Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Unia Europejska - Polska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategy of Poland's membership in the European Union / ed. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński ; Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Wydawca:
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Europejska ; 32
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Negocjacje członkowskie : Polska na drodze do Unii Europejskiej / [red. Agnieszka Biegaj ; oprac.: Agnieszka Biegaj et al.]
Wydawca:
Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkowstwo RP w Unii Europejskiej : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wydanie:
Wyd. 2 poszerz
Rok wydania:
2000
Seria:
Zrozumieć Negocjacje
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyszłość Unii Europejskiej : Polski punkt widzenia : materiały konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 28 maja 2001 roku = The future of the European Union : the Polish point of view : collection of materials from a conference [...], Warsaw, 28 May 2001 / pod red. Jana Barcza i Katarzyny Żukrowskiej ; [przekł. Sonia Kamler, Edward Rothert, Zbigniew Szymański]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - konferencje.
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Unia Europejska - Polska - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Unii Europejskiej : 10 lat doświadczeń : XIV Międzyuczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych / [red. Janusz Skwarek] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wydawca:
Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Rok wydania:
2014
Seria:
Prace Studenckich Kół Naukowych / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 1733-9855 ; 17 (wrzesień 2014)
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Zdrowie publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pięć lat członkostwa w Unii Europejskiej a pozycja Polski na arenie międzynarodowej : doświadczenia polityczne, prawne i kulturowe : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Barcik, Piotra Dziwińskiego, Małgorzaty Kaute
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2010
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalne aspekty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi / Celina Błaszczyk ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej
Wydawca:
Warszawa : Real Press
Rok wydania:
1994
Seria:
Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Gospodarka ; z. 42
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Za i przeciw Europie : integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989-2001 / Łukasz Machaj
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2952
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Unia Europejska - i Polska.
Unia Europejska - Polska - opinia publiczna.
Europa - zjednoczenie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska - wyzwania dla Polski : praca zbiorowa / pod red. Jacka Wodza ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poland in the European context : selected legal, economic and political aspects / ed. by E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz
Wydawca:
Szczecin : University of Szczecin. Faculty of Law and Administration
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wizerunek Polski w Unii po wielkim rozszerzeniu 2004 r. i zmianach w kraju po wyborach / Marian Paszyński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Rok wydania:
2006
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1426-2584 ; nr 84
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Costs and benefits of Poland's membership in the European Union / Cezary Banasiński [et al.]
Wydawca:
Warsaw : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / pod redakcją Adama Rybarskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wydawca:
Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Rok wydania:
2016
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polens Uhren gehen anders : Warschau vor der Osterweiterung der Europäischen Union / von Klaus Bachmann
Wydawca:
Stuttgart ; Leipzig : Hohenheim
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy integracji europejskiej : Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej / red. nauk. Robert Kmieciak, Tadeusz Wallas
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Europa - zjednoczenie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Unii Europejskiej : aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-polityczne i wojskowe / pod red. Józefa M. Fiszera ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - ocena - Polska.
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena : ocena stopnia realizacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi / redakcja naukowa Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska ; zespół autorski: Janusz Barta [i 24 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji
Rok wydania:
1998
Seria:
Biblioteka Europejska ; 17
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Unia Europejska - członkostwo - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska a perspektywy integracji europejskiej / [red. Magdalena Rychter]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza
Rok wydania:
cop. 1999
Seria:
Zeszyty Naukowe Instytutu Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza ; z. 4
Temat:
Unia Europejska - członkostwo.
Unia Europejska - Polska.
Unia Europejska - Polska - opinia publiczna.
Unia Europejska - Polska - opinia publiczna - konferencje.
Unia Europejska - członkostwo - konferencje.
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja Polski z Unią Europejską : wyzwania i dylematy : konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu 11-12 grudnia 1998 / red. Stefan Józef Pastuszka, Bogdan Kawałko
Wydawca:
Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
Rok wydania:
1998
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska krajem Unii Europejskiej - problemy tranformacji systemowej i regionalnej / [red. nauk. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski ; Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu]
Wydawca:
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska jako wyzwanie dla Polski XXI wieku / Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ; [red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz]
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rok wydania:
2000
Seria:
Zrozumieć Negocjacje. Debata
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Unii Europejskiej : (pierwsze refleksje) : praca zbiorowa / pod red. Adama Górnickiego ; [Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży]
Wydawca:
Łomża ; Elbląg : WSZiP
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy uczelni a Unia Europejska : seminarium inicjowane przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Wrocław, 12 maja 2003 roku / [oprac. red. Aleksandra Wawrzynkowska]
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska strategia negocjacji z UE / pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [Fundacja Konrada Adenauera. Przedstawicielstwo w Polsce]
Wydawca:
Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji"
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty 33
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo w przełomie : Polska, Niemcy i Unia Europejska = Die Gesellschaft in der Wende : Polen, Deutschland und die Europäische Union / pod redakcją Marka Maciejewskiego ; tłumaczenie Ewa Schwierskott, Alfred Konieczny
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Unii Europejskiej : początkowe problemy i kryzysy? / pod red. Urszuli Kurczewskiej, Małgorzaty Kwiatkowskiej i Katarzyny Sochackiej
Wydawca:
Warszawa : PISM
Rok wydania:
2002
Seria:
Prognozy / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Temat:
Unia Europejska - Polska - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Unii Europejskiej : rola parlamentu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych / pod red. Jana Barcza, Anastazji Gajdy i Joanny Zdeb ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydaw. UO
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015 : Polska w Unii Europejskiej : konferencja u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniach 25-26 czerwca 2002 r. = Strategy for Poland after the accession to the European Union in the years 2004-2015 / Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
2002
Temat:
Unia Europejska - Polska - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zainteresowanie społeczne, wiedza i poinformowanie o integracji Polski z Unią Europejską / Beata Roguska, Michał Strzeszewski
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2002
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Unia Europejska - Polska - opinia publiczna.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wizje i perspektywy Unii Europejskiej a polska polityka integracyjna : międzynarodowa konferencja naukowa / Józef M. Fiszer red. nauk
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSHiP
Rok wydania:
2003
Seria:
Konferencje Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Unia Europejska - Polska - prognozy - konferencje.
Unia Europejska - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Program Kultura 2000 / red. Luiza Drela, Joanna Sanetra, Monika Wodzińska
Wydawca:
Warszawa : Min. Kultury. Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej. Punkt Kontaktowy Do Spraw Kultury
Rok wydania:
2002
Temat:
Unia Europejska - i kultura.
Unia Europejska - działalność kulturalna.
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej / Stanisława Borkowska (red.) ; zespół autorski: Stanisława Borkowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2003
Seria:
Raport IPiSS, 1230-2872 ; z. nr 24
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego : aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską / [kom. red. Andrzej Bocian et al.]
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1998
Seria:
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848 ; 67
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibliografia za lata 2000-2004 : publikacje zalecane dla bibliotek i ośrodków informacji w zakresie problematyki Unii Europejskiej / [oprac. zespół w składzie Anna Kierzkowska et al.] ; Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Wydawca:
Warszawa : UKIE
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - bibliografia.
Unia Europejska - Polska - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskich : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Finansów i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Jelenia Góra 28-29 października 2000 / red. nauk. Grażyna Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Finanse - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w integrującej się Europie / pod red. Ryszarda Łaszewskiego, Eugeniusza Ponczka ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Europa - zjednoczenie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo i ustrój Rzeczpospolitej Polskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji / pod red. Mariana Grzybowskiego, Marty Berdel-Dudzińskiej ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. WSIiZ
Rok wydania:
2002
Seria:
Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Legislacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jaka Europa? = What kind of Europe? : materiały z konferencji naukowej, Wrocław 6-8 V 1998 / [red. Elżbieta Stadtmüller ; aut. Marian Wolański et al.]
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich : Atla2
Rok wydania:
1998
Temat:
Unia Europejska - i Polska - konferencje.
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Europa - zjednoczenie - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. T. 1, Korzyści i koszty akcesji, dostosowania strukturalne, konkurencyjność / kierownictwo naukowe i koordynacja Juliusz Kotyński ; [zespół aut. t. 1: Wojciech Burzyński et al.] ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Warszawa : IKiCHZ
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny.
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. T. 2, Udział w rynku wewnętrznym, dostosowania w rolnictwie, konsekwencje akcesji w dziedzinie zatrudnienia, przepływu pracowników i kapitału / kierownictwo naukowe i koordynacja Juliusz Kotyński ; [zespół aut. t. 2: Maria Ciepielewska et al.] ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Warszawa : IKiCHZ
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny.
Unia Europejska - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane kierunki dostosowywania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 24 czerwca 1998 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie / [red.: Aleksandra Kantorowicz]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. WSZiM
Rok wydania:
1999
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Unia Europejska - członkostwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Media wobec integracji europejskiej : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Unia Europejska - i mass media.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Piaseckiego
Wydawca:
Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Rok wydania:
2005
Seria:
Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 12
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski sektor energetyczny w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej / Grażyna Wojtkowska-Łodej ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
cop. 2000
Seria:
Biblioteka Wiedzy Europejskiej ; z. 12
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Polityka energetyczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transport a członkostwo Polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia / Jolanta Jastrzębska ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka Wiedzy Europejskiej ; z. 14
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Transport - Kraje Unii Europejskiej.
Transport - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej : praca zespołowa / pod kier. Józefa Stanisława Zegara ; zespół: Barbara Chmielewska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa / Janusz Rowiński ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej
Wydawca:
Warszawa : Real Press
Rok wydania:
1993
Seria:
Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Gospodarka ; z. 14
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Rolnictwo - Polska.
Przemysł rolno-spożywczy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Aldony Frączkiewicz-Wronki
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Polska - polityka społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej : materiały konferencyjne / pod red. naukową Urszuli Janeczek ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego w Katowicach. Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie partie polityczne wobec integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989-2004) / Anetta Grzesik-Robak
Wydawca:
Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Partie polityczne i Unia Europejska - Polska - 1990-.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990-.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz