Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Pokolenie Z." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-39 z 39
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z / Agata Niemczyk, Renata Seweryn, Katarzyna Klimek
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2020
Temat:
Czas wolny - Polska - 1990-.
Młodzież - podróże - 1990-.
Pokolenie Z - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Uczniowie - podróże - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe technologie, nowe czasy, nowe pokolenia : charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej / Zbigniew Łęski ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Rok wydania:
2018
Seria:
Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej
Temat:
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - aspekt społeczny - Polska.
Analiza transakcyjna.
Pokolenie Y - Polska - 1990-.
Pokolenie Z - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Młodzież, dorośli i seniorzy w procesie całożyciowego uczenia się : tradycja i współczesność / Agata Chabior, Sławomir Chrost, Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Małgorzata Stawiak-Ososińska
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2019
Temat:
Edukacja permanentna.
Edukacja dorosłych.
Seniorzy - edukacja permanentna.
Dorośli - edukacja permanentna.
Pokolenie Z.
Młodzież - edukacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z : różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy - na przykładzie Rudy Śląskiej / Rafał Muster
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Zawód.
Pokolenie baby-boom.
Bezrobotni.
Pokolenie Z - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - Ruda Śląska - 1990-.
Ruda Śląska (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pokolenie Z : aktywność na portalach społecznościowych a więzi społeczne / Ewelina Rzońca
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2023
Temat:
Facebook (serwis społecznościowy).
Media społecznościowe.
Pokolenie Z.
Komunikacja - aspekt społeczny.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Myśl o Bogu i człowieku w "Żywocie Józefa" Mikołaja Reja / Marta M. Kacprzak
Wydawca:
Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Rej, Mikołaj (1505-1569) - religia.
Rej, Mikołaj (1505-1569) - tematy, motywy.
Rej, Mikołaj (1505-1569). Żywot Józefa
Bóg - w literaturze.
Literatura polska - 1500-1800 - tematy, motywy.
Człowiek - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2024
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika, 0083-4254 ; nr 364
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Młodzi pracownicy - konferencje.
Praca - filozofia - konferencje.
Rynek pracy - 1990- - konferencje.
Praca - aspekt społeczny.
Orientacja zawodowa.
Przygotowanie do kariery zawodowej.
Nauczyciele - kształcenie.
Praca - aspekt fizjologiczny.
Kariera
Kształcenie
Pokolenie (socjologia)
Praca
Rynek pracy
Pokolenie Z
Edukacja i pedagogika
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kulturowa wiedza kobiet : transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce / Aleksandra Herman
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
copyright © 2019
Temat:
Ukrainki - Polska - obyczaje i zwyczaje.
Ukrainki - Polska - tożsamość etniczna.
Rola wynikająca z płci - aspekt antropologiczny.
Stosunki między pokoleniami - aspekt społeczny - 1990-.
Pamięć zbiorowa - Ukraina - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia kalectwa i rehabilitacji : wybrane problemy / Magdalena Sokołowska, Antonina Ostrowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1976
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - rehabilitacja.
Osoby z niepełnosprawnością - socjologia.
Osoby z niepełnosprawnością - opieka i pomoc.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych / Sławomira Sadowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT
Rok wydania:
2005
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Osoby z niepełnosprawnością - integracja - Polska - 1990-.
Integracja szkolna - Polska - 1990-.
Stereotyp (psychologia) - Polska - 1990-.
Osoby z niepełnosprawnością - opinia publiczna.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiana wartości czy moralności? : (niesprawność nabyta) / Joanna Konarska
Wydawca:
Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Rok wydania:
2003
Temat:
Inwalidzi - psychologia.
Osoby z niepełnosprawnością - postawy.
Jakość życia.
Osoby z niepełnosprawnością - integracja.
Osoby z niepełnosprawnością - Polska - opinia publiczna.
Osoby z niepełnosprawnością - Polska - sytuacja społeczna.
Osoby z niepełnosprawnością - psychologia.
Wartości (filozofia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nieletni z obniżoną sprawnością umysłową w zakładzie poprawczym / Zdzisław Bartkowicz ; Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1984
Temat:
Młodzież niepełnosprawna umysłowo - rehabilitacja - Polska.
Wychowanie pod nadzorem - Polska.
Agresywność u nastolatków - Polska.
Domy poprawcze - Polska.
Domy poprawcze.
Młodzież niepełnosprawna umysłowo.
Agresywność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywność zawodowa pokolenia 55+ : Polska na tle Czech i Węgier : analiza porównawcza / Urszula Swadźba, Stanisław Szwadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2023
Temat:
Seniorzy - praca - Polska - 1990-.
Aktywność ekonomiczna.
Pokolenie baby-boom.
Życie czynne zawodowo - Polska - 1990-.
Seniorzy - praca - Czechy - 1990-.
Seniorzy - praca - Węgry - 1990-.
Aktywność ekonomiczna - badania.
Życie czynne zawodowo - Węgry - 1990-.
Życie czynne zawodowo - Czechy - 1990-.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Raport z badań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania uczniów klas II o różnym stopniu utraty wzroku : w szkole i internacie ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i niedowidzących / Ewa Skrzetuska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1996
Temat:
Zaburzenia widzenia u dzieci.
Dzieci niewidome - postawy.
Dzieci z niepełnosprawnością wzroku - postawy.
Dzieci z niepełnosprawnością wzroku - rozwój.
Dzieci niewidome - rozwój.
Dzieci niewidome - edukacja.
Ślepota u dzieci - aspekt psychologiczny.
Niedowidzenie u dzieci - aspekt psychologiczny.
Zaburzenia widzenia u dzieci - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywność społeczno-zawodowa młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie : raport końcowy z badań w ramach grupy tematycznej VII / pod red. nauk. Ludwika Malinowskiego, Jerzego Stochmiałka ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej. Instytut Badań Problemów Młodzieży
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej. Instytut Badań Problemów Młodzieży
Rok wydania:
1991
Temat:
Dzieci nieprzystosowane - rehabilitacja.
Socjalizacja.
Młodzież niepełnosprawna - rehabilitacja
Młodzież niepełnosprawna - praca.
Młodzież niepełnosprawna - edukacja.
Młodzież niepełnosprawna - orientacja zawodowa - Polska - 1945-1990.
Adaptacja społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychoseksuologia i wychowanie : (badania empiryczne uczniów i nauczycieli) / pod red. Urszuli Dudziak
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator"
Rok wydania:
2001
Seria:
Nauczyciel, Praca i Doświadczenie ; 5
Temat:
Wychowanie w rodzinie - badania porównawcze.
Młodzież - edukacja - aspekt społeczny - Polska.
Edukacja seksualna młodzieży.
Edukacja seksualna młodzieży - Polska.
Młodzież - Polska - postawy.
Młodzież - seksualność.
Seksualność (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice : jak wyznaczać granice i budować zdrowe relacje / David M. Allen ; tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Psyche/Soma
Temat:
Stosunki między pokoleniami.
Stosunki międzyludzkie.
Wychowanie dzieci.
Rodzina - aspekt psychologiczny.
Rodzice i dzieci.
Rodzina nieprzystosowana.
Wychowanie w rodzinie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja procesu kształcenia studentów / pod red. Mariana Śnieżyńskiego ; przy współpr. Elżbiety Bryckiej, Marii Chymuk, Emila Szewczyka
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2002
Temat:
Studenci - edukacja - Polska - 1990-.
Nauczyciele - kształcenie - Polska - 1990-.
Kształcenie przemienne - Polska.
Studenci - orientacja zawodowa - Polska.
Testy i pomiary w edukacji.
Studenci - rekrutacja - Polska - 1990-.
Pedagogika - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 1990-.
Nauczyciele - praca - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Don Kichote w krainie filozofów : o kichotyzmie pokolenia '98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości / Iwona Krupecka ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Temat:
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616). Don Quijote
Filozofia - Hiszpania - 1870-1914.
Filozofia - Hiszpania - 1900-1945.
Pokolenie 1898.
Książka
    Wyświetlanie 1-39 z 39

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz