Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Współpraca międzynarodowa." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji : angielsko-polski i polsko-angielski / opracowała Ewa Kolanowska
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
Wydanie:
Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione
Rok wydania:
2010
Temat:
Edukacja - współpraca międzynarodowa.
Edukacja - współpraca międzynarodowa - słowniki angielskie.
Edukacja - współpraca międzynarodowa - słowniki polskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Auslieferung von eigenen Staatsangehörigen : Probleme in der Praxis der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Strafsachen = Wydawanie własnych obywateli : problemy w praktyce polsko-niemieckiej współpracy w sprawach karnych / hrsg. von Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr, Paweł Nalewajko ; Collegium Polonicum [et al.]
Wydawca:
Berlin : Logos Verlag ; Słubice : Collegium Polonicum
Rok wydania:
cop. 2013
Seria:
Thematicon : wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum, 1610-4277 ; Bd. 19
Temat:
Postępowanie karne - Niemcy - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Postępowanie karne - Polska - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Prawo karne - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Trójmorza : geneza, cele i funkcjonowanie / Paweł Kowal, Agnieszka Orzelska-Stączek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2019
Seria:
East of the West = Wschód Zachodu, 2450-5749 ; 3
Temat:
Współpraca międzynarodowa - Europa Środkowa - 1990-.
Współpraca międzynarodowa - Europa Wschodnia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym / redakcja naukowa Anna Zbaraszewska, Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Rok wydania:
2019
Temat:
Współpraca międzynarodowa - Europa Środkowa - 1990-.
Współpraca międzynarodowa - Europa Wschodnia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa współpraca naukowo-techniczna : problemy tworzenia bazy informacyjnej / Karol J. Błahut
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. PWr
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie 0324-9506 ; 13
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa - 1945-1990.
Technologia - współpraca międzynarodowa - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie organizacje naukowe i ich współpraca z Polską Akademią Nauk : przewodnik / [red. Leszek Kuźnicki ; oprac. materiałów Jacek Kornacki, Janusz Šach] ; Polska Akademia Nauk
Wydawca:
Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki PAN
Rok wydania:
1996
Temat:
Polska Akademia Nauk - współpraca międzynarodowa.
Akademie i towarzystwa naukowe - Europa - współpraca międzynarodowa.
Organizacje międzynarodowe - Europa.
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Challenges for international business in Central and Eastern Europe / edited by Krzysztof Wach, Blaženka Knežević, Nika Šimurina
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics Centre for Strategic and International Entrepreneurship
Rok wydania:
2017
Seria:
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2543-537X ; Vol. 3, no. 1
Temat:
Współpraca międzynarodowa - Europa Środkowa - 1990-.
Współpraca międzynarodowa - Europa Wschodnia - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cooperación policial y judicial en materia de delitos financieros, fraude y corrupción / Juan Carlos Ferré Olivé [et al.]
Wydawca:
Salamanca : Ediciones Universidad de Salamaca
Rok wydania:
2003
Seria:
Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa / ed. a cargo de Juan Carlos Ferré Olivé ; vol. 4
Aquilafuente ; 40
Temat:
Przestępstwa gospodarcze i finansowe - zwalczanie - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Korupcja - zwalczanie - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fighting terrorism and drugs : Europe and international police cooperation / Jörg Friedrichs
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2008
Seria:
Routledge Advances in International Relations and Global Politics ; 63
Temat:
Policja - współpraca międzynarodowa.
Terroryzm - zwalczanie - współpraca międzynarodowa.
Współpraca europejska.
Policja - Kraje Unii Europejskiej.
Narkotyki - zwalczanie - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa konferencja naukowa Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r. : materiały / red. Celina Nowak ; Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego : Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Prawo karne (prawo europejskie) - konferencje.
Wymiar sprawiedliwości - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Korupcja - zwalczanie - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej : geneza, ewolucja, współczesne wyzwania / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2013
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Europa.
Wymiar sprawiedliwości - Kraje Unii Europejskiej.
Wymiar sprawiedliwości - współpraca międzynarodowa.
Przestępczość - zwalczanie - Kraje Unii Europejskiej.
Przestępczość - zwalczanie - współpraca międzynarodowa.
Terroryzm - zwalczanie - Kraje Unii Europejskiej.
Policja - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trójstronna kooperacja przemysłowa Wschód - Zachód - Południe : (kompleksowa analiza) / Krzysztof Szaflarski
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Przemysł - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe instytucje surowcowe / Krzysztof Hordyński ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Geografii Krajów Rozwijających się
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1982
Temat:
Surowce - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Radziecko - polska współpraca w dziedzinie nauki i oświaty : 1944-1950 / Jekatierina W. Piliszek ; Polska Akademia Nauk. Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1977
Temat:
Edukacja - współpraca międzynarodowa.
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Polska - stosunki - Związek Radziecki.
Związek Radziecki - stosunki - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne problemy współpracy naukowo-technicznej krajów RWPG / Stefan Budziszewski, Mikołaj Waleszko
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1985
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa - aspekt ekonomiczny - Kraje socjalistyczne.
Europa Wschodnia - integracja gospodarcza - 1945-1990.
Kraje socjalistyczne - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dobra kultury : współpraca i problem roszczeń w relacjach polsko-ukraińskich : rekomendacje / Ewa Klekot, Piotr Kosiewski
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego
Rok wydania:
2006
Temat:
Dobra kultury - ochrona - współpraca międzynarodowa.
Dobra kultury - ochrona - Polska - 1990-.
Dobra kultury - ochrona - Ukraina - 1990-.
Polska - roszczenia wobec Ukrainy - 1990-.
Ukraina - roszczenia wobec Polski - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Law in Transition : a newsletter on legal cooperation & training from the European Bank for Reconstruction and Development
Wydawca:
London : European Bank for Reconstruction and Development
Rok wydania:
1992-
Temat:
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - czasopisma.
Rozwój gospodarczy - prawo - współpraca międzynarodowa - czasopisma.
Europa - polityka gospodarcza - współpraca międzynarodowa - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Policing the European Union : theory, law and practice / Malcolm Anderson, Monica den Boer, Peter Cullen, William Gilmore, Charles Raab, Neil Walker
Wydawca:
Oxford : Clarendon Press
Rok wydania:
1995
Seria:
Clarendon Studies in Criminology
Temat:
Policja - Kraje Unii Europejskiej.
Policja - współpraca międzynarodowa.
Policja - Kraje Unii Europejskiej - współpraca międzynarodowa.
Administracja policji - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona środowiska w polityce / pod red. H. Lisickiej ; [aut.: Andrzej Antoszewski et al.] ; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
Wydawca:
Wrocław : TNPOŚ
Rok wydania:
1999
Seria:
Monografie / Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska 39
Temat:
Polityka ochrony środowiska - konferencje.
Polityka ochrony środowiska - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Środowisko - ochrona - konferencje.
Środowisko - ochrona - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patent europejski / Andrzej Szajkowski ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Prawa i Administracji
Wydawca:
Katowice : [s.n.], (Chorzów-Batory : Drukarnia Uniwersytetu Śląskiego)
Rok wydania:
1974
Seria:
Aktualne problemy prawa wynalazczego i patentowego ; 2
Temat:
Prawo patentowe - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy. T. 2 / pod redakcją Tomasza Iwanka ; współpraca Agnieszka Miarka, Bartosz Midro, Marzena Mruk, Sara Piwowarska, Dawid Pudło
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3616
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego / red. nauk. Maciej Perkowski
Wydawca:
Białystok : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ; Temida 2
Rok wydania:
2012
Seria:
Białostockie Studia Prawnicze / Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa, 1689-7404 ; z. 12
Temat:
Samorząd lokalny - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy. T. 1 / pod redakcją Tomasza Iwanka ; współpraca Agnieszka Miarka, Bartosz Midro, Marzena Mruk, Sara Piwowarska, Dawid Pudło
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3513
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca Północ-Południe / [red. zespół: Kazimierz Biernat [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centralny Ośrodek Dokumentacji Prasowej przy PAP
Rok wydania:
1981
Seria:
Zeszyty Dokumentacyjne. Seria Monograficzna 5/162
Temat:
Współpraca międzynarodowa - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa współpraca naukowa. Cz. 1, Znaczenie i podstawowe motywy rozwoju ; Główne formy i mechanizmy działania ; Międzynarodowa współpraca naukowa a rozwój badań w skali narodowej / Andrzej Bylicki, Andrzej Szafrański
Wydawca:
Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce
Rok wydania:
1998
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego / pod redakcją Jerzego Korczaka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2021
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 333
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska.
Samorząd lokalny - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Samorząd lokalny - współpraca międzynarodowa.
Samorząd lokalny - współpraca międzynarodowa - prawo - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca banków w Europie Środkowej i Wschodniej : materiały Międzynarodowego Sympozjum Banków Europy Środkowej i Wschodniej, Kazimierz Dolny 18-20 czerwca 2000 / pod red. Heleny Żukowskiej
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2001
Temat:
Banki - Europa Środkowa - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Banki - Europa Wschodnia - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Banki - Europa Środkowa - konferencje.
Banki - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia : [praca zbiorowa / pod red. Jacka Gulińskiego oraz Krzysztofa Zasiadłego ; aut. Aleksander Bąkowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wydanie:
Wyd. 2 nieaktualizowane
Rok wydania:
2007
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Technologia - współpraca międzynarodowa.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Transfer technologii - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internationale Hochschulbildung - eine Auswahl internationaler hochschulpolitischer Dokumente = International higher education - a selection of international documents on higher education policy / zsgest. von Simona Thomas
Wydawca:
Trier : Zentrum für Europäische Studien, Universität Trier
Rok wydania:
1996
Seria:
Globale Probleme ; Bd. 1
Schriftenreihe des Zentrums für Europäische Studien, 0948-1141 ; Bd. 26
Temat:
Nauczanie akademickie - współpraca międzynarodowa - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technology transfer handbook : Moldovan-Estonian cooperation in technology transfer by learning good practice / Siemon Smid, Vitalie Moraru & Vitalie Varzari (eds.)
Wydawca:
Chisinau ; Tallinn : [wydawca nieznany]
Rok wydania:
2015
Temat:
Współpraca międzynarodowa - badania.
Pomoc gospodarcza - współpraca międzynarodowa.
Badania - Estonia - 1990-.
Badania - Mołdawia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagraniczna polityka naukowo-techniczna Polski : diagnoza, uwarunkowania, kierunki / Grażyna Monkiewicz, Jan Monkiewicz, Jerzy Ruszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1989
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Nauka - współpraca międzynarodowa - aspekt ekonomiczny - Kraje socjalistyczne.
Badania - polityka publiczna - Polska - 1945-1990.
Polityka naukowa - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a Polish-Swiss adventure with science / Robert Siewiorek ; zdjęcia: Marcin Zięba, Brunon Fidrych ; tłumaczenie: Summa Linguae SA
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2016
Temat:
Nauka - wydawnictwa popularne.
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a Polish-Swiss adventure with science / Robert Siewiorek ; zdjęcia: Marcin Zięba, Brunon Fidrych ; tłumaczenie: Summa Linguae SA
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2017
Temat:
Nauka - wydawnictwa popularne.
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polsko-radziecka współpraca naukowo-techniczna / Włodzimierz T. Kowalski ; Uniwersytet Śląski
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1974
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa - 1945-1990.
Technologia - współpraca międzynarodowa - 1945-1990.
Polska - stosunki - Związek Radziecki - 1945-1970.
Związek Radziecki - stosunki - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej : współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych / Katarzyna T. Boratyńska [et al.] ; pod red. Adama Górskiego i Andrzeja Sakowicza
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Rok wydania:
2006
Temat:
Przestępczość - zwalczanie - Kraje Unii Europejskiej.
Policja - współpraca międzynarodowa.
Współpraca sądowa międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Making the Magna Charta values operational : theory and practice : proceedings of the Conference of the Magna Charta Observatory, 16-17 September 2010 / Bastian Baumann [et al.] ; Observatory for Fundamental University Values and Rights
Wydawca:
Bologna : Bononia University Press
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytety i uczelnie - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej / red. Oleg Gorbaniuk, Bartosz Jóźwik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Temat:
Regiony przygraniczne - Niemcy - współpraca międzynarodowa.
Regiony przygraniczne - Polska - współpraca międzynarodowa.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990-.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990-.
Niemcy - 1990- - opinia publiczna polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ethics, law, science, technology and international cooperation : Córdoba, Argentina, 27/29 March 1984 / Bidart Campos [i 11 pozostałych]
Wydawca:
Córdoba, Argentina : Fundación Casa de la Cultura de Córdoba
Rok wydania:
1987
Seria:
Advanced Internatinal Studies. Academic International Cooperation
Temat:
Socjologia nauki - konferencje.
Nauka - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Nauka - aspekt moralny - konferencje.
Technika - aspekt społeczny - konferencje.
Technologia - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Technologia - aspekt moralny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reflexive governance for global public goods / ed. by Eric Brousseau, Tom Dedeurwaerdere, and Bernd Siebenhüner
Wydawca:
Cambridge, Mass. ; London : The MIT Press
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Politics, Science, and the Environment
Temat:
Interes społeczny.
Dobro wspólne.
Interes społeczny - współpraca międzynarodowa.
Dobro wspólne - współpraca międzynarodowa.
Środowisko - ochrona - współpraca międzynarodowa.
Ekorozwój - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw / Jerzy Cieślik ; współpraca: Ewelina Augustyn, Patrycja Gałązka-Seliga, Magdalena Kalbarczyk, Krzysztof Kowalski, Michał Maksimik, Agnieszka Sosnowska
Wydawca:
Warszawa : Akademia Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2019
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych / pod redakcją Macieja Małolepszego i Aleksandry Żurakowskiej
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Acta Iuridica Lebusana ; vol. 3
Temat:
Policja - współpraca międzynarodowa.
Policja - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990-.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990-.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Security versus justice? : police and judicial cooperation in the European Union / ed. by Elspeth Guild and Florian Geyer
Wydawca:
Aldershot ; Burlington : Ashgate
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Prawo - stosowanie - Europa - współpraca międzynarodowa.
Współpraca sądowa międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Wymiar sprawiedliwości karnej - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dwadzieścia pięć lat polsko-radzieckiej współpracy naukowo-technicznej : sesja naukowa, Warszawa 4.III.1972 / Komitet Nauki i Techniki ; Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Rok wydania:
1972
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa - 1945-1990 - konferencje.
Technologia - współpraca międzynarodowa - 1945-1990 - konferencje.
Polska - stosunki - Związek Radziecki - 1945-1990 - konferencje.
Związek Radziecki - stosunki - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania międzynarodowych porozumień w dziedzinie ochrony środowiska / Adam Budnikowski ; Instytut Gospodarki Światowej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace i Materiały / Instytut Gospodarki Światowej ; nr 166
Temat:
Środowisko - ochrona - aspekt ekonomiczny.
Środowisko - ochrona - aspekt społeczny.
Środowisko - ochrona - współpraca międzynarodowa.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz