Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przemysł - czasopisma." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o Stanie Polskiego Przemysłu w Roku ... / Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Wydawca:
Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
Rok wydania:
1994-1996
Temat:
Przemysł - Polska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o Stanie Przemysłu w Roku ... : Polska / Ministerstwo Gospodarki. [Departament Analiz Ekonomicznych]
Wydawca:
Warszawa : [s. n.], (Radom : Wydaw. i Zakł. Poligrafii Inst. Technologii Eksploatacji)
Rok wydania:
1997-
Temat:
Przemysł - Polska - 1990- - czasopisma.
Przemysł - Polska - 1990- - statystyki.
Przemysł - Polska - czasopisma.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł i Handel Górnośląski : czasopismo poświęcone sprawom przemysłu, techniki i handlu = Handel und Industrie Oberschlesien / redaktor naczelny Edward A. J. Chwatczyński
Wydawca:
Katowice : Przemysł i Handel Górnośląski T-wo Wydawnicze
Temat:
Technika - czasopisma.
Przemysł - czasopisma.
Handel - czasopisma.
Przemysł - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - czasopisma.
Węgiel - produkcja i handel - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniunktura w Przemyśle : Polska / Instytut Rozwoju Gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa ; Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk
Wydawca:
Warszawa : IRG SGH
Rok wydania:
1992-2015
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Temat:
Przemysł - Polska - 1990- - czasopisma.
Przemysł - Polska - statystyki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu / Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1961-1970
Seria:
Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej
Temat:
Historia gospodarcza - czasopisma.
Przemysł - Polska - historia - czasopisma.
Rzemiosła - Polska - historia - czasopisma.
Sztuka i przemysł - Polska - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego WEMA
Rok wydania:
1981-1987
Temat:
Polska. Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego - czasopisma.
Przemysł hutniczy - czasopisma.
Przemysł budowy maszyn - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Wydawnictwa urzędowe - Polska - 1970-2000.
Dzienniki urzędowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydawca:
Kraków : PWN
Rok wydania:
1954-1969
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Temat:
Przemysł hutniczy - czasopisma.
Maszyny górnicze - czasopisma.
Elektryczność - zastosowania przemysłowe - czasopisma.
Elektryczność w górnictwie - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych. Seria Bibliograficzna / Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : [wydawca nieznany]
Rok wydania:
1969-1975
Seria:
Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych
Temat:
Strefy przemysłowe - Polska - czasopisma.
Przemysł - lokalizacja - Polska - czasopisma.
Przemysł - bibliografia.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Budowlany : organ Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej
Rok wydania:
1929-
Temat:
Budownictwo - czasopisma.
Przemysł budowlany - czasopisma.
Domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa techniczna - Polska - 20 w.
Prasa techniczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1957-1970
Seria:
Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej
Materiały z Prac Rady / Państwowa Rada Górnictwa
Materiały z Prac Rady / Państwowa Rada Górnictwa. Seria E
Temat:
Przemysł górniczy - Polska - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins Z. z. : Jahrang
Wydawca:
Breslau : Oberschlesischen Berg- u. Hüttenmännischen Verein
Rok wydania:
1862-1869
1883-1931
Temat:
Przemysł hutniczy - Polska - 1900-1945 - czasopisma.
Przemysł górniczy - Polska - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma polskie - Polska - Katowice - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki Inżynierskie i Technologie / redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192
Temat:
Technologia - czasopisma.
Przemysł rolno-spożywczy - badania - czasopisma.
Inżynieria biochemiczna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komunikat Informacyjny / Zakład Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego. [Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej]
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego IPF
Rok wydania:
1969-1975
Temat:
Przemysł rolno-spożywczy - 19 w. - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Rok wydania:
1996-
Temat:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) - czasopisma.
Polityka rolna - Polska - czasopisma.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - czasopisma.
Przemysł rolno-spożywczy - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Badawcze Instytutu Gospodarki Regionalnej / pod red. Seweryna Kruszczyńskiego
Wydawca:
Poznań : nakł. Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
1961-1968
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1945-1990 - czasopisma.
Rolnictwo - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Przemysł - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje : organ Zespołu Inwestycyjno-Budowlanego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego / Red. nacz. Czesław Bąbiński
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze
Rok wydania:
1950-1951
Temat:
Inwestycje kapitału - planowanie - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Przemysł - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie : miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego
Wydawca:
Katowice : Wyższy Urząd Górniczy
Rok wydania:
2010-
Temat:
Przemysł górniczy - aspekt środowiskowy - czasopisma.
Górnictwo (technika) - aspekt środowiskowy - czasopisma.
Tąpnięcia (górnictwo) - zapobieganie - czasopisma.
Wybuchy pyłów - zapobieganie - czasopisma.
Kopalnie - środki bezpieczeństwa - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje w Przemyśle : dwumiesięcznik : organ Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego, Centralnego Biura Studiów i Projektów B. P. oraz Departamentu Inwestycji MP. i H. / Red. nacz. Zygmunt Olicki
Wydawca:
Warszawa : Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego [etc.]
Rok wydania:
1949
Temat:
Inwestycje kapitału - planowanie - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Przemysł - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - Poznań - 1945-1970.
Prasa ekonomiczna - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Serwis Włókniarzy / NSZZ "Solidarność" - Region Ziemia Łódzka
Wydawca:
Łódź : Ogólnopolska Sekcja Włókna i Skóry NSZZ "Solidarność"
Rok wydania:
1981
Temat:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Ziemia Łódzka - czasopisma.
Przemysł włókienniczy - Polska - 1970-2000 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa podziemna - Polska - Łódź - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oberschlesische Wirtschaft : Zeitschrift der Industrie- und Handelskammer für die Provinz Oberschlesien in Oppeln und des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins, E. V. in Gleiwitz
Wydawca:
Beuthen : Verlagsanstalt Kirch & Müller
Rok wydania:
1926-1939
Temat:
Industrie- und Handelskammer für die Provinz Oberschlesien - czasopisma.
Oberschlesische Berg- und Hüttenmännischer Verein (Gliwice) - czasopisma.
Przemysł górniczy - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - czasopisma.
Przemysł hutniczy - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa specjalistyczna - Niemcy - 1900-1945.
Czasopisma niemieckie - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Księga Adresowa Województwa Śląskiego Rok ... / oprac. Janusz Bernatt
Wydawca:
Katowice : Komitet Wydawnictwa Księgi Adresowej Województwa Śląskiego pod protektoratem JWPana Marszałka Sejmu Śląskiego K. Wolnego
Rok wydania:
1926
Temat:
Książki adresowe - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - czasopisma.
Przemysł - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka Zakładów Górniczych i Hutniczych na Polskim Górnym Śląsku za Rok .... / Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, Z. Z. w Katowicach
Wydawca:
Katowice : nakł. włas. Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, Z. Z., (Katowice : Drukiem Braci Böhm)
Rok wydania:
1927-[1931]
Temat:
Przemysł górniczy - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - statystyki.
Przemysł hutniczy - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - statystyki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa ekonomiczna - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945.
Czasopisma polskie - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty Gospodarcze według Rodzajów i Miejsc Prowadzenia Działalności w ... R. / Departament Przedsiębiorstw Głównego Urzędu Statystycznego
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1997-2007
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Przemysł - lokalizacja - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Thermal analysis of polymers : fundamentals and applications / ed. by Joseph D. Menczel, R. Bruce Prime
Wydawca:
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc
Rok wydania:
cop. 2009
Temat:
Polimery - analiza.
Polimery - właściwości cieplne.
Analiza termiczna.
Analiza termiczna - czasopisma.
Polimery - analiza - czasopisma.
Polimery - właściwości cieplne - czasopisma.
Polimery.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu : połączone wydawnictwa: "Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)" / staraniem Związku Izb Przemysłowo-Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Nakładem Polsk. Spółki Wydawnictw Informacyjnych
Rok wydania:
1932-1938
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1900-1945 - spisy.
Przemysł - Polska - 1900-1945 - spisy.
Handel - Polska - 1900-1945 - spisy.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Książka i czasopismo współczesne / Henryk Dubowik
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1969
Seria:
Kurs dla Pracowników Bibliotek Publicznych i Szkolnych
Temat:
Książki - 20 w. - podręczniki akademickie.
Prasoznawstwo - podręczniki akademickie.
Drukarstwo - techniki - podręczniki akademickie.
Czasopisma - edytorstwo - podręczniki.
Edytorstwo - podręczniki.
Drukarstwo - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem to i owo / napisał Konstanty Prus
Wydawca:
Mikołów : nakł. Spółki Wydawniczej K. Miarki
Rok wydania:
1920
Temat:
Drukarstwo - Polska - Śląsk, Górny (region) - historia.
Wydawcy - Polska - Śląsk, Górny (region) - historia.
Czasopisma polskie - Polska - Śląsk, Górny (region).
Drukarze - Polska - Śląsk, Górny (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibliologia, literatura, kultura : księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie Szelińskiej / pod red. Marii Konopki, Michała Zięby
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe AP
Rok wydania:
1999
Temat:
Szelińska, Wacława (1924-2017) - bibliografia.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Biblioteki - historia.
Czasopisma polskie.
Święci chrześcijańscy - kult - Polska.
Zbiory biblioteczne - Polska - historia.
Literatura polska - historia i krytyka.
Biblioteki - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Firma i Rynek : FiR : zeszyty naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
Rok wydania:
1996-2003
2005-2014
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Usługi.
Marketing.
Geografia ekonomiczna - czasopisma.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz