Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy zarządzania w instytucjach samorządowych / red. nauk. Zbigniew Blok
Wydawca:
Kalisz : Wydawnictwo Uczelniane PWSZ
Rok wydania:
2003
Seria:
Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Zarządzania w Instytucjach Samorządowych
Zeszyt Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu ; nr 3
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : wzory pism i dokumentów, schematy działań / Monika Augustyniak, Tomasz Moll
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd : przykłady i studia przypadków : praca zbiorowa / pod red. Henryka Brandenburga i Przemysława Sekuły
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie projektami - Polska - 1990-.
Zarządzanie projektami - Polska - 1990- - studium przypadku.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990- - studium przypadku.
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990- - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego : władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego / Anna Wierzbica
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie
Temat:
Referendum lokalne - Polska.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Wybory lokalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dojrzałość procesowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce a realizacja standardów kontroli zarządczej i uzyskane efekty / Alicja Gębczyńska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2021
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Zarządzanie procesowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Krystyna Brzozowska, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Magdalena Kogut-Jaworska, Magdalena Zioło
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
[2017]
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd : praca zbiorowa / pod red. Henryka Brandenburga
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Zarządzanie projektami - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich : analiza prawna z wzorami dokumentów / Monika Augustyniak, Bogusław Przywora
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 21 października 2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo w Praktyce
Temat:
Rady samorządowe - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem lokalnym jako współczesna determinanta jakości życia w gminach : (badania pilotażowe w wybranych gminach miejsko-wiejskich w Polsce) / Tomasz Śmietanka
Wydawca:
Radom : nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego "Spatium"
Rok wydania:
2020
Temat:
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym : wybrane aspekty zarządzania i finansowania / Magdalena Kogut-Jaworska, Agnieszka Smalec
Wydawca:
Kraków ; Legionowo : edu-Libri
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - udział mieszkańców - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zarządzania urzędem administracji samorządowej : perspektywa koncepcji good governance / Witold Szumowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie i Opracowania, 2084-6193 ; nr 298
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - zarządzanie.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracyjnoprawne uwarunkowania zarządzania humanistycznego w jednostkach samorządu terytorialneg / Paweł Romaniuk
Wydawca:
Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2018
Temat:
Administracja publiczna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 667
Temat:
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / redakcja Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz ; autorzy Monika Augustyniak [i 53 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2016
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym : wybrane zagadnienia / Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska
Wydawca:
Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet" ; Piła : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2011
Temat:
Budżety lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kontroli zarządczej w JST : praktyczne ujęcie, dokumentacja, wnioski / Monika Tomaszewska
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : ustrój i organizacja
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Anny Barcik i Ryszarda Barcika
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Anny Barcik i Ryszarda Barcika
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego / Michał Kościelak, Paweł Michalski
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: maj 2018
Rok wydania:
2018
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Gospodarka komunalna
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka miejska - prawo - Polska - 1990-.
Spółki publiczno-prywatne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Eugeniusza Sobczaka ; autorzy rozdziałów: Agnieszka Tomczak, Alfreda Kamińska, Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski, Elżbieta Kotowska, Waldemar Kunz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Projekty rozwoju gospodarczego - ocena - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Zenon Trejnis, Jakub Adamkiewicz ; Wydział Logistyki. Wojskowa Akademia Techniczna
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2017
Seria:
Seria Securitas et Societas
Temat:
Obrona - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - prawo - Polska - 1990-.
Obrona - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych / redakcja naukowa Piotr Lewandowski, Jakub Bieniek ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2019
Temat:
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Życie społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo jednostki - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekty regionalne i lokalne : uwarunkowania społeczne i gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Henryka Brandenburga
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Partnerstwo publiczno-prywatne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie projektami - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idea zarządzania zintegrowanego : zarys problemu / Andrzej Potoczek
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" : Jagielloński Instytut Wydawniczy
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografie Kolegium Jagiellońskiego
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Polska - administracja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej / redakcja Iwona Kłóska
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
Rok wydania:
2015
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - interpretacja - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt moralny.
Animacja społeczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - udział mieszkańców - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym / Andrzej Potoczek, Stanisław Jachowicz
Wydawca:
Toruń [etc.] : Wydawawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II
Rok wydania:
2005
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Polska - administracja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym / Daniel Budzeń, Bartosz Edwarczyk, Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Długi publiczne - zarządzanie.
Własność publiczna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - Polska.
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie finansowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania : hipotezy wielkoludów i liliputów / Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2016
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Demokracja lokalna - Polska - 1990-.
Polska - podział polityczny i administracyjny - 1990-.
Polska - powiaty (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie : terenowa administracja wojskowa we współpracy z administracją rządową i samorządową / Grzegorz Pietrek
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Samorząd Terytorialny w XXI Wieku
Temat:
Polska. Wojsko Polskie (1944- ) - wykorzystanie dla celów niewojskowych.
Współpraca cywilno-wojskowa.
Relacje władza cywilna-władza wojskowa - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego / Tomasz Szewc
Wydawca:
Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza Branta
Rok wydania:
2006
(2005)
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Barcika i Grzegorza Biesoka
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2009
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Logistyka (organizacja).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżet partycypacyjny w obszarze inicjatyw obywatelskich : (ogląd wybranej formy samorządności miasta Gdańska w latach 2014-2018) / Leszek Buliński
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2018
Temat:
Budżet partycypacyjny - Polska - Gdańsk - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - udział mieszkańców - Polska - Gdańsk - 1990-.
Samorząd lokalny - zarządzanie - udział mieszkańców - Polska - Gdańsk - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Aldona Wiktorska-Święcka, Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Rok wydania:
2017
Temat:
LEADER.
Innowacje - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - zarządzanie - udział mieszkańców - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) / [pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 157
Temat:
NATURA 2000 - aspekt ekonomiczny - modele matematyczne.
Aglomeracje miejskie - 1990-.
Miasta - Polska - zarządzanie - 1990-.
Miasta - zarządzanie.
Miasta - wzrost - prognozy - 21 w.
Aglomeracje miejskie - 21 w.
Aglomeracje miejskie - administracja.
Gospodarka miejska - 1990-.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - aspekt ekonomiczny.
Planowanie strategiczne - informatyka.
Przetwarzanie w chmurze - aspekt ekonomiczny.
Samorząd lokalny - zarządzanie - udział mieszkańców - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego / red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Samorząd lokalny - finanse.
Samorząd lokalny - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia : przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii / Katarzyna Radzik-Maruszak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2019
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Wielka Brytania - 1990-.
Samorząd lokalny - Finlandia - 1990-.
Samorząd lokalny - Słowenia - 1990-.
Governance.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim / Rafał Budzisz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2010
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - historia.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Francja.
Samorząd lokalny - prawo - Niemcy.
Burmistrzowie - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury / Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki, Jacek Sierak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN
Rok wydania:
2013
Seria:
Badania Systemowe / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych, 0208-8029 ; t. 71
Temat:
Długi publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - Kraje OECD - finanse - 1990-.
Długi publiczne - Kraje OECD - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Mieczysław Szypliński
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2011
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami publicznymi : szanse i wyzwania / [redaktorzy tematyczni Marta Postuła, Teresa Lubińska] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 15, nr 2(67), cz. 1
Temat:
Finanse publiczne - zarządzanie - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd powiatowy i jego rola w kreowaniu rozwoju lokalnego / Bartłomiej Suchodolski
Wydawca:
Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Rok wydania:
2020
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Administracja lokalna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla) : (z suplementem elektronicznym) / Magdalena Ługiewicz
Wydawca:
Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Rok wydania:
2021
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy : identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian / Andrzej Józef Kozłowski
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie = Dissertations and Monographs / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 1509-3018 ; 179
Temat:
Kwalifikacje zawodowe - Polska - 1990-.
Radni miejscy - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej / Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - zarządzanie.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Relacje szkoła-społeczność lokalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ryzyka finansowego w działalności wybranych jednostek samorządu terytorialnego / Rafał Rosiński, Krzysztof Dziadek, Beata Zaleska, Dariusz Kotarski ; Politechnika Koszalińska
Wydawca:
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Wydanie:
wyd. 1
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografia / Wydział Nauk Ekonomicznych
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public relations w jednostce samorządu terytorialnego / red. nauk. Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen ; aut. Anna Adamus-Matuszyńska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2011
Seria:
Zarządzanie
Temat:
Samorząd lokalny - public relations - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Relacje administracja-obywatel - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - public relations - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problems of the functioning of local self-government / ed. Stanisław Dolata ; [transl. Joost Platje, David Ramsey]
Wydawca:
Opole : Opole University
Rok wydania:
2003
Seria:
Economic and Environmental Studies, 1642-2597 ; no. 4
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego / Marzanna Poniatowicz, Joanna M. Salachna, Dorota Perło
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Długi publiczne - zarządzanie.
Długi publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Piotr Tworek, Józef Myrczek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Zarządzanie ryzykiem.
Samorząd lokalny - finanse.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Samorząd lokalny - finanse - Polska.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki pomocnicze w polskich gminach : pozycja, funkcje i wyzwania / pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; t. 1
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkursy jakości a efektywność lokalnej polityki oświatowej na przykładzie Programu "Samorządowy Lider Edukacji" / Michał Kaczmarczyk, Przemysław Ruta, Maria Zrałek
Wydawca:
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas
Rok wydania:
2021
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - 1990-.
Administracja publiczna - 1990-.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - zarządzanie.
Konkursy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorządowe centra usług wspólnych : założenia i praktyka / Paweł Modrzyński, Robert Gawłowski, Joanna Modrzyńska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: lipiec 2018
Rok wydania:
2018
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : ustrój i organizacja
Temat:
Usługi wspólne (zarządzanie) - Polska.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne instrumenty zarządzania w samorządzie terytorialnym : konferencja naukowa, Sulechów 24.11.2003 r. : materiały pokonferencyjne / [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze]
Wydawca:
Sulechów : Wydaw. Państwowej Szkoły Zawodowej
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie jakością - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne : na przykładzie wybranych instytucji / pod redakcją naukową Tadeusza Pokusy, Wojciecha Duczmala ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski
Rok wydania:
2009
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Logistyka (organizacja) - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój lokalny i regionalny : znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego / pod red. nauk. Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 31/2010
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego / Maria Jastrzębska, Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 30 czerwca 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Subiektywna i obiektywna jakość życia w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego / Krzysztof Błoński, Augustyna Burlita, Jolanta Witek
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; T. (1246) 1222
Temat:
Samorząd lokalny - zarządzanie.
Jakość życia - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi / pod red. Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: wrzesień 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Beck Info Biznes
Finanse Publiczne dla Praktyków
Temat:
Budżety lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola zarządzania - Polska.
Planowanie budżetowe - Polska - 1990-.
Budżet - prognozy.
Finanse lokalne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia : zintegrowane inwestycje terytorialne na tle konstytucyjnej koncepcji samorządu terytorialnego / Maciej Pisz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 10 lipca 2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Miasta - zarządzanie - prawo.
Inwestycje - prawo - Polska - 1990-.
Aglomeracje miejskie - zarządzanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym / Aldona Wiktorska-Święcka, Katarzyna Kozak
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Rok wydania:
2014
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Udział społeczny - Polska - 1990-.
Demokracja lokalna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - udział mieszkańców - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego / redakcja naukowa Katarzyna Baran i Stanisław Mazur ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2022
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Przywództwo.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Samorząd lokalny - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Burmistrzowie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwami i podmiotami sektora publicznego : wybrane problemy finansowe : monografia / redakcja naukowa Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2021
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Banki - Polska - finanse - 1990-.
Służby publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; [autorzy] Bogdan Dolnicki, Magdalena Małecka-Łyszczek, Marek Mączyński
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Prawo w Praktyce
Temat:
Samorząd lokalny - prawo.
Samorząd lokalny - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Kontrola zarządzania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad gospodarką : przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny, sektory / red. nauk. Jan Komorowski, Zbigniew Piotrowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2005
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej / Krzysztof S. Cichocki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2013
Seria:
Badania Systemowe, 0208-8029 ; t. 74
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Finanse gminne - planowanie - Polska.
Długi publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania zarządzania kosztami i dokonaniami : dobór mierników w praktyce przedsiębiorstw i instytucji / pod redakcją Marii Nieplowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2019
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Rachunek kosztów - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz