Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Socjologia - czasopisma." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeszowskie Studia Socjologiczne / [Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Socjologii]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2012-
Temat:
Socjologia miasta - czasopisma.
Socjologia wsi - czasopisma.
Socjologia polityki - czasopisma.
Socjologia pracy - czasopisma.
Socjologia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sisyphus : sociological studies / Polish Academy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology
Wydawca:
Warsaw : PWN - Polish Scientific Publishers
Rok wydania:
1981-
Temat:
Socjologia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Socjologiczne
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk. ; Kraków : nakł. UJ
Rok wydania:
1973-
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 0860-0139
Temat:
Socjologia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Polish Sociological Bulletin : quarterly of the Polish Sociological Association
Wydawca:
[S.l.] : Ossolineum : The Polish Acad. of Sciences Press
Rok wydania:
1961-1993
Temat:
Socjologia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. UR
Rok wydania:
2004-
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1643-0484
Temat:
Socjologia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Socjologiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Nauk. WSP
Rok wydania:
1993-1994
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Temat:
Socjologia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2010-
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Temat:
Socjologia - badania - czasopisma.
Socjologia kultury - czasopisma.
Jednostka i społeczeństwo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna / Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ; [Joanna Zamecka, red. nacz.]
Wydawca:
Warszawa : Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW
Rok wydania:
2012-
Temat:
Socjologia - czasopisma.
Problemy społeczne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Socjologiczny : kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego
Wydawca:
Poznań : [s.n.]
Rok wydania:
1930-
Temat:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe - czasopisma.
Polski Instytut Socjologiczny - czasopisma.
Socjologia - czasopisma.
Socjologia - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1900-1945.
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica / pod red. Anny Rębowskiej
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2006-2008
Seria:
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 1643-6512
Temat:
Socjologia historyczna - czasopisma.
Socjologia - badania - Polska - czasopisma.
Socjologia - bibliografia - czasopisma.
Cywilizacja - aspekt społeczny - 1990- - czasopisma.
Socjolodzy - biografie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Badawcze i Publikacje z Zakresu Socjologii w Polsce - Rok ... / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ; opracował zespół pod kierunkiem Wiesławy Kocyba-Kamińskiej
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1971-1977
Temat:
Socjologia - bibliografia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analizy i Próby Technik Badawczych w Socjologii / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Metod i Technik Empirycznych Badań w Socjologii
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN
Rok wydania:
1966-
Temat:
Socjologia - techniki - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Le Livre : publication mensuelle : philosophie, psychologie, pédagogie, esthétique, sciences historiques, sociologie, économie politique, sciences médicales, sciences physiques, chimiques et naturelles, beaux-arts, etc ...
Wydawca:
Paris : [wydawca nieznany]
Rok wydania:
1926-1933
Temat:
Filozofia - czasopisma.
Sztuka - historia - czasopisma.
Nauka - czasopisma.
Socjologia - czasopisma.
Francja - życie intelektualne - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma francuskie - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacionnyj Bûlleten' : èvolûciâ social'noj struktury socialističeskogo obŝestva, obŝestvennoe planirovanie i prognozirovanie / [Polska Akademia Nauk. Institut Filosofii i Sociologii, Problemnaâ Komissiâ Akademii Nauk Socialističeskih Stran]
Wydawca:
Varšava : Polska Akademia Nauk. Institut Filosofii i Sociologii
Rok wydania:
1976-[1990]
Temat:
Socjologia - badania - czasopisma.
Socjologia - Europa Środkowa - czasopisma.
Młodzież - badania - 1945-1990 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Roczniki Nauk o Rodzinie / Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii ; [red. nacz. Jerzy Koperek]
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania:
2013
Temat:
Rodzina - aspekt religijny - czasopisma.
Nauki o rodzinie - czasopisma.
Rodzina - socjologia - czasopisma.
Wychowanie w rodzinie - aspekt psychologiczny - czasopisma.
Edukacja chrześcijańska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Social Studies : theory and practice / Katedra Administracji i Socjologii. Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku ; editor in chief Iryna Surina
Wydawca:
Słupsk : Katedra Administracji i Socjologii. Wydział Nauk Społecznych. Akademia Pomorska
Rok wydania:
2016-
Temat:
Prasa specjalistyczna - Polska - 1990-.
Socjologia - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The New Educational Review / Pedagogical Faculty. University of Ostrava, Faculty of Education. Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Education and Psychology University of Silesia ; editor in chief: Stanisław Juszczyk
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2003-
Temat:
Psychologia wychowawcza - czasopisma.
Socjologia edukacji - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Socialia Cracoviensia / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych ; redaktor naczelny Michał Drożdż
Wydawca:
Kraków : UPJPII WNS : Wydawnictwo Naukowe UPJP II
Rok wydania:
2009-2020
Temat:
Polityka społeczna - czasopisma.
Polityka rodzinna - czasopisma.
Rodzina - socjologia - czasopisma.
Mass media - 1990- - czasopisma.
Dziennikarstwo - 1990- - czasopisma.
Etyka społeczna - czasopisma.
Cywilizacja chrześcijańska - czasopisma.
Kościół i społeczeństwo - Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego poświęcony nauce i życiu prawnemu i gospodarczemu Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Rok wydania:
1925-1939
Temat:
Ekonomia - czasopisma.
Socjologia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze.
Prasa ekonomiczna.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie Pogranicza w Procesie Przemian / pod redakcją Zbigniewa Kurcza
Wydawca:
Wałbrzych : Wydawnictwo WWSZiP
Rok wydania:
2008-
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661
Prace Naukowe - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Nauki Społeczne
Temat:
Regiony przygraniczne - socjologia - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poznańskie Studia Teologiczne / Arcybiskupie Seminarium Duchowne ; redaktor: Feliks Lenort
Wydawca:
Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha
Rok wydania:
1972-
Temat:
Ecclesia Catholica. Archidiecezja Poznańska - czasopisma.
Biblia - czasopisma.
Teologia - czasopisma.
Religia i kultura - czasopisma.
Socjologia religii - czasopisma.
Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny / Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią
Wydawca:
Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
Rok wydania:
2009-
Temat:
Polacy - za granicą - czasopisma.
Emigracja i imigracja - socjologia - 20 w. - czasopisma.
Polska - cywilizacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka i Społeczeństwo / [Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego]
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2004-
Temat:
Idee polityczne - historia - czasopisma.
Nauki polityczne - czasopisma.
Socjologia i polityka - czasopisma.
Społeczeństwo obywatelskie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo i Więź : kwartalnik naukowy poświęcony prawu i badaniom społecznym = Law & Social Bonds : journal in legal and social studies / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, redaktor naczelny Lech Morawski
Wydawca:
Sopot : Spółdzielczy Instytut Naukowy
Rok wydania:
2012-2022
Temat:
Prawo socjalne - czasopisma.
Prawo - aspekt społeczny - czasopisma.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Publikacje naukowe
Czasopisma prawnicze.
Czasopisma prawnicze polskie
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy Rodziny : (literatura polska i obca w wyborze) / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; oprac. Anna Radwańska
Wydawca:
Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Rok wydania:
1994-
Seria:
Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Temat:
Rodzina - socjologia - Polska - bibliografia.
Rodzina - socjologia - bibliografia.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy Rodziny w Polsce : (literatura za lata ... w wyborze) / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; [oprac. Anna Radwańska et al.]
Wydawca:
Warszawa : GBPiZS
Rok wydania:
1979-1990
Seria:
Bibliografia / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Temat:
Rodzina - socjologia - Polska - bibliografia.
Rodzina - socjologia - bibliografia.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kniga i periodika v disertacìjnih doslidžennâh nezaležnoï Ukraïni : socìokomunikacìjnij aspekt : monografìâ / Olena Pastušenko ; Nacìonalʹna akademìâ nauk Ukraïni, Nacìonalʹna bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernadsʹkogo
Wydawca:
Kiïv : Nacìonalʹna akademìâ nauk Ukraïni : Nacìonalʹna bìblìoteka Ukraïni
Rok wydania:
2016
Temat:
Książki.
Czasopisma.
Komunikacja - aspekt społeczny.
Rozprawy akademickie - Ukraina.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych / pod redakcją Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego
Wydawca:
Lwów : Skład Główny: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej
Rok wydania:
1931-
Temat:
Historia społeczna.
Historia gospodarcza - czasopisma.
Historia społeczna - czasopisma.
Polska - sytuacja gospodarcza - czasopisma.
Polska - sytuacja społeczna.
Polska - sytuacja społeczna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 20 w.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wychowanie, małżeństwo, macierzyństwo - z punktu widzenia eugeniki w II Rzeczpospolitej (w świetle czasopisma "Zagadnienia Rasy") / Andrzej Felchner, Joanna Majchrzyk-Mikuła
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Rok wydania:
2019
Temat:
Eugenika - w prasie.
Czasopisma polskie - 1900-1945 - historia i krytyka.
Rodzina - socjologia - Polska - 1900-1945.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz