Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie informacją." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Management of information systems / ed. Paul Gray [et al.]
Wydawca:
Fort Worth [etc.] : The Dryden Press
Wydanie:
2nd. ed., international ed
Rok wydania:
1994
Seria:
The Dryden Press Series in Information Systems
Temat:
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / pod redakcją Marka Ćwiklickiego ; [autorzy Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński, Maciej Walczak, Krzysztof Woźniak, Jarosław Żerulik]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Temat:
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La gestion informatique / par Charles Berthet et Wladimir Mercouroff
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1972
Seria:
Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; No 1471
Temat:
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie informacją / pod redakcją naukową Wiesława Babika
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2019
Seria:
Nauka, Dydaktyka, Praktyka Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 193
Temat:
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katalog informacji kierowniczych dla członków dyrekcji przedsiębiorstwa przemysłowego / Henryk Kadłubowski ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Śląski
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Rok wydania:
1978
Seria:
System Informacyjny Zarządzania Organizacji Gospodarczej
Temat:
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie informacją / red. Andrzej Cader, Krzysztof Przybyszewski
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo WSHE
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka ; 2004, 5
Temat:
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Automatic tools for designing office information systems : the TODOS approach / B. Pernici, C. Rolland (eds.)
Wydawca:
Berlin : Springer
Rok wydania:
1990
Seria:
Research Reports ESPRIT. Project 813, TODOS ; vol. 1
Temat:
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasilanie informacyjne w procesie podejmowania decyzji przez organy państwowego przedsiębiorstwa handlowego : (w warunkach przekształceń własnościowych) / Krzysztof Marecki
Wydawca:
Warszawa : SGH
Rok wydania:
1991
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 347
Temat:
Przedsiębiorstwa - modele ekonometryczne.
Zarządzanie informacją.
Przedsiębiorstwa - podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą / red. nauk. Violetta Galant, Kazimierz Perechuda
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1086
Temat:
Zarządzanie wiedzą.
Zarządzanie informacją.
Zarządzanie informacją - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do informatyki gospodarczej : podstawy efektywnego zarządzania informacją / August-Wilhelm Scheer ; tł. z jęz. niem. Dariusz Dziuba, Tadeusz Elsner, Mirosława Lasek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1996
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - informatyka.
Techniki informatyczne - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie, ekonomia i finanse wobec wyzwań zinformatyzowanego świata / redakcja Zygmunt Drążek, Tomasz M. Komorowski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1225) 1151
Temat:
Finanse - informatyka.
Zarządzanie informacją.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Ekonomia - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy informacyjne a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Śliwińskiej
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Limański, Marian (1928-1991).
Księgi pamiątkowe - Polska.
Marketing - podejmowanie decyzji - studium przypadku.
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą / red. nauk. Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1132
Temat:
Zarządzanie informacją.
Zarządzanie wiedzą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : metodyka, ideologia, państwo / Klaudia Skelnik, Ireneusz Miciuła, Paweł Łubiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Nauka i Biznes
Rok wydania:
2018
Temat:
Ochrona danych (informatyka) - metodologia.
Ochrona danych (informatyka) - Kraje Unii Europejskiej.
Zarządzanie informacją.
Zarządzanie informacją - Kraje Unii Europejskiej.
Ideologia - aspekt polityczny.
Mass media i polityka - Kraje Unii Europejskiej.
Cyberbezpieczeństwo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowo-komputerowe wspomaganie zarządzania wiedzą / redaktor: Roman Kulikowski, Zdzisław Bubnicki, Janusz Kacprzyk
Wydawca:
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
Rok wydania:
2006
Seria:
Problemy Współczesnej Nauki : teoria i zastosowania. Informatyka
Temat:
Zarządzanie wiedzą.
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2007
Temat:
Zarządzanie informacją.
Informacja administracyjna - Polska.
Klasyfikacja informacji niejawnych - Polska.
Korupcja - zapobieganie - Polska - 1990-.
Tajemnica przedsiębiorstwa - ochrona - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania PN-ISO/IEC 27001 / Polski Komitet Normalizacyjny
Wydawca:
Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny
Rok wydania:
2009
Temat:
Zarządzanie informacją - normy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie informacją w nauce / pod red. Diany Pietruch-Reizes
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2620
Temat:
Informacja naukowa - zarządzanie.
Informacja naukowa - informatyka.
Zarządzanie informacją.
Systemy informacyjno-wyszukiwawcze - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan organizacji i wykorzystania informacji dla celów zarządzania w Polsce / [oprac. Marian Tempczyk]
Wydawca:
Warszawa : Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej
Rok wydania:
1969
Seria:
Wystąpienia, Referaty / Komitet Nauki i Techniki WR ; 6/1969
Temat:
Zarządzanie informacją - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (re-use) : komentarz do ustawy / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2018
Temat:
Wolność informacji - interpretacja - Kraje Unii Europejskiej.
Wolność informacji - interpretacja - Polska.
Zarządzanie informacją.
Informacja - prawo - interpretacja - Polska.
Informacja - prawo - Kraje Unii Europejskiej - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie : systemy informatyczne a reinżynieria organizacji / praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Michalskiego ; opracowali: Roman Bojarski [i 8 pozostałych]
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej
Rok wydania:
2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Reengineering.
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Advanced information technologies for management - AITM 2011 : information systems in business / ed.: Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski
Wydawca:
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics
Rok wydania:
2011
Seria:
Research Papers of University of Economics, 1899-3192 ; no. 205
Temat:
Zarządzanie informacją - konferencje.
Techniki informatyczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji / pod redakcją Agnieszki Sokołowskiej-Durkalec i Sabiny Zaremby-Warnke
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2020
Temat:
Kapitał ludzki (ekonomia) - zarządzanie.
Zarządzanie wiedzą.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Zarządzanie informacją.
Gospodarstwa domowe - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja w zarządzaniu organizacją / [red. nauk. Jan Karwowski]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo. Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania, 1429-4176 ; nr 4
Temat:
Zarządzanie.
Informacja.
Systemy informacyjne zarządzania - podręczniki akademickie.
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zhierarchizowanych / Sylwia Wojciechowska-Filipek ; [recenzenci Jan Krzysztof Solarz, Witold Chmielarz]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Zarządzanie informacją.
Zarządzanie jakością.
Informacja elektroniczna - zarządzanie.
Informacja elektroniczna - środki zabezpieczające.
Systemy informacyjno-wyszukiwawcze - środki zabezpieczające.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak sprzedać informację? : seks, humor i sensacja w prasie / Paulina Maria Dmitruk
Wydawca:
Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium
Rok wydania:
2011
Seria:
Seria Wydawnicza Scriptorium: Media
Temat:
Informacja - aspekt społeczny.
Wyszukiwanie informacji.
Zarządzanie informacją.
Reklama w czasopismach - Polska - język - 1990-.
Informacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Architektura zintegrowanego systemu zarządzania / pod redakcją Andrzeja Bytniewskiego ; autorzy poszczególnych rozdziałów: Andrzej Bytniewski, Anna Chojnacka-Komorowska, Marianna Kowalska, Marcin Hernes, Kamal Matouk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Temat:
Zarządzanie - informatyka.
Systemy informatyczne - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie informacją.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie zasobami informacji i wiedzy jako determinanta bezpieczeństwa przedsiębiorstwa : monografia / Justyna Żywiołek ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2020
Temat:
Zarządzanie wiedzą.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Zarządzanie informacją.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - 1990-.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - zarządzanie.
Systemy informatyczne - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Le Temps de partagé : traitement dynamique de l'information dans les affaires / S. D. Popell [et al.] ; traduit par J. M. Dethoor, G. Falco, M. Nepomiastchy
Wydawca:
Paris : Dunod
Rok wydania:
1970
Seria:
Initiation aux Nouveautés de la Science ; 15
Temat:
Zarządzanie informacją.
Informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elektroniczna administracja : nowe możliwości przeciwdziałania zjawisku korupcji / pod red. Jacka Kucharczyka, Jarosława Zbieranka
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2006
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Administracja publiczna - informatyka.
Zarządzanie informacją.
Informacja administracyjna - Polska.
Korupcja - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz