Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Siły zbrojne - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profesjonalna armia w teorii i praktyce - kontekst strategiczny : koncepcje, zmiany, bezpieczeństwo / red. Dariusz S. Kozerawski, Ryszard Niedźwiecki ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku : koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP / Józef Marczak, Ryszard Jakubczak
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bundeswehra 1955-2030 : kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec / Agnieszka Polończyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
© copyright 2019
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 909
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniec mitu o niezwyciężonej Armii Radzieckiej (lata siedemdziesiąte-dziewięćdziesiąte) / Bolesław Potyrała, Władysław Szlufik ; wstępem poprzedził Ryszard Majewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. WSP
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : siły zbrojne wobec terroryzmu / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wojska obrony terytorialnej / Ryszard Jakubczak
Wydawca:
Warszawa : Bellona
Wydanie:
Wyd. popr. i uzup
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Biblioteka Wiedzy Wojskowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy public affairs w siłach zbrojnych RP / Justyna Lipińska ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dlaczego przegramy wojnę z Rosją / Juliusz Ćwieluch w rozmowie z generałem Mirosławem Różańskim
Wydawca:
Kraków : Znak Horyzont
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rosyjskie siły zbrojne : od Milutina do Putina / Marek Depczyński
Wydawca:
Warszawa : Bellona
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Biblioteka Wiedzy Wojskowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zawodowa służba wojskowa kobiet w Polsce po 1989 roku : rozprawa habilitacyjna / Anna Dębska
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena funkcjonalności systemu kontroli w Siłach Zbrojnych RP / Monika Nowikowska
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji / Wiesław Otwinowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa / Bogusław Pacek
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo AON
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka bezpieczeństwa militarnego Rosji / Lech Kościuk
Wydawca:
Warszawa : PISM
Rok wydania:
1993
Seria:
Materiały do Raportu o Stanie Bezpieczeństwa Narodowego ; nr 17
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku / Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / redakcja naukowa Tomasz Jałowiec, Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne RP w procesie budowy narodowego potencjału odstraszania / redakcja Marek Kubiński ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo AON
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego / Mirosław Banasik
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cywile a wojskowi : bezpieczeństwo i promocja wojska w odbiorze społecznym / Magdalena Baran-Wojtachnio [et al.]
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja obywatelska i działalność informacyjna w wojsku wobec perspektywy integracji z NATO : materiały z seminarium 16-17 VI. 1997 / [red. Katarzyna Radwan] ; Ministerstwo Obrony. Departament Społeczno-Wychowawczy
Wydawca:
Warszawa : Departament Społeczno-Wychowawczy MON : Volumen
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2020 w kontekście kultury strategicznej Polski / Michał Piekarski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Armia rosyjska po upadku ZSRR (1992-2000) / Bolesław Potyrała, Hieronim Szczegóła
Wydawca:
Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojska Specjalne w systemie obronnym RP - aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne / redakcja naukowa : Bogusław Pacek, Paweł Soroka, Marek Kubiński ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji / [zespół aut. Ryszard Jakubczak et al.] ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interoperacyjność narodowego systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Mirosław Marciniak, Robert Stachurski ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2018
Seria:
Seria Securitas et Societas
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
15 lat Polski w NATO : aspekty polityczne, prawne i militarne / Paweł Turczyński
Wydawca:
Warszawa : Bellona
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Biblioteka Wiedzy Wojskowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bez taryfy ulgowej : kobiety w wojsku / Grzegorz Kaliciak
Wydawca:
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Linie Frontu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP / Marian Kryłowicz
Wydawca:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego / redakcja naukowa Bogdan Michailiuk, Jacek Stempień, Irmina Denysiuk ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1989-2001 / Jerzy Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Krystian Frącik, Grzegorz Plaskota, Arkadiusz Skrzek ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie według "fali" : istota i charakter żołnierskiej subkultury / Mariusz Jędrzejko
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Sławomir Byłeń
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osierocona armia : założenia polityki obronnej oraz Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 1992-2004 / Robert Śmigielski
Wydawca:
Warszawa : TRIO
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój zawodowy kadr dowódczych w siłach zbrojnych / Tomasz Majewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie wizerunku wojska polskiego jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo / Grzegorz Klein
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Rok wydania:
© 2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku / pod redakcją Piotra Mickiewicza
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
East Asian Strategic Review / The National Institute for Defense Studies
Wydawca:
Tokyo : NIDS
Rok wydania:
1997-
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP / Waldemar J. Wołpiuk ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar"
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny / Bolesław Balcerowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wokół tożsamości Wojska Polskiego przełomu XX/XXI wieku / Jerzy Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa"
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy planowania strategii rozwoju zdolności sił zbrojnych / Marian Kozub, Adam Brzozowski, Ryszard Niedźwiecki ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niektóre problemy organizacji i współpracy sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego / oprac. Witold Gruszka, Andrzej Kruze, Zdzisław Szczerbowski ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zakład Problemów Bezpieczeństwa Europejskiego. Pracownia Badań nad Rozbrojeniem
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiana społeczna a opinie poborowych o zasadniczej służbie wojskowej / Marek Walancik
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rosyjska wizja wojny przyszłości : formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji wojny nowej generacji w oparciu o doświadczenia z działań wobec Ukrainy / Daniel Damian Kasprzycki
Wydawca:
Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo Inforteditions
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju / red. nauk. Stanisław Sirko, Marzena Piotrowska-Trubull ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gra o armię : analiza sporów wokół reformy armii rosyjskiej w latach 2007-2012 / Natalia Olszanecka
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne Niderlandów po zimnej wojnie : przekształcenia, problemy, perspektywy / Paweł Kołek
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Ireneusz Topolski
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientacje społeczne i zawodowe kadry Wojska Polskiego w okresie transformacji systemowej / Marian Kloczkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 2824
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia / redakcja naukowa Paweł Soroka, Krzysztof Wątorek, Anna Zagórska
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / Malina Kaszuba
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright 2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / Michał Szewczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej : monografia / redakcja: Mieczysław Bieniek, Sławomir M. Mazur ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Bezpieczeństwo i Obronność ; 10
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wokół uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej : studium wybranych problemów / Jerzy Zalewski
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych / Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Agencja Wydawnicza ULMAK
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Generałowie i admirałowie III Rzeczypospolitej : (1989-2002) / Mariusz Jędrzejko, Mariusz Lesław Krogulski, Marek Paszkowski
Wydawca:
Warszawa : Von Borowiecky
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rosyjska wizja prowadzenia operacji militarnych / redakcja naukowa Szymon Markiewicz ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pożar na Wschodzie : narodziny azjatyckiej potęgi militarnej i drugi wiek nuklearny / Paul Bracken ; z ang. przeł. Zbigniew Sala
Wydawca:
Warszawa : Politeja : Bertelsmann Media
Rok wydania:
2000
Seria:
Politeja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi : aspekty polityczno-wojskowe w okresie prezydentury Baracka Obamy / Łukasz Jureńczyk
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reżim polityczny i funkcjonowanie militarnych grup dyspozycyjnych / Michał Banaś
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / redakcja naukowa Paweł Mróz ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego / pod red. Jana Maciejewskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 38
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego : siły lądowe : praca zbiorowa / autorzy Wojciech Furmanek, Jacek Kijewski, Wojciech Koperski, Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor ; pod redakcją Przemysława Kupidury i Mirosława Zahora
Wydawca:
Warszawa : Bellona
Rok wydania:
copyright © 2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura terytorialna sił lądowych Związku Radzieckiego w latach 1945-1991 / Bolesław Potyrała, Władysław Szlufik ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. WSP
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej : dylematy prawa i polityki / red. nauk. Jerzy Kranz ; aut. Roman Kwiecień [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Rok wydania:
cop. 2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les stratégies de puissance américaine / Nicole Vilboux
Wydawca:
Paris : Ellipses
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Repères Stratégiques
Collection Perspectives Stratégiques
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO : z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu / red. nauk. Tomasz Kośmider ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Armia nowego wzoru / redakcja i korekta Barbara Manińska
Wydawca:
Warszawa : Zona Zero
Rok wydania:
2022
Seria:
Biblioteka Strategy and Future
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola spółek o znaczeniu gospodarczo-obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP / Beata Kuźniarek ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oficerowie grup dyspozycyjnych : socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego / pod red. Tomasza Kołodziejczyka, Dariusza Stanisława Kozerawskiego i Jana Maciejewskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 44
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nie-bezpieczny świat : systemy, informacja, bezpieczeństwo / [red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda, Edyta Szczepaniuk ; recenzenci Maciej Marszałek, Piotr Dela] ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Armia Stalina w okresie pokoju / Bolesław Potyrała, Hieronim Szczegóła
Wydawca:
Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spokojnie o wojnie : czy Rosja zaatakuje Polskę? / Jarosław Wolski
Wydawca:
Warszawa : Altbuch
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
copyright 2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko i konstytucja / Wojciech Sokolewicz ; [redakcja Krzysztof Budziło]
Wydawca:
Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego
Rok wydania:
2015
Seria:
Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, 1426-1030 ; t. 53
Monografie Konstytucyjne ; nr 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko wobec polskiego sierpnia '80 w dokumentach / wstęp i opracowanie Edward Jan Nalepa
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Wydanie:
Wyd. II, poprawione
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne wobec nowych wyzwań i zagrożeń / redakcja naukowa Wiesław Śmiałek, Łukasz Kominek
Wydawca:
Poznań : Grupa Wydawnicza FNCE
Rok wydania:
2023
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy bezpieczeństwa logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Pawlisiak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne determinanty pozycji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeństwa Polski na przykładzie trzech organizacji formalnych / Zdzisław Morawski
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2684
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od "wojny sprawiedliwej" do "wojny z terroryzmem" : siła zbrojna i reglamentacja jej używania (ius contra bellum) w świetle prawa międzynarodowego / Roman Kwiecień
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Storm / Davor Marijan ; ured. Ante Nazor ; transl. Janko Paravić
Wydawca:
Zagreb : Croatian Homeland War Memorial&Documentation Centre
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim / Jarosław Pałka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2022
Seria:
Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 175
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie potencjału Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania i usuwania niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Kazimierz Kraj, Zdzisław Maślak, Andrzej Skwarski, Waldemar Zakrzewski ; Akademia im. Jakuba z Paradyża
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przygotowanie żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych / Grzegorz Piela. Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Racjonalne gospodarowanie w wojsku : zarys problemów metodycznych / Mieczysław Dziarmakowski, Tadeusz Kamiński ; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego
Rok wydania:
1979
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od zwycięstwa do upadku : siły zbrojne Związku Radzieckiego 1945-1991 / Bolesław Potyrała, Robert Fudali
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2009
Seria:
Trudny Wiek XX
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa i sił zbrojnych / Marek Gąska ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych / Bolesław Balcerowicz ; Fundacja Studiów Międzynarodowych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie interesy narodowe / redakcja naukowa Marek Kulczycki, Mariusz Wiatr
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Parlament a obronność : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sokołowskiego i Tomasza Ulińskiego ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Biuro Parlamentarne
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działania stabilizacyjne - aspekty strategiczne : konflikty, interwencje, bezpieczeństwo / red. naukowa Dariusz S. Kozerawski ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Armia Radziecka w Polsce 1957-1993 : dokumenty i materiały / oprac. Mariusz Lesław Krogulski
Wydawca:
Warszawa : von borowiecky
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko i obronność w działalności Sejmu RP (1989-2001) / Henryk Binkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Sejmowe
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym / Eugeniusz Cieślak, Julian Maj, Krzysztof Pająk, Dariusz Prokopowicz, Adam Radomyski, Paweł Soroka, Piotr Śledź ; redakcja naukowa Paweł Soroka i Krzysztof Pająk
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Features of military confrontation in Ukraine after Maidan: wide secure front-line / Harutyun Voskanyan
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych / Aldona M. Molesztak
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uczestnictwo kobiet w Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji : (analiza socjologiczna) / Jan Maciejewski, Katarzyna Dojwa
Wydawca:
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki : Wydawnictwo IEA
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamorskie wojny Portugalczyków 1960-1975. T. 1 / Krzysztof Kubiak
Wydawca:
Warszawa : Tetragon
Rok wydania:
© copyright 2021
Seria:
Monografie
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz