Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska. Wojsko Polskie (1944- )." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP / redakcja naukowa Paweł Soroka, Anna Zagórska, Krzysztof Wątorek
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terytorialne władze wojskowe w Polsce w latach 1945-1949 : organizacja i działalność okręgów wojskowych / Witold Jarno
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Armia : instrukcja obsługi / Roman Polko ; rozmawia Paulina Bolibrzuch ; [rys. Piotr Suchodolski]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo M
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Żandarmeria Wojskowa / Bogusław Pacek
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludowe Wojsko Polskie w literaturze pięknej i sztuce (1943-1979) : bibliografia wyborowa / [oprac. Katarzyna Adamów i Janina Woźnicka]
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Rok wydania:
1980
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne Polski Ludowej : przejście na stopę pokojową 1945-1947 / Kazimierz Frontczak ; konsult. nauk. Stanisław Gać ; Wojskowy Instytut Historyczny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1974
Seria:
Historia Powojenna Ludowego Wojska Polskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko i politycy : od Berlinga do Komorowskiego / Stanisław Dronicz
Wydawca:
Warszawa : Cinderella Books
Rok wydania:
2002
Seria:
Bez Retuszu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 : wybór materiałów źródłowych. 1 / oprac. Leon Ponahajba przy współudz. Józefa Czmuta [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1958
Seria:
Księgi Żołnierza Polskiego. Materiały Źródłowe do Księgi III
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gdzie tylko orły... / Wiesław Rozbicki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo MON
Rok wydania:
1976
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludowe Wojsko Polskie 1943-1973 : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z okazji XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego, 5-6 września 1973 r. / [zespół red. - przewodn. Wacław Jurgielewicz] ; Wojskowy Instytut Historyczny, Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego, Akademia Sztabu Generalnego im. Gen. Karola Świerczewskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wokół tożsamości Wojska Polskiego przełomu XX/XXI wieku / Jerzy Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa"
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Taktyka i sztuka operacyjna Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1978 : bibliografia selekcyjna / [oprac. Igor Błagowieszczański, Andrzej Grodecki, Andrzej Szymański] ; Centralna Biblioteka Wojskowa
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wkład Ludowego Wojska Polskiego w rozwój społeczno-gospodarczy i naukowo-techniczny PRL 1944-1973 : bibliografia / [oprac. Elżbieta Czemarmazowicz, Jerzy Malecki, Marek Sokołowski]
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Moja wojna / Waldemar Skrzypczak, Michał Majewski, Paweł Reszka
Wydawca:
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo
Rok wydania:
cop. 2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Janczarzy Berlinga : 1. Armia Wojska Polskiego 1943-1945 / Tadeusz A. Kisielewski
Wydawca:
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis
Rok wydania:
2014
Seria:
Historia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Żandarmeria Wojskowa : komponent Sił Zbrojnych RP / Bogusław Pacek ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział Ludowego Wojska Polskiego w tworzeniu i rozwijaniu Polski Ludowej : bibliografia prac i publikacji WAP / Konrad Graczyk, Zofia Urbańska ; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej
Wydawca:
Warszawa : WAP
Rok wydania:
1979
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tarcza socjalistycznej Ojczyzny : rodowód i współczesność ludowego Wojska Polskiego / Marian Anusiewicz, Ireneusz Ruszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1979
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia dowodzenia w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1943-1945 : materiały z sympozjum historycznego / Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego
Wydawca:
Warszawa : Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludowe Wojsko Polskie w odbudowie i rozbudowie kraju 1944-1969 : materiały do bibliografii / [oprac.: Eugenia Drążek et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
XXV lat Ludowego Wojska Polskiego / Marian Anusiewicz, Czesław Czarnogórski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nie ma piechoty / Bohdan Kaznowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1970
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwentarz akt Ludowego Wojska Polskiego z lat 1943-1945 : jednostki bojowe. Cz. 3, Suplement do części I i II / [red. Juliusz Malczewski et al. ; pod ogólnym kierownictwem Leszka Lewandowicza] ; Centralne Archiwum Wojskowe
Wydawca:
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Druga zmiana / Wojciech Skolimowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1973
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwentarz akt Ludowego Wojska Polskiego z lat 1943-1945 : jednostki bojowe. Cz. 2 / [red. Juliusz Malczewski, Wincenty Romanowski, Mieczysław Wrzosek pod ogólnym kierownictwem Leszka Lewandowicza] ; Centralne Archiwum Wojskowe
Wydawca:
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe
Rok wydania:
1961
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie symbole wojskowe 1943-1978 : godło, sztandary, ordery, odznaczenia i odznaki ludowego Wojska Polskiego / Kazimierz Madej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1980
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
20 lat Ludowego Wojska Polskiego : II Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945 / kol. red. - przewodn. Henryk Jabłoński ; członkowie Stanisław Arnold [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych, Wojskowy Instytut Historyczny
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1967
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
25 lat wojskowej służby kobiet / redakcja Bożena Szubińska, Agnieszka Szczygielska, Dorota Kurek ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z zagadnień rozwoju Ludowego Wojska Polskiego / pod red. nauk. Józefa Margulesa ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Ludowego Wojska Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1964
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne i praktyczne aspekty kultury organizacyjnej w środowisku wojskowym / Marlena Niemiec ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczpospolita Podchorążacka : kwartalnik Koła Przyjaciół S. P. P. w Komorowie / [Koło Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty przy współpracy Dowództwa Garnizonu Ostrów Mazowiecka-Komorowo]
Wydawca:
Ostrów Mazowiecka : KP SPP
Rok wydania:
1992-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czerwone pająki : dziennik żołnierza LWP / Józef Maria Ruszar ; opracowanie i redakcja Kamil Dworaczek i Jacek Jędrysiak ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Służba zdrowia 1 armii Wojska Polskiego : 1943-1945 / Witold Majewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1976
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między przełomami : polskie szkolnictwo wojskowe 1957-1968 / Roman Tomaszewski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Żandarmeria wojskowa i wojskowe organy porządkowe / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Wydawca:
Warszawa : ABC
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 czerwca 2005 r
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Komentarz Praktyczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oficerowie 1 Armii Wojska Polskiego w latach 1944-1945 / Franciszek Kusiak
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 237
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fenomen stanu życia wojskowości a stan oczekiwań młodzieży współczesnej : tradycja a ponowoczesność w eksplikacjach socjopedagogicznych / Marek Walancik
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozkaz Naczelnego Dowództwa WP [Wojska Polskiego] na dzień zakończenia wojny / oprac. Leszek Grot
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Lubelskie
Rok wydania:
1980
Seria:
Dokumenty Naszej Tradycji
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oddziały specjalne żandarmerii wojskowej / Bogusław Pacek
Wydawca:
Warszawa : Bellona
Rok wydania:
[2007?]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gdy umilkły ostatnie strzały / Teofil Bielecki, Jan Ławski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja Wojska Polskiego 1943-1957 / Zbigniew Palski
Wydawca:
Warszawa : Agencja Wydawnicza CB : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Naukowe ; T. 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W trzydziestolecie zwycięstwa / [aut. tekstu Ireneusz Ruszkiewicz, Edward Skrzypkowski ; zdj. Zbigniew Chmurzyński et al.]
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza
Rok wydania:
1975
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Moja pierwsza akademia / Jan Śliwiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Moje wojsko / Antoni Witkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1980
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kto, kiedy, dlaczego o wojsku i obronności kraju / Edward Żółtowski, oprac. przy współudziale Mirosława Gryguca
Wydawca:
Warszawa : Iskry
Rok wydania:
1973
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Śladami żołnierskiej drogi : z dziejów ruchu kombatanckiego na ziemi koszalińskiej / Gracjan Bojar-Fijałkowski, Mieczysław Prokop
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Minione i współczesne / Zbigniew Kozakiewicz ; [zdj. Stanisław Syndoman, Zbigniew Chmurzyński]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
dr. 1980
Gatunek / Forma:
Reportaż - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czy Polska się obroni? / Michał Fiszer
Wydawca:
Warszawa : 3S MEDIA Sp. z o.o
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Biblioteka Wolności
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ściśle jawne : obyczaj, służba, obronność / Janusz Przymanowski ; wybór i oprac. Marii Przymanowskiej ; [il. Szymon Kobyliński]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1973
Gatunek / Forma:
Publicystyka polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Kowalkowski ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973-1999 : konflikty - interwencje - bezpieczeństwo / Dariusz S. Kozerawski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gdy rodziło się Wojsko Polskie / Wiktor Grosz ; przedm. Wandy Wasilewskiej ; oprac. graf. Ignacy Witz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1954
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych : konflikty, spory, bezpieczeństwo / red. nauk. Dariusz S. Kozerawski ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych / red.: Maciej Marszałek, Janusz Zuziak
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola Ludowego Wojska Polskiego w wyprowadzaniu kraju z kryzysu społeczno-politycznego i gospodarczego : (sierpień 1980 - sierpień 1982) : (Bibliografia wyborowa) / Centralna Biblioteka Wojskowa
Wydawca:
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa
Rok wydania:
1982
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej : 1990-2000 / Hubert Królikowski
Wydawca:
Gdańsk : Gdański Dom Wydawniczy
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Żandarmeria wojskowa w działaniach taktycznych / Stanisław Korzeniowski ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : AON
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski Kontyngent Wojskowy w operacji stabilizacyjnej w Iraku / Marta Osypowicz
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyt Problemowy / Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 1425-8043 ; nr 3 (75) 2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Broń strzelecka Wojska Polskiego 1943-2016 / Tomasz Szczerbicki
Wydawca:
Czerwonak : Vesper
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O powinnościach żołnierskich. T. 3, Na krętych drogach żołnierskich losów / redakcja naukowa Andrzej Drzewiecki ; Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
Wydawca:
Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojenna edukacja kadr Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943-1945 / Czesław Grzelak
Wydawca:
Warszawa : Neriton
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Łączność na poziomie strategiczno-operacyjnym w SZ RP : stan aktualny i perspektywy rozwoju / Maciej Marczyk, Leszek Kalman ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grudzień 1970 w dokumentach wojskowych / wybór, wstęp i oprac. Edward Jan Nalepa
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System łączności poziomu operacyjnego SZ RP / red. nauk. Maciej Marczyk, Mariusz Frączek, Leszek Kalman ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologiczne uwarunkowania dyscypliny wojskowej / Jerzy Cendrowski, Zbigniew Paleski, Stefan Swebocki ; Wojskowa Akademia Polityczna im. F.Dzierżyńskiego. Katedra Psychologii
Wydawca:
Warszawa : Wojskowa Akademia Polityczna im. F.Dzierżyńskiego
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
72 godziny : Umm Kasr, GROM, Navy SEALs / Andrzej Kruczyński "Wodzu"
Wydawca:
Warszawa : Bellona
Rok wydania:
copyright © 2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pokojowe misje ludowego Wojska Polskiego w Wietnamie i w latach 1954-1975 : (materiały z sympozjum z dnia 24 listopada 1983 r. zorganizowanego dla uczczenia 40 rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego i 39 rocznicy Wietnamskiej Armii Ludowej )/ [słowo wprowadzające Czesław Dęga] ; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego
Wydawca:
Warszawa : Wojskowa Akademia Polityczna
Rok wydania:
1984
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka i postęp techniczny a obronność kraju : (koreferat II) / Józef Kubica, Andrzej Krawczyk ; Polska Akademia Nauk ; Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : [s.n.]
Rok wydania:
1983
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-polityczna rola wojska w życiu kraju i narodu-doświadczenia i wnioski : (koreferat) / Mieczysław Michalik ; Polska Akademia Nauk ; Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : [s.n.]
Rok wydania:
1983
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czyn zbrojny w najnowszych dziejach Polski : (referat) / Kazimierz Sobczak ; Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk
Rok wydania:
1983
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka i postęp tachniczny a obronność kraju : (referat) / Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : [bw.]
Rok wydania:
1983
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka i postęp techniczny a obronność kraju : (koreferat I)/ Wiesław Wojciechowski ; Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : [bw.]
Rok wydania:
1983
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oficerowie piechoty, wojsk pancernych i zmechanizowanych Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945-1961 : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Kusiaka ; [aut. Jerzy Kajetanowicz et al.] ; Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973 / [praca zespoł. pod ogólnym kier. Mikołaja Plikusa ; Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1975
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja Ludowego Wojska Polskiego (22.VII.1944 - 9.V.1945) / Wacław Jurgielewicz ; [Wojskowy Instytut Historyczny]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwentarz akt Ludowego Wojska Polskiego z lat 1943-1945 : jednostki bojowe. Cz. 1 / [red. Juliusz Malczewski, Wincenty Romanowski, Mieczysław Wrzosek pod ogólnym kierownictwem Leszka Lewandowicza] ; Centralne Archiwum Wojskowe
Wydawca:
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe
Rok wydania:
1961
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wychowanie w ludowym Wojsku Polskim : wybrane problemy / Zdzisław Kosyrz, Walerian Magoń, Bogdan Nowakowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1978
Seria:
Biblioteka Wiedzy Wojskowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960 : skład bojowy, struktury organizacyjne i uzbrojenie / Jerzy Kajetanowicz
Wydawca:
[Toruń] : Europejskie Centrum Edukacyjne
Rok wydania:
[2004]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polacy w misjach poza granicami kraju : doświadczenia, wspomnienia, perspektywy / pod redakcją Grzegorza Ciechanowskiego ; [Uniwersytet Szczeciński. Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem]
Wydawca:
Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski
Rok wydania:
2015
Seria:
Świat, Konflikty, Pokój
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Taktyka 4 Dywizji w minionej wojnie / Jan Śliwiński ; Wojskowy Instytut Historyczny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1965
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludowe Wojsko Polskie w walce, służbie i pracy na ziemiach zachodnich i północnych 1945-1950 : praca zbiorowa / [aut. Emil Jadziak et al.] ; pod red. Stanisława Gacia
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania:
1983
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spadkobiercy Mieszka, Kościuszki i Świerczewskiego : Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej / Tomasz Leszkowicz ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej
Rok wydania:
2022
Seria:
Monografie ; t. 177
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odznaki i oznaki Ludowego Wojska Polskiego : katalog / oprac. Mieczysław Wełna
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1989
Seria:
Katalogi Zbiorów / Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Seria C ; t. 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
7. Łużycka Dywizja Desantowa 1963-1986 : miejsce, rola i zadania Wojsk Obrony Wybrzeża w systemie obronnym Polski / red. naukowa Bogusław Pacek, Andrzej Polak, Wojciech Mazurek
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej : Bellona
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko socjalistycznej ojczyźnie / Henryk Bajkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wozy bojowe LWP 1943-1983 / Janusz Magnuski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1985
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów Wojska Polskiego w latach 1945-1948 / Ignacy Blum
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1960
Seria:
Biblioteka Wiedzy Wojskowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów wojska polskiego w latach 1944-1948 : szkice i dokumenty / Ignacy Blum
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwentarz materiałów do historii Ludowego Wojska Polskiego : dokumenty, relacje, opracowania przechowywane w Dziale Dokumentacji Naukowej WIH / Wojskowy Instytut Historyczny. Dział Dokumentacji Naukowej ; oprac. Andrzej Lechowski, Waldemar Strzałkowski
Wydawca:
Warszawa : WIH
Rok wydania:
1973
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościuszkowcy / Stanisław Reperowicz ; [oprac. graf. Waldemar Wnuczak, Waldemar Żaczek]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Barwy służby : Śląski Okręg Wojskowy we wspomnieniach / [oprac. zbiorowe pod red. zespołu w składzie Zdzisław Barszczewski et al.]
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
Rok wydania:
2005
Gatunek / Forma:
Pamiętniki polskie - 1945- - antologie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pułki Ludowego Lotnictwa Polskiego 1943-1945 / Czesław Krzemiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Rok wydania:
1981
Seria:
Biblioteczka Skrzydlatej Polski
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 : wybór materiałów źródłowych. 2, cz. 2 / oprac. Leon Ponahajba [et al.] ; red. nauk. Stanisław Szulczyński ; Wojskowy Instytut Historyczny. Centralne Archiwum Wojskowe
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok wydania:
1964
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz