Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sprawozdania finansowe." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosowanie krajowych standardów rewizji finansowej / Antoni Kwasiborski, Waldemar Lachowski
Wydawca:
Warszawa : KibR Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Techniki i metody badania sprawozdań finansowych / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rok wydania:
1997
Seria:
Auditing
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial statement analysis : theory, application, and interpretation / Leopold A. Bernstein
Wydawca:
Homewood, IL ; Boston, MA : Irwin
Wydanie:
5th ed
Rok wydania:
1993
Seria:
The Irwin Series in Undergraduate Accounting
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym : analiza bilansu / [poszczególne rozdz. napisały: E. Mączyńska, B. Czerbniak, I. Felberg] ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych. Instytut Polityki Gospodarczej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Nauk Społecznych
Rok wydania:
1985
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa firm : regulacje prawne, sprawozdania finansowe, konsolidacja, badanie / Radosław Ignatowski, Monika Marcinkowska, Jerzy Marcinkowski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych : przykłady i zadania / redakcja naukowa Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 289
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej / Dariusz Wędzki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 30 czerwca 2014 r
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Übungsbuch Konzernbilanzen : Aufgaben und Fallstudien mit Lösungen / von Jörg Baetge, Hans-Jürgen Kirsch, Stefan Thiele ; Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Wydawca:
Düsseldorf : IDW-Verlag
Wydanie:
4., vollst. aktualisierte und erw. Aufl
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa firm w 1995 roku / [Radosław Ignatowski, Monika Marcinkowska, Jerzy Marcinkowski]
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych : bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki / Wojciech Rup
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości / Marzena Remlein
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego / Bronisław Micherda
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdania finansowe za 2009 r. w jednostkach gospodarczych / Katarzyna Figurska, Anna Kocoń
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2009
Rok wydania:
2009
Seria:
Beck Info Biznes
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR / Wojciech Więcław
Wydawca:
Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
[Stan prawny na 1 lipca 2009 r.]
Rok wydania:
2009
Seria:
Finanse i Inwestycje
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do zmian w sprawozdawczości budżetowej / Barbara Bakalarska. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426)
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Good Group (International) S.A. International GAAP® : przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF : na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanych do 30 września 2008 r. / [tł. Ernst & Young Audit]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny
Rok wydania:
cop. 2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miller International Accounting/Financial Reporting Standards guide : 2005 / David Alexander, Simon Archer
Wydawca:
Chicago : CCH INCORPORATED
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Składanie rocznych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym : dokumentacja, procedury, najczęstsze błędy / Marcin Budziak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsolidacja sprawozdań finansowych : rozliczanie połączeń i podziałów w świetle MSSF/MSR / Wojciech Więcław
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i uaktualnione. [Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.]
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość jako determinanta wiarygodności współczesnej sprawozdawczości finansowej w Polsce / Agnieszka Piechocka-Kałużna
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International financial reporting and analysis / David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen
Wydawca:
Australia [i pozostałe] : Thomson
Wydanie:
Third edition
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International financial reporting and analysis / David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen
Wydawca:
Hampshire : South-Western Cengage Learning
Wydanie:
5th ed
Rok wydania:
cop. 2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International financial reporting and analysis / David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen
Wydawca:
Hampshire : South-Western Cengage Learning
Wydanie:
4th ed
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej / Halina Buk
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Podręcznik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe : według znowelizowanej ustawy o rachunkowości / André Helin, Anna Bernaziuk
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2002
Seria:
Akademia Rachunkowości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / redakcja naukowa Mariusz Andrzejewski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / redakcja naukowa Mariusz Andrzejewski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa / Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2002
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego / Jan Charytoniuk
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunek zysków i strat / Ewa Dreliszak, Dorota Kania
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2009
Seria:
Sprawozdanie Finansowe od A do Z
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsolidacja sprawozdań finansowych : koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. T. 2. Regulacje MSSF / Radosław Ignatowski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewizja finansowa / Józef Pfaff
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Podręcznik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewizja finansowa / Józef Pfaff
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 poprawione i uzupełnione
Rok wydania:
2015
Seria:
Podręcznik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa / Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2004
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamknięcie roku 2015 : poradnik praktyczny / [Krzysztof Maksymik, Maciej Wach, Małgorzata Roman]
Wydawca:
Warszawa : Gremi Business Communication
Rok wydania:
2015
Seria:
Poradniki Prawne "Rzeczpospolitej"
Biblioteka "Rzeczpospolitej"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewizja finansowa / Józef Pfaff
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wydanie 3 zmienione i zaktualizowane
Rok wydania:
2018
Seria:
Podręcznik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych / Agnieszka Piechocka-Kałużna, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Radosław Kałużny ; red. nauk. Agnieszka Piechocka-Kałużna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewizja finansowa / Józef Pfaff
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wydanie IV uaktualnione
Rok wydania:
2020
Seria:
Podręcznik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewizja finansowa w przykładach i zadaniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Pfaffa ; [aut. rozdz. Ilona Jaroszek et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Podręcznik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartość informacyjna sprawozdania biegłego rewidenta / Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, Hanna Janulek, Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł Zieniuk
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsolidowanie sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowości / Radosław Ignatowski ; [przedm. Alicja Jarugowa] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informationen für Bilanzen und Modelle : Nomenklaturen, Koeffizienten, Aggregation / Hans-Joachim Lotze, Karl-Heinz Reuß
Wydawca:
Berlin : Verlag die Wirtschaft
Rok wydania:
1972
Seria:
Planung und Leitung der Volkswirtschaft ; H. 41
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The meaningful interpretation of financial statements : the cause-and-effect ratio approach / Donald E. Miller
Wydawca:
New York : American Management Association
Wydanie:
Revised edition
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La vérification du bilan / par Ermenegildo G. Snozzi, préface de Claudius P. Terrier
Wydawca:
Paris : Dunod
Wydanie:
Deuxième édition
Rok wydania:
1972
Seria:
L'Économie d'Entreprise ; 11
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe : jak sporządzać sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych / André Helin
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr : BDO
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego / Radosław Ignatowski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdania finansowe za 2011 r. w jednostkach finansów publicznych / Mieczysława Cellary
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2011
Rok wydania:
2011
Seria:
Beck Info Biznes
Finanse Publiczne dla Praktyków
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego / Radosław Ignatowski
Wydawca:
Gdańska : ODDK
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej / Ksenia Czubakowska
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
copyright 2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej / Jan Rak, Jan Turyna
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
2004
Seria:
Vademecum Rachunkowości, 1234-1681
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy konsolidacji sprawozdań finasowych [i.e. finansowych] / Janina Stankiewicz, Joanna Damięcka
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Research in accounting regulation / ed. by Gary J. Previts, Thomas R. Robinson, Nandini Chandar
Wydawca:
Amsterdam : Elsevier Scientific
Rok wydania:
2002
Seria:
Research in Accounting Regulation ISSN 1052-0457 (Series) ; Vol. 15.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International financial reporting standards Wörterbuch : English - Deutsch : Glossar = International financial reporting standards dictionary : Deutsch - English : glossary / Inge Wulf, Eva K. Jermakowicz und Andreas Eiselt
Wydawca:
Weinheim : WILEY-VCH Verlag
Rok wydania:
cop. 2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2012
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 264
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 190
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vademecum księgowego : podstawy ewidencji księgowej i dokumentacji, organizacja rachunkowości - zakładowy plan kont, księgi rachunkowe, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, inwentaryzacja, sprawozdania finansowe oraz ich badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie, metody analizy finansowej, biznes plan / Edward Karwowski ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydanie:
Wyd. 4, popr. i uzup
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2009
Seria:
MD. Materiały Dydaktyczne, 1689-7412 ; 225
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość od podstaw : sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych / red. nauk. Dorota Dobija [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych / Marzena Remlein ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej : [praca zbiorowa / pod red. Andre Helina]
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek / Waldemar K. Lachowski ; CEK - Centrum Edukacji KIBR, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów KIBR
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości / redakcja naukowa Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 191
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans 2003 / Stanisław Koc, Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uaktual
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Biblioteka Profesjonalistów ; 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera / Gertruda Krystyna Świderska
Wydawca:
Warszawa : MAC Consulting : "Difin"
Rok wydania:
cop. 2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera / Gertruda Krystyna Świderska
Wydawca:
Warszawa : MAC Consulting : "Difin"
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza sprawozdań finansowych : wybrane zagadnienia / Aneta Sokół [et al.]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw / Waldemar Gos
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Rachunkowości
Rok wydania:
2006
Seria:
Praktyczna Edukacja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych. [Cz. 1] / Andre Helin ; Moore Stephens-RIR Revision
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania:
1995
Seria:
Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych : tablice i tabele / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rok wydania:
1995
Seria:
Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans roczny oraz inne sprawozdania finansowe za rok 1999 : poradnik metodyczny / Wiesław Sasin
Wydawca:
Łódź : Agencja Wydawnicza InterFart
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans roczny oraz inne sprawozdania finansowe za rok 1998 : poradnik metodyczny / Wiesław Sasin
Wydawca:
Łódź : Agencja Wydawnicza Interfart
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System sprawozdawczości finansowej PERSEUS / Elżbieta Rochalska
Wydawca:
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans roczny oraz inne sprawozdania finansowe za rok 2001 : poradnik metodyczny / Wiesław Sasin
Wydawca:
Skierniewice : Framax
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania i weryfikacja sprawozdań finansowych / Paweł Tendera
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1996
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport roczny przedsiębiorstwa / Janusz Pacek, Grzegorz Skarżyński ; Polska Fundacja Promocji Kadr
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1992
Seria:
Prywatyzacja / Polska Fundacja Promocji Kadr
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport roczny przedsiębiorstwa / Janusz Pacek, Grzegorz Skarżyński
Wydawca:
Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr : Centrum Informacji Menedżera
Rok wydania:
1991
Seria:
Lektury Menedżera : co to jest?
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans roczny oraz inne sprawozdania finansowe za rok 1997 : poradnik metodyczny / Wiesław Sasin
Wydawca:
Łódź : Agencja Wydawnicza Interfart
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy badania sprawozdań finansowych / Józef Marzec
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Warszawski
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych / [aut. Wiktor Gabrusewicz et al.]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Good Group (International) S. A. : lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / [oprac. przez Ernst & Young LLP ; tł. Ernst & Young Audit]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans roczny oraz inne sprawozdania finansowe za rok 2000 : poradnik metodyczny / Wiesław Sasin
Wydawca:
Skierniewice : Framax
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera / Gertruda Krystyna Świderska
Wydawca:
Warszawa : MAC Consulting : "Difin"
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilanzen und Profite : Leitfaden für die externe Analyse der Jahresabschlüsse westdeutscher Aktiengesellschaften / Günter Goll
Wydawca:
Berlin : Verlag die Wirtschaft
Rok wydania:
1958
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilanzen / von Klaus Olfer, Werner Körner, Jochen Langenbeck
Wydawca:
Ludwigshafen (Rhein) : Kiehl
Wydanie:
7., überarbeitete auflage
Rok wydania:
1995
Seria:
Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rok wydania:
1995
Seria:
Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą / redaktor naukowy Marzena Remlein ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo UEP
Wydanie:
Stan prawny obowiązujący na koniec 2020 roku
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza sprawozdań finansowych : wybrane zagadnienia / Małgorzata Brojak-Trzaskowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wyd. 1 (dodruk)
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera / Gertruda Krystyna Świderska
Wydawca:
Warszawa : MAC Consulting : "Difin"
Wydanie:
Wyd. 3, dodr
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza sprawozdań finansowych : wybrane zagadnienia / Aneta Sokół, Anna Owidia Surmacz, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rachoń, Jolanta Lubomska-Kalisz
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II zmienione
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrozumieć sprawozdanie finansowe / Gertruda Krystyna Świderska
Wydawca:
Warszawa : MAC Consulting : Difin
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak czytać sprawozdanie finansowe / Gertruda Krystyna Świderska
Wydawca:
Warszawa : MAC Consulting : Difin
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Weryfikacja sprawozdań bilansowych / Henryk Nurowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie : sporządzanie, badanie, weryfikacja / Paweł Tendera
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1987
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : FRR
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury / pod redakcją Teresy Krawczyk ; autorzy: Artur Hołda, Anna Staszel, Teresa Krawczyk, Ewa Ostapowicz, Marianna Sobolewska, Piotr Wieczorek
Wydawca:
Warszawa : C.H. BECK
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2023
Rok wydania:
© 2023
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych : dylematy metodyczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Kuzior ; [aut. rozdz.: Romuald Hanisz et al.]
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy teorii i praktyki rachunkowości / redakcja naukowa Zenon Głodek, Małgorzata Trocka ; Akademia im. Jakuba z Paradyża
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial statement analysis / John J. Wild, Leopold A. Bernstein, K.R. Subramanyam
Wydawca:
Boston : McGraw Hill/Irwin
Wydanie:
7 ed
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial statement analysis : a practitioner's guide / Martin S. Fridson
Wydawca:
New York : John Wiley & Sons, Inc
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
cop. 1995
Seria:
Wiley Frontiers in Finance
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja dodatkowa / Dorota Kania, Ewa Dreliszak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2003
Seria:
Sprawozdanie Finansowe od A do Z
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz