Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania wartości / Przemysław Banasik
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2015
Temat:
Wymiar sprawiedliwości - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunek ekonomiczny w eksporcie budownictwa / Alicja Ryszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
1993
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 379
Temat:
Rachunek ekonomiczny.
Budownictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa : analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Agnieszka Sopińska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 556
Temat:
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System informacyjny rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Wioletta Baran
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie
Rok wydania:
2017
Temat:
Zarządzanie informacją - Polska - 1990-.
Rachunkowość zarządcza - Polska - 1990-.
Obiekty medyczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Obiekty medyczne - koszt - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia / Tomasz Dołęgowski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2016
Temat:
Konkurencja międzynarodowa.
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Gospodarka rynkowa - badania.
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Gospodarka rynkowa.
Konkurencyjność (ekonomia).
Etyka biznesu.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski umysł na rozdrożu : wokół kultury umysłowej w Polsce : w poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych / Andrzej Zybała
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2016
Temat:
Myślenie - aspekt społeczny.
Myślenie - filozofia.
Polska - cywilizacja - historia.
Polska - życie intelektualne - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje biznesu w Unii Europejskiej : aktorzy, strategie, interesy, reguły / Urszula Kurczewska
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Zgrupowania interesów gospodarczych - Polska.
Zgrupowania interesów gospodarczych - Kraje Unii Europejskiej.
Izby handlowe - Kraje Unii Europejskiej.
Izby handlowe - Polska.
Lobbing - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Tytoń - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka handlowa - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialog społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej w procesie integracji europejskiej (na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej) / Rafał Towalski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 584
Temat:
Partnerzy społeczni - Kraje Grupy Wyszehradzkiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa : [komentarz do Konwencji NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa] / Marcin Menkes
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Temat:
Immunitety państw obcych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie / Wojciech Pacho
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
1999
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 458
Temat:
Inflacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - Polska.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Inflacja - badania.
Inflacja - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia spójności systemów informatycznych zarządzania / Henryka Egeman
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
1993
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 374
Temat:
Zarządzanie - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demonopolizacja i rozwój konkurencji / Włodzimierz Szpringer
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
1996
Seria:
Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; 30
Temat:
Konkurencja.
Monopole.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie bayesowskie : teoria i przykłady zastosowań / Wioletta Grzenda
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wyd. 1, dodruk
Rok wydania:
2016
Temat:
Statystyka Bayesa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym / Agnieszka Alińska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 558
Temat:
Pożyczki handlowe - Polska - 1990-.
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość : wybrane aspekty analityczne / Jacek Kotłowski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Polityka pieniężna - Polska - prognozy.
Banki - Polska - 1990-.
Banki centralne - 1990-.
Inflacja - modele ekonometryczne.
Inflacja - modele matematyczne.
Polityka pieniężna - modele matematyczne.
Finanse - modele matematyczne.
Banki centralne - finanse.
Prognozy gospodarcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym : zróżnicowania i długookresowe trendy zmian przestrzennych w Polsce / Gałązka Andrzej
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2013
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1945-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1945- - statystyki.
Polska - sytuacja społeczna.
Polska - sytuacja gospodarcza - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego / Teresa Pakulska
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie i Opracowanie / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 536
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji / Mirosław Bojańczyk
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 546
Temat:
Fundusze inwestycyjne.
Fundusze inwestycyjne - Polska - 1990-.
Przepływy kapitałów.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zdrowie i jego promocja : kształtowanie przyszłości / Violetta Korporowicz
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 538
Temat:
Promocja zdrowia - Polska - 1990-.
Polityka zdrowotna - Polska - 1990-.
Zdrowie - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną : analiza porównawcza / Paweł Folfas
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Handel międzynarodowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencja a sektor bankowy w Polsce : wybrane zagadnienia teorii i polityki konkurencji / Tomasz Przybyciński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
2000
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 471
Temat:
Banki - Polska.
Konkurencja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych / Agnieszka Cenkier
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 566
Temat:
Partnerstwo publiczno-prywatne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym / Wojciech Pacho
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Temat:
Rozwój gospodarczy - badania.
Agraryzm.
Rozwój gospodarczy - historia.
Postęp naukowy i techniczny - aspekt ekonomiczny.
Stagnacja gospodarcza - historia.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny.
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje w badania i rozwój : strategiczne współzależności i ich uwarunkowania / Małgorzata Knauff
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2014
Temat:
Badania - aspekt ekonomiczny - modele ekonometryczne.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - modele ekonometryczne.
Inwestycje niematerialne - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej / Grzegorz Szulczewski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 2., popr. oraz uzup. o wprow. i streszcz. w jęz. niem
Rok wydania:
2013
Temat:
Etyka biznesu - Kraje języka niemieckiego.
Etyka biznesu - 1990-.
Etyka biznesu - filozofia.
Gospodarka rynkowa - aspekt moralny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane modele współdziałania mnożnika i akceleratora : analiza chaotycznej dynamiki / Robert Kruszewski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 571
Temat:
Układy dynamiczne.
Ekonomia - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda dielektryczna badania kinetyki przenikania pary wodnej przez folie opakowaniowe / Stefan Doroszewicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
1995
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 399
Temat:
Folie z tworzyw sztucznych - przepuszczalność.
Para wodna - absorpcja i adsorpcja - badania.
Tworzywa sztuczne na opakowania - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalizacja rynków energii / Dorota Niedziółka
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 587
Temat:
Energetyka.
Regionalizacja ekonomiczna.
Energetyka - współpraca międzynarodowa.
Energetyka - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym : zakłady opieki zdrowotnej / Małgorzata Stawicka
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 572
Temat:
Zdrowie publiczne - zarządzanie.
Planowanie strategiczne.
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada minimaksu i procedury optymalne w statystycznych problemach decyzyjnych przy niepełnej informacji a priori / Agata Boratyńska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 549
Temat:
Podejmowanie decyzji (statystyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce / Tomasz Przybyciński
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa ; 561
Temat:
Liberalizm ekonomiczny.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Niemcy.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona praw podstawowych jednostki w procesie harmonizacji prawa karnego procesowego w Unii Europejskiej / Anastazja Gajda
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
[Stan prawny na 1 lipca 2010 r.]
Rok wydania:
2011
Temat:
Obrona praw człowieka - Kraje Unii Europejskiej.
Postępowanie (prawo europejskie).
Prawa człowieka (prawo europejskie).
Postępowanie karne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Cz. 2, Relacje z otoczeniem / Jolanta Ćwiklińska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2012
Temat:
Przedsiębiorstwa - public relations - podręczniki.
Komunikacja w zarządzaniu - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - tworzenie - podręczniki.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pieniądz i ceny w gospodarce polskiej : analiza kointegracji sezonowej / Jacek Kotłowski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 545
Temat:
Ceny - Polska - 1990-.
Ceny - Polska - modele ekonometryczne - 1990-.
Rynek pieniężny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementy modelowania ekonomicznego opartego na teorii uczenia się w grach populacyjnych / Michał Ramsza
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 576
Temat:
Modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Teoria gier - aspekt ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej / Marek Męczarski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
1998
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 446
Temat:
Statystyka Bayesa.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz