Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rynek pracy - 21 w." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-32 z 32
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak] ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 33
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Rynek pracy - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) : praca zbiorowa / pod. red. Doroty Kotlorz
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
Temat:
Rynek pracy - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku / Karolina Drela, Agnieszka Kiernożycka-Sobejko ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (801) 727
Temat:
Rynek pracy - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Dorota Kotlorz, Arkadiusz Przybyłka
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 196
Temat:
Rynek pracy - 21 w.
Rynek pracy - aspekt społeczny.
Rynek pracy - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku : wybrane zagadnienia / [red. Urszula Klonowska] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie IBRKK
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie / red. nauk. Magdalena Knapińska, Katarzyna Szarzec ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Jarmołowicz, Wacław (1944-2018) - księgi pamiątkowe.
Makroekonomia.
Gospodarka rynkowa - 20 w.
Rynek pracy - 21 w.
Ekonomia - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Social dialogue in face of changes on the labour market in Poland : from crisis to breakthrough / Jacek Męcina ; translation Marlena Drozdowska-Zadura
Wydawca:
Budapest : published by International Labor Organization. Decent Work Technical Support Team. Country Office for Central and Eastern Europe ; Warsaw : published by University of Warsaw. Faculty of Political Science and International Studies. Institute of Social Policy : edited by Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2017
Temat:
Partnerzy społeczni - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy / red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska ; [aut.: Zofia Czepulis-Rutkowska et al.] ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Polska - polityka społeczna - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010 : (na podstawie projekcji zatrudnienia na ten rok opracowanej w Zakładzie Ekspertyz i Obsługi Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku" PAN : "Zmiany w makrostrukturze gospodarki w Polsce do roku 2010") / Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz ; oprac. komp. Bogdan Penconek
Wydawca:
Warszawa : RCSS. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę
Rok wydania:
1999
Seria:
Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 3
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w. - prognozy.
Rynek pracy - Polska - prognozy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pandemia Covid-19 a zmiany na rynku pracy : Polska na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej : praca zbiorowa / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Grupa Wyszehradzka - i polityka gospodarcza - 1990-.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - aspekt ekonomiczny.
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interwencyjna polityka państwa na rynku pracy po 2004 r. / Ewa Flaszyńska ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Wydanie:
Stan prawny na wrzesień 2022 r
Rok wydania:
2022
Temat:
Rynek pracy - Europa - 21 w.
Praca - aspekt polityczny.
Polska - polityka i rządy - 21 w.
Polska - polityka gospodarcza - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [oprac. merytoryczne pod kier. Agnieszki Zgierskiej, Wioletty Zwary, Tomasza Klimanka] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Urząd Statystyczny w Poznaniu]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2014
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990- - statystyki.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; [aut. Marek Bednarski et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : WSE ; Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
2003
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w. - prognozy.
Rynek pracy - aspekt ekonomiczny - Polska.
Bezrobocie - aspekt ekonomiczny - Polska.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kształcenia w zakresie zarządzania a śląski rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Francik
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2012
Temat:
Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza).
Absolwenci uniwersytetów i uczelni - praca - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Szefowie przedsiębiorstw - kształcenie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca w cyklu życia [Dokument elektroniczny] / pod red. Macieja Bukowskiego ; [aut. Maciej Bukowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2010
Seria:
Zatrudnienie w Polsce ; 2008
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w. - prognozy.
Wiek i praca - Polska - 1990-.
Dyskryminacja płci w zatrudnieniu - Polska - 1990-.
Edukacja permanentna - Polska - 1990-.
Książki elektroniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna : dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji / pod redakcją Anny Barwińskiej-Małajowicz, Bogusława Ślusarczyka ; zespół autorski: Anna Barwińska-Małajowicz [i 15 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Rynek pracy - Słowacja - 1990-.
Rynek pracy - Ukraina - 1990-.
Kobiety - praca.
Ekonomika pracy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europas Arbeitswelt von morgen / [Red.: Edward Hałoń, Jan Cyprian Styszyński] ; Wiener Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Wydawca:
Wien : Zentrum für Verbreitung der Wissenschaft der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Rok wydania:
2000
Seria:
Bibliothek des Wiener Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften ; Bd. 3
Temat:
Rynek pracy - Europa - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Europa - 1990-.
Praca - prognozy - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2012
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Kryzys - 21 w.
Geografia ekonomiczna - 21 w.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Długi publiczne - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyszłość pracy w XXI wieku / Stanisława Borkowska (red.) ; aut. Stanisława Borkowska [et al. ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2004
Temat:
Praca - prognozy - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty fundamentalnych anomalii inwestycyjnych w aspekcie hipotezy efektywności rynku kapitałowego na polskich rynkach New Connect i GPW / Tomasz Wyłuda
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Inwestycje - 1990-.
Giełda - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i analiza powiązań i transmisji zjawisk szokowych na rynkach finansowych / Paweł Prenzena
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Autoregresja (statystyka).
Giełda.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (1929).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca czasu innowacji [Dokument elektroniczny] / pod redakcją Macieja Bukowskiego ; [autorzy Maciej Bitner, Maciej Bukowski, Jakub Miśtak, Jan Gąska, Piotr Koryś, Agata Gierczak, Krzysztof Roman, Wojciech Białożyt, Piotr Szczerba, Aleksander Śniegocki]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2015
Seria:
Zatrudnienie w Polsce ; 2014
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 21 w.
Industrializacja - aspekt ekonomiczny.
Usługi - 1990-.
Digitalizacja - aspekt społeczny.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Podział cyfrowy.
Podrabianie.
Digitalizacja - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca czasu innowacji / pod redakcją Macieja Bukowskiego ; [autorzy Maciej Bitner, Maciej Bukowski, Jakub Miśtak, Jan Gąska, Piotr Koryś, Agata Gierczak, Krzysztof Roman, Wojciech Białożyt, Piotr Szczerba, Aleksander Śniegocki]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2015
Seria:
Zatrudnienie w Polsce ; 2014
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 21 w.
Industrializacja - aspekt ekonomiczny.
Usługi - 1990-.
Digitalizacja - aspekt społeczny.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Podział cyfrowy.
Podrabianie.
Digitalizacja - aspekt ekonomiczny.
Książka
    Wyświetlanie 1-32 z 32

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz