Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sprawozdania finansowe." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym : analiza bilansu / [poszczególne rozdz. napisały: E. Mączyńska, B. Czerbniak, I. Felberg] ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych. Instytut Polityki Gospodarczej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Nauk Społecznych
Rok wydania:
1985
Temat:
Sprawozdania finansowe - Polska.
Sprawozdania finansowe - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej / Dariusz Wędzki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 30 czerwca 2014 r
Rok wydania:
2014
Temat:
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe skonsolidowane - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych : bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki / Wojciech Rup
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r
Rok wydania:
2007
Temat:
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Good Group (International) S.A. International GAAP® : przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF : na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanych do 30 września 2008 r. / [tł. Ernst & Young Audit]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Sprawozdania finansowe skonsolidowane - studium przypadku.
Sprawozdania finansowe skonsolidowane - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsolidacja sprawozdań finansowych : rozliczanie połączeń i podziałów w świetle MSSF/MSR / Wojciech Więcław
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i uaktualnione. [Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.]
Rok wydania:
2014
Temat:
Sprawozdania finansowe skonsolidowane - normy.
Sprawozdania finansowe skonsolidowane - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do zmian w sprawozdawczości budżetowej / Barbara Bakalarska. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426)
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o
Rok wydania:
2005
Temat:
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska.
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Składanie rocznych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym : dokumentacja, procedury, najczęstsze błędy / Marcin Budziak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r
Rok wydania:
2002
Temat:
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - poradniki.
Sprawozdania finansowe - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / redakcja naukowa Mariusz Andrzejewski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Temat:
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Sprawozdania finansowe - Kraje Unii Europejskiej.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych / Agnieszka Piechocka-Kałużna, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Radosław Kałużny ; red. nauk. Agnieszka Piechocka-Kałużna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN
Rok wydania:
2011
Temat:
Sprawozdania finansowe - badania.
Sprawozdania finansowe - dokumentacja - Polska.
Rewidenci księgowi - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsolidowanie sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowości / Radosław Ignatowski ; [przedm. Alicja Jarugowa] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania:
1995
Temat:
Sprawozdania finansowe skonsolidowane.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informationen für Bilanzen und Modelle : Nomenklaturen, Koeffizienten, Aggregation / Hans-Joachim Lotze, Karl-Heinz Reuß
Wydawca:
Berlin : Verlag die Wirtschaft
Rok wydania:
1972
Seria:
Planung und Leitung der Volkswirtschaft ; H. 41
Temat:
Sprawozdania finansowe skonsolidowane.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The meaningful interpretation of financial statements : the cause-and-effect ratio approach / Donald E. Miller
Wydawca:
New York : American Management Association
Wydanie:
Revised edition
Rok wydania:
1972
Temat:
Sprawozdania finansowe skonsolidowane.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdania finansowe za 2011 r. w jednostkach finansów publicznych / Mieczysława Cellary
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2011
Rok wydania:
2011
Seria:
Beck Info Biznes
Finanse Publiczne dla Praktyków
Temat:
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International financial reporting standards Wörterbuch : English - Deutsch : Glossar = International financial reporting standards dictionary : Deutsch - English : glossary / Inge Wulf, Eva K. Jermakowicz und Andreas Eiselt
Wydawca:
Weinheim : WILEY-VCH Verlag
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Sprawozdania finansowe - słowniki angielskie.
Sprawozdania finansowe - słowniki niemieckie.
Rachunkowość - słowniki angielskie.
Rachunkowość - słowniki niemieckie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2012
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 264
Temat:
Sprawozdania finansowe - zadania i ćwiczenia.
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Rachunkowość - zadania i ćwiczenia.
Rachunkowość - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość od podstaw : sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych / red. nauk. Dorota Dobija [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Rachunkowość - podręczniki.
Rachunkowość - zadania i ćwiczenia.
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Sprawozdania finansowe - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vademecum księgowego : podstawy ewidencji księgowej i dokumentacji, organizacja rachunkowości - zakładowy plan kont, księgi rachunkowe, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, inwentaryzacja, sprawozdania finansowe oraz ich badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie, metody analizy finansowej, biznes plan / Edward Karwowski ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydanie:
Wyd. 4, popr. i uzup
Rok wydania:
1995
Temat:
Biznesplan - poradniki.
Rachunkowość - Polska - poradniki.
Sprawozdania finansowe - Polska - poradniki.
Rachunkowość - poradniki.
Sprawozdania finansowe - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2009
Seria:
MD. Materiały Dydaktyczne, 1689-7412 ; 225
Temat:
Rachunkowość - podręczniki.
Rachunkowość - zadania i ćwiczenia.
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Sprawozdania finansowe - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 190
Temat:
Rachunkowość - zadania i ćwiczenia.
Rachunkowość - podręczniki.
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Sprawozdania finansowe - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej : [praca zbiorowa / pod red. Andre Helina]
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Rok wydania:
2014
Temat:
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Rachunkowość - normy - Kraje Unii Europejskiej - podręczniki.
Sprawozdania finansowe - badania - Polska - 1990- - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek / Waldemar K. Lachowski ; CEK - Centrum Edukacji KIBR, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów KIBR
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Rok wydania:
2016
Temat:
Sprawozdania finansowe - badania - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości / redakcja naukowa Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 191
Temat:
Rachunkowość - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych. [Cz. 1] / Andre Helin ; Moore Stephens-RIR Revision
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania:
1995
Seria:
Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Temat:
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych : tablice i tabele / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rok wydania:
1995
Seria:
Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Temat:
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport roczny przedsiębiorstwa / Janusz Pacek, Grzegorz Skarżyński
Wydawca:
Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr : Centrum Informacji Menedżera
Rok wydania:
1991
Seria:
Lektury Menedżera : co to jest?
Temat:
Sprawozdania finansowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania i weryfikacja sprawozdań finansowych / Paweł Tendera
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1996
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Sprawozdania finansowe - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport roczny przedsiębiorstwa / Janusz Pacek, Grzegorz Skarżyński ; Polska Fundacja Promocji Kadr
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1992
Seria:
Prywatyzacja / Polska Fundacja Promocji Kadr
Temat:
Sprawozdania finansowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rok wydania:
1995
Seria:
Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Temat:
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą / redaktor naukowy Marzena Remlein ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo UEP
Wydanie:
Stan prawny obowiązujący na koniec 2020 roku
Rok wydania:
2021
Temat:
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Good Group (International) S. A. : lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / [oprac. przez Ernst & Young LLP ; tł. Ernst & Young Audit]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny
Rok wydania:
2006
Temat:
Sprawozdania finansowe - normy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych / [aut. Wiktor Gabrusewicz et al.]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2001
Temat:
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilanzen und Profite : Leitfaden für die externe Analyse der Jahresabschlüsse westdeutscher Aktiengesellschaften / Günter Goll
Wydawca:
Berlin : Verlag die Wirtschaft
Rok wydania:
1958
Temat:
Sprawozdania finansowe - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilanzen / von Klaus Olfer, Werner Körner, Jochen Langenbeck
Wydawca:
Ludwigshafen (Rhein) : Kiehl
Wydanie:
7., überarbeitete auflage
Rok wydania:
1995
Seria:
Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft
Temat:
Sprawozdania finansowe - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza sprawozdań finansowych : wybrane zagadnienia / Aneta Sokół, Anna Owidia Surmacz, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rachoń, Jolanta Lubomska-Kalisz
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II zmienione
Rok wydania:
2018
Temat:
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury / pod redakcją Teresy Krawczyk ; autorzy: Artur Hołda, Anna Staszel, Teresa Krawczyk, Ewa Ostapowicz, Marianna Sobolewska, Piotr Wieczorek
Wydawca:
Warszawa : C.H. BECK
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2023
Rok wydania:
© 2023
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Temat:
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - formularze.
Obiekty kulturalne - prawo - Polska - 1990- - formularze.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - 1990- - poradniki.
Obiekty kulturalne - Polska - rachunkowość.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych : dylematy metodyczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Kuzior ; [aut. rozdz.: Romuald Hanisz et al.]
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Sprawozdania finansowe.
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - normy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy teorii i praktyki rachunkowości / redakcja naukowa Zenon Głodek, Małgorzata Trocka ; Akademia im. Jakuba z Paradyża
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Rok wydania:
2020
Temat:
Rachunkowość - 1990-.
Rachunkowość - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz