Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "LIT Verlag. Wydawca" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-52 z 52
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Wojna na mapy", "wojna na słowa" : onomastyczne i międzykulturowe aspekty polityki językowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszości ukraińskiej w Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym / Katarzyna Hibel
Wydawca:
Wien ; Berlin : LIT Verlag
Rok wydania:
2014
Seria:
Slavische Sprachgeschichte ; Bd. 7
Temat:
Pluralizm kulturowy - Galicja (region) - 1900-1945.
Polityka językowa - Galicja (region) - 1900-1945.
Mniejszości - Galicja (region) - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Juden, Christen und Muslime rufen den einen Gott an : und die christlichen Bekenntnisse über Gott-Vater, Sohn und Heiligen Geist / Michael Ulrich
Wydawca:
Münster : LIT Verlag
Rok wydania:
© 2005
Seria:
Ästhetik, Theologie, Liturgik ; Bd. 41
Temat:
Judaizm.
Chrześcijaństwo.
Religie - stosunki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lev Šestov: Unterwegs vom Nichts durch das Sein zur Fülle : russisch-jüdische Wegmarken zu Philosophie und Religion / Michaela Willeke
Wydawca:
Münster : LIT Verlag
Rok wydania:
2006
Seria:
Religion, Geschichte, Gesellschaft : fundamentaltheologische Studien ; Bd. 37
Temat:
Šestov, Lev (1866-1938) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Urteilskraft bei Hannah Arendt / Irina Spiegel
Wydawca:
Berlin ; Münster : LIT
Rok wydania:
© 2011
Seria:
Ideal und Real : Aspekte und Perspektiven des Deutschen Idealismus ; Bd 3
Temat:
Arendt, Hannah (1906-1975) - krytyka i interpretacja.
Kant, Immanuel (1724-1804). Kritik der Urteilskraft
Sąd (estetyka).
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Christus Magister : gnoseologisch-didaktische Erlösungsparadigmen in der Kirchengeschichte der Frühzeit und des Mittelalters bis zum Beginn der Reformation mit einem theologiegeschichtlichen Ausblick in die Neuzeit / Rüdiger Feulner
Wydawca:
Wien : LIT
Rok wydania:
2016
Seria:
Orientalia - patristica - oecumenica ; Vol. 11
Temat:
Gnostycyzm - stosunki - chrześcijaństwo.
Zbawienie - historia doktryn - 30-600 (Kościół pierwotny).
Zbawienie - historia doktryn - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kollokationen im Lexikon und im Text : Mehrwortverbindungen im Deutschen und Tschechischen / Iva Kratochvílová
Wydawca:
Berlin : LIT Verlag
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Studien und Quellen zur Sprachwissenschaft ; Bd. 2
Temat:
Kolokacja (językoznawstwo) - rozprawy akademickie.
Język niemiecki - frazeologia - rozprawy akademickie.
Język niemiecki - semantyka - rozprawy akademickie.
Język niemiecki - leksykografia - rozprawy akademickie.
Język czeski - leksykografia - rozprawy akademickie.
Język czeski - frazeologia - rozprawy akademickie.
Język czeski - semantyka - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Duszpasterstwo szkolne dla wszystkich : niemiecka "Schulpastoral" jako źródło inspiracji dla działalności Kościoła katolickiego w polskiej szkole (na przykładzie Diecezji Łomżyńskiej) / Mariusz Chrostowski
Wydawca:
Berlin : LIT Verlag
Rok wydania:
2022
Seria:
Religionspädagogik ; Bd. 8
Temat:
Ecclesia Catholica. Diecezja Łomżyńska.
Duszpasterstwo szkolne - Kościół katolicki.
Edukacja religijna - Polska - Łomża - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das liturgische Gebet für Reisende und Pilger sowie Seefahrer : ein Überblick bis zur Tridentinischen Liturgiereform / Teodor Puszcz
Wydawca:
Berlin ; Münster : LIT
Rok wydania:
© 2019
Seria:
Ästhetik, Theologie, Liturgik ; Bd. 71
Temat:
Kościół katolicki - liturgia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Von der Communio zur Kommunikativen Theologie : Bernd-Jochen Hilberath zum 60. Geburtstag / Bernhard Nitsche
Wydawca:
Berlin : LIT Verlag
Rok wydania:
2008
Seria:
Kommunikative Theologie, Interdisziplinär = Communicative Theology, Interdisciplinary Studies ; Bd./Vol. 10
Temat:
Komunikacja - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kirche auf dem Weg in eine veränderte Welt : ein Versuch über die Auseinandersetzung der Katholiken mit der Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts / Heinz Hürten
Wydawca:
Münster ; Hamburg ; London : LIT Verlag
Rok wydania:
2003
Seria:
Beiträge zu Theologie, Kirche und Gesellschaft im 20. Jahrhundert ; Bd. 6
Temat:
Kościół katolicki - Europa - 19 w.
Kościół katolicki - Europa - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Theologische Fakultäten an europäischen Universitäten : Rechtliche Situation und theologische Perspektiven / Hrsg. Adrian Loretan
Wydawca:
München : LIT Verag
Rok wydania:
op. 2004
Seria:
Theologische Ost und West ; Bd. 1
Temat:
Prawo kanoniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Borders, memory and transculturality : an annotated bibliography on the European discourse / edited by Angela Vaupel
Wydawca:
Wien : LIT
Rok wydania:
2017
Seria:
Europa Lernen : Perspektiven für eine Didaktik europäischer Kulturstudien ; Bd. / Vol. 6
Temat:
Pluralizm kulturowy - Europa - bibliografia.
Pamięć zbiorowa - Europa - bibliografia.
Regiony przygraniczne - Europa - bibliografia.
Gatunek / Forma:
Książki elektroniczne.
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Res in transitu - Sachen im grenzüberschreitenden Transport : internationalprivatrechtliche Aspekte in der Logistik / Katrin Hesse-Schmitz
Wydawca:
Berlin : LIT Verlag Dr. W. Hopf
Rok wydania:
© 2012
Seria:
Schriftenreihe zum Transportrecht ; Bd. 36
Temat:
Transport towarowy - prawo.
Incoterms.
Logistyka (organizacja).
Własność (prawo międzynarodowe prywatne).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Another canon : the polish nineteenth-century novel in world context / edited by Grażyna Borkowska and Lidia Wiśniewska ; translated by Ursula Philips
Wydawca:
Vien ; Zürich : LIT Verlag
Rok wydania:
© 2020
Seria:
Polonistik im Kontext ; Bd. 4
Temat:
Powieść polska - 19 w. - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demokratiefähigkeit / herausgegeben von Jürgen Manemann ; in Zusammenarbeit mit Peter Behrenberg [i 4 pozostałych]
Wydawca:
Münster : LIT Verlag
Rok wydania:
1995
Seria:
Jahrbuch Politische Theologie ; Bd. 1, 1996
Temat:
Teologia polityczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wozu theologie? : Anstiftungen aus der praktischen Fundamentaltheologie von Tiemo Rainer Peters / Bertil Langenohl, Christian Grosse Rüschkamp ; mit Beiträgen von U. Engel, J. Manemann, J. B. Metz, O. H. Pesch, H. Steinkamp u. a
Wydawca:
Münster : LIT Verlag
Rok wydania:
2005
Seria:
Religion, Geschichte, Gesellschaft : fundamentaltheologische Studien ; Bd. 32
Temat:
Teologia dogmatyczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poezye Tomasza Kajetana Węgierskiego
Wydawca:
Warszawa : nakładem Jana Breslauera, Księgarza, (Warszawa : drukiem Jana Cotty)
Rok wydania:
1871
Seria:
Biblioteka Klassyków Polskich. Oddział 3
Gatunek / Forma:
Poezja polska - 18 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wystawa rewindykacyjna zbiorów państwowych : wybór dzieł sztuki i pamiątek narodowych odzyskanych z Rosji na podstawie traktatu pokojowego w Rydze / [komitet wystawy: Sławomir Czerwiński et al.]
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, (Warszawa : Druk. i Lit. p.f. "Jan Cotty")
Rok wydania:
1929
Temat:
Dobra kultury - kradzież - Polska - 1900-1945.
Dobra kultury - restytucja - Polska - 1900-1945.
Sztuka - Polska - katalogi wystaw.
Szkody wojenne - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Moja służba w brygadzie : pamiętnik polowy. T. 1 / Sławoj Felicjan Składkowski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historji Polski, (Warszawa : Drukarnia i Litografja Jan Cotty)
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1933
Temat:
Składkowski, Felicjan Sławoj (1885-1962) - dzienniki intymne.
Wojna światowa (1914-1918) - kampanie i bitwy - Polska - relacje osobiste Polaków.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma estetyczno-krytyczne / Kazimierz Brodziński ; opracował Aleksander Łucki
Wydawca:
Warszawa : Z Zasiłku Funduszu Kultury Narodowej, Warszawa : Drukarnia i Litografja Jan Cotty)
Rok wydania:
1934
Seria:
Bibljoteka Pisarzy Polskich 2-ej Połowy XVIII Wieku i 1-ej Ćwierci XIX Wieku ; t. 1
Pisma zebrane / Kazimierz Brodziński ; t. 1
Wydawnictwo Gabinetu Filologicznego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego ; nr 1
Temat:
Literatura polska - historia i krytyka.
Literatura - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma estetyczno-krytyczne / Kazimierz Brodziński ; opracował Aleksander Łucki
Wydawca:
Warszawa : Z Zasiłku Funduszu Kultury Narodowej, (Warszawa : Drukarnia i Litografja Jan Cotty w Warszawie )
Rok wydania:
1934
Seria:
Bibljoteka Pisarzy Polskich 2-ej Połowy XVIII Wieku i 1-ej Ćwierci XIX Wieku ; t. 2
Pisma zebrane / Kazimierz Brodziński ; t. 2
Wydawnictwo Gabinetu Filologicznego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego ; nr 1
Temat:
Literatura polska - historia i krytyka.
Rodzaje i gatunki literackie.
Krytyka.
Estetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studjum stratygraficzne i paleontologiczne nad kredą serji wierchowej w Tatrach : z 29 figurami w tekście oraz 6 tablicami, I-VI = Étude stratigraphique et paléontologique du Crétacé de la série hauttatrique dans les Tatras / E. Passendorfer
Wydawca:
Warszawa : Polski Państwowy Instytut Geologiczny, (Warszawa : Drukarnia i Litografia "Jan Cotty")
Rok wydania:
1930
Seria:
Prace Polskiego Instytutu Geologicznego = Travaux du Service Géologique de Pologne ; T. 2, z. 4
Temat:
Kreda górna - Polska - Tatry (góry).
Skamieniałości - Polska - Tatry (góry) - kreda górna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma zebrane / Tymon Zaborowski ; opracowała Marja Danilewiczowa
Wydawca:
Warszawa : z Zasiłku Funduszu Kultury Narodowej, (Warszawa : Drukarnia i Litografia Jan Cotty)
Rok wydania:
1936
Seria:
Bibljoteka Pisarzy Polskich 2-ej Połowy XVIII Wieku i 1-ej Ćwierci XIX Wieku
Wydawnictwo Gabinetu Filologicznego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego ; nr 2
Gatunek / Forma:
Poezja polska - 19 w.
Dramat polski - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uczeń i klasa : zagadnienia pedagogiczne związane z nauczaniem i organizowaniem klasy szkolnej / Bogdan Nawroczyński
Wydawca:
Warszawa : skład główny w Książnicy Polskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, (Warszawa: Druk. i Lit. p. f. "Jan Cotty")
Rok wydania:
1923
Seria:
Komisja Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ; nr 3
Temat:
Pedagogika - Polska - 1900-1945.
Organizacja pracy klasy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat mego ducha i wizje przyszłości / Stefan Ossowiecki
Wydawca:
Warszawa : Dom Książki Polskiej, Sp. Akc., (w Warszawie : Drukarnia i Litografja Jan Cotty)
Rok wydania:
1933
Temat:
Ossowiecki, Stefan (1877-1944).
Ossowiecki, Stefan (1877-1944)
Parapsychologia.
Jasnowidzenie - studium przypadku.
Percepcja pozazmysłowa.
Parapsychologia - Polska - 1900-1945.
Parapsychologia
Jasnowidzenie
Gatunek / Forma:
Książki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Co Polska traci skutkiem niedostatecznego uprawiania nauki / Franciszek Bujak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki, (Warszawa : Druk. i Lit. p. f. "Jan Cotty")
Rok wydania:
1927
Temat:
Nauka - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die religiösen Alterthümer der Bibel / von Dan. Bonifacius von Haneberg
Wydawca:
München : Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhandlung
Wydanie:
2, grösstentheils umgearb. Aufl
Rok wydania:
1869
Temat:
Biblia. ST - zabytki.
Judaizm - do 70.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pamiętniki o powstaniu styczniowem. T. 2 / J. K. Janowskiego
Wydawca:
Warszawa : wydane z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w zawiadywaniu Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki, (Warszawa : Druk. i Lit. p. f. "Jan Cotty")
Rok wydania:
1925
Temat:
Polska - 1863-1864 (Powstanie Styczniowe) - relacje osobiste Polaków.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geschichte der Malerschule Antwerpens von Q. Massijs bis zu den letzten Ausläufern der Schule P. P. Rubens / von Max Rooses ; aus dem Vlämischen übersetzt von Franz Reber ; mit 10 Radirungen von J. B. Michiels
Wydawca:
München : Literarisch-artistische Anstalt (Th. Riedel)
Rok wydania:
1881
Temat:
Malarze - Europa.
Sztuka flamandzka.
Sztuka - Belgia - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poslednââ lûbov : roman / Èliza Ožeško ; perevod s polʹskogo O. Smirnovoj
Последняя любовь : романы / Элиза Ожешко ; перевод с польского О. Смирновой
Wydawca:
Moskva : Hudožestvennaâ literatura
Москва : Художественная литература
Rok wydania:
1975
Gatunek / Forma:
Powieść polska - 19 w. - tłumaczenia rosyjskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys geografji zwierząt : z 200 ilustracjami w tekście / Janusz Domaniewski
Wydawca:
Warszawa [i pozostałe] : Nakład Gebethnera i Wolffa, (Warszawa : Drukarnia i Litografja "Jan Cotty")
Rok wydania:
[około 1921]
Temat:
Zoogeografia - wydawnictwa popularne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zielona kadra : nowele / Jerzy Kossowski
Wydawca:
Warszawa [i pozostałe] : nakład Gebethnera i Wolffa, (Warszawa : Druk. i Lit. p.f. "Jan Cotty")
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
1928
Gatunek / Forma:
Nowele polskie - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Śmieszni ludzie : cztery opowiadania / Kornel Makuszyński
Wydawca:
Warszawa [etc.] : nakład Gebethnera i Wolffa, (Warszawa : Druk. i Lit. p. f. "Jan Cotty")
Rok wydania:
1928
Gatunek / Forma:
Nowele polskie - 1900-1945.
Książka
    Wyświetlanie 1-52 z 52

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz