Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kryzys gospodarczy (2008)." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej / red. nauk. Jolanta Stacharska-Targosz, Jarosław Szostak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 48, nr 3 (2013)
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt społeczny.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 31
Temat:
Finanse publiczne - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. T. 1 / [red. Tomasz Zalega]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2013
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 11, nr 1 (40)
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch / Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3562
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt polityczny - Grecja.
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt polityczny - Hiszpania.
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt polityczny - Włochy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Consequences of world economic crisis for Poland and Central East Europe / ed. by Ryszard Barczyk, Horst Brezinski, Karl von Delhaes
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 228
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; nr 27
Temat:
Przemysł - Kraje Unii Europejskiej.
Przemysł - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. naukowa Andrzej Wojtyna
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2012
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje bałtyckie.
Kryzys gospodarczy (2008) - Azja Południowo-Wschodnia.
Kryzys gospodarczy (2008) - Ameryka Łacińska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial crisis in Central and Eastern Europe : from similarity to diversity / edited by Grzegorz Gorzelak, Chor-Ching Goh ; Centre for European Regional and Local Studies University of Warsaw, The World Bank
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Środkowa - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 34
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Finanse publiczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 30
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Finanse publiczne - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego / w numerze J. Gardawski [et al.] ; red. nauk. J. Osiński
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Zrozumieć Kryzys ; 2
Temat:
Nauki społeczne - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska - konferencje.
Chciwość - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawność procesów gospodarczych w Polsce i na świecie w warunkach globalnego kryzysu : praca zbiorowa / pod red. Karoliny Dreli, Kamili Peszko, Anety Sokół
Wydawca:
Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski
Rok wydania:
2014
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Marzenna Czerwińska]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2009, 3/1
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia / red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Strefa euro.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economic crisis in a social perspective / ed. Grażyna Krzyminiewska ; [tł. Joanna Cymbrykiewicz]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 218
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej : reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy / red. nauk. Krzysztof Falkowski, Eufemia Teichmann
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje bałtyckie - konferencje.
Polityka energetyczna - Europa Wschodnia - konferencje.
Polityka energetyczna - Kraje bałtyckie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka w okresie globalnego kryzysu / pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Witolda Kasperkiewicza
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 281
Temat:
Kryzys - 20 w.
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt społeczny.
Kryzys gospodarczy (2008).
Inwestycje zagraniczne - polityka publiczna.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego = Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe = Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Europa - 1990-.
Finanse publiczne - Europa Środkowa - 1990-.
Finanse publiczne - Europa Wschodnia - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Finanse publiczne - Europa Środkowa.
Finanse publiczne - Europa Wschodnia.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Środkowa.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Wydawca:
Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Przyrodniczego
Rok wydania:
2013
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja = Entrepreneurship, Education, 2083-3296 ; nr 9
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalnata finansovo-ikonomičeska kriza i finansoviât kontrol : naučna konferenciâ : sbornik dokladi / [red. Elena Koeva] ; Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo. Finansovo-sčetovoden fakultet. Katedra "Finansov kontrol"
Wydawca:
Sofiâ : Universitetsko izdatelstvo "Stopanstvo"
Rok wydania:
2010
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Kontrola finansowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansowy i przyszłość systemu finansowego = The financial crisis and the future of the financial system / Charles Goodhart ; [tł. Marcin Łakomski]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 100
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Rynek kapitałowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu / [red. nauk. Jerzy Bieliński, Renata Płoska]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2009, 3/2
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce / pod red. nauk. Jana Szambelańczyka, Magdaleny Szyszko
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 30/2010
Temat:
Fundusze inwestycyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public finances and the new economic governance in the European Union / editedy by Stanisław Owsiak ; Joseph Abodakpi, David Clowes, Tadeusz Grabiński, Anna Moździerz, Stanisław Owsiak, Marcin Salamaga, Kalim Siddiqui, Katarzyna Stabryła-Chudzio, Radosław Ślusarczyk ; translation Aleksander Wojciechowski, Amelia Wydra, Michał Płonka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Edition I
Rok wydania:
Copyright © 2017
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka podatkowa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - Europa - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - badania porównawcze.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Stanisław Owsiak ; Joseph Abodakpi (rozdział 5), David Clowes (rozdział 10), Tadeusz Grabiński (rozdział 11), Anna Moździerz (rozdziały 2, 3, 7), Stanisław Owsiak (rozdziały 1, 12), Marcin Salamaga (rozdział 9), Kalim Siddiqui (rozdział 4), Katarzyna Stabryła-Chudzio (rozdział 8), Radosław Ślusarczyk (rozdział 6)
Wydawca:
Warszawa : PWN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright © 2018
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka podatkowa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - Europa - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - badania porównawcze.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku / pod red. Marcina Lasonia
Wydawca:
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Stosunki międzynarodowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego / [red. nauk. Krystyna Znaniecka, Witold Gradoń]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 71
Temat:
Banki - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych / Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło, Arkadiusz Babczuk
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Finanse publiczne - zarządzanie - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu / redakcja naukowa Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalny kryzys finansowy - rozważania nad bezpieczeństwem rynku finansowego / pod red. nauk. Ilony Romiszewskiej
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 33/2011
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu / [red. nauk. Joanna Próchnik, Mariusz Chmielewski]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2010, 4/2
Temat:
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu gospodarczego w Europie na politykę zewnętrzną Uni Europejskiej = The influence of the economic crisis in Europe on the external policy of the European Union / Tomasz Kamiński ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Natolińskie ; 52
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki zagraniczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego : analiza banków giełdowych / Aleksandra Jurkowska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 259
Temat:
Banki - Polska - 1990-.
Banki - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla zarządzania Unią Europejską : przykład regionów i polityki regionalnej / Maciej Krzemiński ; [tł. na jęz. ang. Summa Linguae]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Natolińskie ; 55
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych / red. Witold Mikułowski, Agnieszka Jezierska ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Rok wydania:
2014
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Administracja publiczna - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu / [red. nauk. Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2011, 4/4
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Finanse - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo bezpieczeństwa finansowego : wybrana problematyka / redakcja naukowa: Mirosław Karpiuk, Martyna Sawicka, Paweł Sitek ; [poszczególne części napisali: Paweł Gołębiewski, Mirosław Karpiuk, Sylwia Kola, Anita Niemczyk-Wójcik, Jacek Rusinowski, Martyna Sawicka, Paweł Sitek, Tomasz Talar]
Wydawca:
Olsztyn : [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji]
Rok wydania:
2016
Temat:
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Banki - 21 w.
Finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? / red. nauk. Jan Skalik
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 128
Temat:
Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (prawo) - zarządzanie.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz