - 1945-1970." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwo laickie : polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945-1970 / Włodzimierz Ważniewski ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Rok wydania:
2015
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kardynał Wyszyński. 9, Czasy prymasowskie 1969-1970 : Credo Pawła VI - Widmo niemiecko-sowieckiego zbliżenia - Rozmowy watykańskie / Peter Raina
Wydawca:
Warszawa : von borowiecky
Rok wydania:
2003
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - biografie.
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - biografie - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970 - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wygnanie : diecezja katowicka w czasach stalinowskich / Andrzej Grajewski ; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Księgarnia św. Jacka : Gość Niedzielny
Wydanie:
Wyd. 3 rozszerzone o dokumenty z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Rok wydania:
2002
Temat:
Ecclesia Catholica. Diecezja Katowicka - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Położenie prawne kościołów i związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : zbiór przepisów i dokumentów / [oprac. Edward Małkiewicz, Stanisław Podemski]
Wydawca:
Warszawa : Ars Christiana
Wydanie:
Wg stanu na dzień 1 października 1960 r
Rok wydania:
1960
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Prawo wyznaniowe - Polska - 1945-1970 - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński : 1956-1966 / pod red. Adama Dziuroka i Wiesława Jana Wysockiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydawca:
Katowice : IPN. KŚZpNP ; Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana
Rok wydania:
2008
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - konferencje.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970 - konferencje.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół - państwo w świetle akt Wydziałów do Spraw Wyznań 1967-1968 : próby kontroli Kościoła, wydarzenia marcowe, interwencja sierpniowa w Czechosłowacji / Peter Raina
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Książka Polska"
Rok wydania:
cop. 1994
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego : [konferencja naukowa Lublin, 18 XI 1998 r.] / red. Zygmunt Zieliński przy współudziale Mariana Pereta ; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, Katedra Historii Kościoła w XIX i XX wieku, Instytut Historii Kościoła KUL
Wydawca:
Lublin : Redakcja Wydaw. KUL
Rok wydania:
2000
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Kościół i państwo - Polska - Lublin (region) - 1945-1970 - konferencje.
Represje polityczne - Polska - Lublin (region) - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - Lublin (region) - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956 / Bartłomiej Noszczak
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 46
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Religia i państwo - Polska - 1945-1970.
Świeccy - Kościół katolicki - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pół wieku Milenium : religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967) : studia i materiały / pod redakcją naukową Bartłomieja Noszczaka
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2017
Temat:
Tysiąclecie chrztu Polski (966-1966) - rocznice.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gaude Mater Polonia : administracja partyjno-państwowa i Kościół na Ziemi Lubuskiej w zenicie milenijnej rywalizacji / Juliusz Sikorski ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża
Rok wydania:
2016
Temat:
Tysiąclecie chrztu Polski (966-1966) - rocznice.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół katolicki - Polska - Ziemia Lubuska (region) - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1953-1956) / wydał i oprac. Bogdan Piec
Wydawca:
Warszawa : Verbinum - Wydaw. Księży Werbistów
Rok wydania:
2001
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - biografie.
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - uwięzienie - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A freedom within : the prison notes of Stefan cardinal Wyszyński / transl. by Barbara Krzywicki-Herburt and Walter J. Ziemba ; forew. by Malcolm Muggeridge
Wydawca:
London [etc.] : Hodder and Stoughton
Rok wydania:
cop. 1982
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - dzienniki intymne.
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - uwięzienie.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapiski więzienne / Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego "Soli Deo"
Wydanie:
Wyd. 4
Rok wydania:
1995
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - dzienniki intymne.
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - uwięzienie.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół katolicki w Polsce 1954-1957 : fakty i dokumenty / opracował Aleksander Wasung ; z przedmową I. M. Bocheńskiego O.P
Wydawca:
Fryburg : Arcybiskupi Ośrodek Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce
Rok wydania:
1958
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970.
Duchowieństwo - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwo a Kościół katolicki w Polsce 1945-1955 / Krzysztof Krasowski
Wydawca:
Poznań : "Terra"
Rok wydania:
1997
Seria:
Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; nr 1
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Komunizm i chrześcijaństwo - Kościół katolicki - Polska - 1945-1970.
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970.
Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Un évêque au service du peuple de Dieu / Stefan Wyszynski ; préf. du cardinal Garrone ; [trad. et introd. biogr. de Maria Winowska]
Wydawca:
Paris ; Fribourg : Éditions Saint-Paul
Rok wydania:
cop. 1968
Seria:
Collection Église et Spiritualités
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół katolicki - Polska - listy pasterskie.
Gatunek / Forma:
Przemówienia polskie - 1945-1970 - tłumaczenia francuskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956 / Ludwik Szuba
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce ; t. 6
Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 237
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1945-1970.
Młodzież - polityka publiczna - Polska - 1945-1970.
Polityka i edukacja - Polska - 1945-1970.
Edukacja i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Polska - polityka i rządy - 1945-1956.
Polska - polityka i rządy - 1945-1956 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego w Polsce : 1956-1970 / Władysław Ważniewski ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Siedlcach
Wydawca:
Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej
Rok wydania:
1999
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970.
Katecheza - Polska - 1945-.
Kościół i państwo - Polska - 1945-.
Represje polityczne - Polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Szpieg Watykanu" : kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977) / Igor Hałagida ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 41
Temat:
Hrynyk, Bazyli (1896-1977).
Kościół katolicki - obrządek bizantyjsko-ukraiński - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwo ludowe a kościół rzymskokatolicki w Polsce w latach 1944-1948 : studium z zakresu stosunków władzy / Janusz Osuchowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1981
Seria:
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 175
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1900-1945.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Polska - polityka i rządy - 1945-1970.
Polska - polityka i rządy - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich : materiały i dokumenty
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Polonia
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz
Rok wydania:
1966
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970 - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Polska - stosunki - Niemcy.
Niemcy - stosunki - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich : materiały i dokumenty
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Polonia
Wydanie:
Wyd. 3, zm. i rozsz
Rok wydania:
1966
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970 - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Polska - stosunki - Niemcy.
Niemcy - stosunki - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół Katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70 : dokumenty / wstęp, wybór i opracowanie Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, Leszek Molendowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku
Wydawca:
Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku
Rok wydania:
2021
Seria:
Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 81
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970 - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Opór wobec władzy - Polska - Gdańsk - 1970-2000 - źródła.
Polska - 1970 (Wydarzenia grudniowe) - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół zraniony : proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej / Filip Musiał, Marek Lasota ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Kraków : "Barbara" HUP, B. Gąsiorowska
Rok wydania:
2003
Temat:
Lelito, Józef (1915-1978) - procesy.
Ecclesia Catholica. Kuria Metropolitalna (Kraków) - procesy - 1945-1970 - źródła.
Procesy polityczne - Polska - Kraków - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953 / wybór i oprac. Adam Dziurok, Józef Marecki, Filip Musiał ; wstęp Adam Dziurok, Filip Musiał ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Kraków ; Katowice : Wydawnictwo Avalon
Rok wydania:
2012
Seria:
Normatywy Aparatu Represji ; t. 3
Temat:
Polska. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - historia - źródła.
Polska. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - dokumenty i korespondencja.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Duchowieństwo - prześladowania - Polska - 1945-1990 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2019
Temat:
Kościół katolicki - stosunki zagraniczne - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970.
Polska - stosunki zagraniczne - Kościół katolicki - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Bić takiego wroga jak kler" : osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną / pod redakcją Martyny Grądzkiej-Rejak i ks. Józefa Mareckiego
Wydawca:
Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wydawnictwo Dante
Rok wydania:
2016
Seria:
Kościół w Okowach
Temat:
Duchowieństwo - prześladowania - Polska - 1945-1970.
Represje polityczne - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Internowanie - Polska - 1945-1970.
Kościół katolicki - duchowieństwo - prześladowania - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński / [wprow. dla ucznia Janusz Kotański, wprow. dla nauczyciela Jan Żaryn ; kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór materiałów, oprac. Janusz Kotański et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2003
Seria:
Teki Edukacyjne IPN
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - biografie - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Kościół katolicki - Polska - 1945-1970 - źródła.
Historia - studia i nauczanie (średnie) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawa chrystusowa trwa : droga krzyżowa z kardynałem Stefanem Wyszyńskim / Marek Jędraszewski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej
Rok wydania:
2021
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - i komunizm.
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - uwięzienie.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Droga Krzyżowa - medytacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół katolickich archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956 / Andrzej Grudziński
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2013
Seria:
Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce ; t. 10
Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 403
Temat:
Szkoły katolickie - Polska - Kraków (region) - 1945-1970.
Kościół katolicki - edukacja - Polska - Kraków (region) - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Feinde werden Freunde : von den Schwierigkeiten der deutsch-polnischen Nachbarschaft / hrsg von Friedbert Pflüger und Winfried Lipscher
Wydawca:
Bonn : Bouvier
Rok wydania:
1993
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Niemcy - 1945-1970.
Niemcy - stosunki - Polska - 20 w.
Polska - stosunki - Niemcy - 20 w.
Gatunek / Forma:
Relacje z podróży niemieckie - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Wir vergeben und bitten um Vergebung" : der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965 und seine Wirkung / Basil Kerski, Thomas Kycia, Robert Żurek
Wydawca:
Osnabrück : fibre
Rok wydania:
2006
Seria:
Veröffentlichungen der Deutsch-Polnischen Gesellschaft-Bundesverband e.V Bd. 9
Temat:
Dialog - aspekt religijny - Kościół katolicki - dokumenty episkopatów.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970 - źródła.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty episkopatów.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
U źródeł polityki "pojednania" / Wojciech Pomykało
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1966
Seria:
Problemy, Polemiki, Dyskusje
Temat:
Dialog - aspekt religijny - Kościół katolicki - 1945-1970.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Niemcy - stosunki - Polska - 1945-1970.
Polska - stosunki - Niemcy - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955-1970 / Ludwik Stanisław Szuba
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" : Jagielloński Instytut Wydawniczy
Rok wydania:
2021
Seria:
Monografie Kolegium Jagiellońskiego
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1945-1970.
Młodzież - polityka publiczna - Polska - 1945-1970.
Polityka i edukacja - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Polska - polityka i rządy - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół w PRL / Jan Żaryn ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Warszawa : IPN KŚZpNP
Rok wydania:
2004
Seria:
Seria 39/89 : najnowsze dzieje Polski ; t. 1
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1945-1990.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1990.
Katolicy - działalność polityczna - Polska - 1945-1990.
Kościół katolicki - towarzystwa - Polska - 1945-1990.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953 / Janusz Stefaniak
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 1945-1970.
Cenzura - Polska - 1945-1970.
Wolność prasy - Polska - 1945-1990.
Prasa katolicka - Polska - 1945-1970 - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Catholic Church in Lower Silesia against communism (1945-1974) / Kazimiera Jaworska (ed.)
Wydawca:
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht
Rok wydania:
© 2021
Seria:
Eastern and Central European Voices : Studies in Theology and Religion, 2749-6260 ; vol. 4
Temat:
Kościół katolicki - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Komunizm i chrześcijaństwo - Kościół katolicki - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1945-1970.
Duchowieństwo - prześladowania - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W kleszczach totalitaryzmów : księdza Romana Gradolewskiego i ojca Jacka Hoszyckiego życiorysy niedopowiedziane / Sebastian Ligarski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 123
Temat:
Gradolewski, Roman (1907-1995).
Hoszycki, Alojzy (1908-1969).
Polska. Urząd Bezpieczeństwa - funkcjonariusze - spisy.
Represje polityczne - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Volksdeutsche - Polska.
Procesy polityczne - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza : teoria i praktyka pracy operacyjnej SB / Rafał Dyrcz [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana"
Rok wydania:
2009
Temat:
Kalemba, Józef (1914-1966).
Polska. Służba Bezpieczeństwa - 1945-1970 - źródła.
Polska. Służba Bezpieczeństwa - funkcjonariusze - spisy.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970 - źródła.
Kapłani - prześladowania - Polska - 1945-1970.
Kapłani - prześladowania - Polska - 1945-1970 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religia w szkołach Polski Ludowej : sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961) / Hanna Konopka
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
1997
Temat:
Religia w szkołach publicznych - Polska - 1945-1970.
Religia - studia i nauczanie - Polska - 1945-1970.
Religia i państwo - Polska - 1945-1970.
Katecheza dzieci - Polska - 1945-1970.
Kościół i państwo - Polska - 1945-1970.
Religia i polityka - Polska - 1945-1970.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz