Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ekonomia - 21 w." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Challenges of global economy / ed. by Olga Dębicka, Krzysztof Dobrowolski ; [transl. from the Polish language Joanna Zięba]
Wydawca:
Gdańsk : The Foundation for the Development of Gdańsk University
Rok wydania:
2013
Temat:
Ekonomia - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A new blueprint for a green economy / Edward B. Barbier and Anil Markandya
Wydawca:
Abingdon ; New York : Routledge
Wydanie:
Update to: Blueprint for green economy / a report by David Pearce, Anil Markandya, Edward B. Barbier for the UK Departamnet of the Enviroment, 1989
Rok wydania:
2013
Temat:
Ekonomia - 21 w.
Ekorozwój - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Grażyny Maniak ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski
Rok wydania:
2008
Temat:
Polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Ekonomia - 21 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywa : wybrane problemy bankowości, finansów i gospodarki / redakcja naukowa Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2021
Temat:
Finanse - 21 w.
Ekonomia - 21 w.
Banki - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi biznesowe oparte na wiedzy : wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej / Joanna Wyszkowska-Kuna
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Ekonomia
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 21 w.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Europa - 1990-.
Usługi - Europa - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka i Sylwii Talar
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
Temat:
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Kraje Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Ameryka Łacińska.
Konkurencyjność (ekonomia) - 21 w.
Geografia ekonomiczna - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka za 100 lat : najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość / redakcja Ignacio Palacios-Huerta ; przekład Biuro Tłumaczeń VeroLing, Kurhaus Publishing
Wydawca:
Warszawa : Kurhaus Publishing Kurhaus Media
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2016
Seria:
Biznes Horyzonty
Temat:
Kapitalizm - prognozy.
Globalizacja - prognozy.
Ekonomia - 21 w. - prognozy.
Historia gospodarcza - 21 w. - prognozy.
Historia społeczna - 21 w. - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka za 100 lat : najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość / redakcja Ignacio Palacios-Huerta ; przekład Biuro Tłumaczeń VeroLing sp. z o.o., Kurhaus Publishing
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie II (pierwsze wydanie w Wydawnictwie Naukowym PWN)
Rok wydania:
2020
Temat:
Kapitalizm - prognozy.
Globalizacja - prognozy.
Ekonomia - 21 w. - prognozy.
Historia gospodarcza - 21 w. - prognozy.
Historia społeczna - 21 w. - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka za 100 lat : najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość / red. Ignacio Palacios-Huerta ; przekł. Biuro Tłumaczeń VeroLing, Kurhaus Publishing
Wydawca:
Warszawa : Kurhaus Publishing Kurhaus Media
Rok wydania:
2014
Seria:
Biznes Horyzonty
Temat:
Kapitalizm - prognozy.
Globalizacja - prognozy.
Ekonomia - 21 w. - prognozy.
Historia gospodarcza - 21 w. - prognozy.
Historia społeczna - 21 w. - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The leading edge : new ideas, problems and challenges of the economics, management and marketing / ed. by Marcin Winiarski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3444
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Marketing - 1990-.
Marketing - innowacje.
Zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie - innowacje.
Personel - kierowanie - innowacje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Ekonomia - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 / [redaktorzy naukowi: Tomasz Bernat, Danuta Kopycińska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2080-4881 ; nr 35
Temat:
Ekonomia - 20 w.
Ekonomia - 21 w.
Ekonomia - badania - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 / [redaktorzy naukowi: Barbara Kryk, Danuta Miłaszewicz]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2080-4881 ; nr 35
Temat:
Ekonomia - 20 w.
Ekonomia - 21 w.
Ekonomia - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Enterprise in the face of challenges of the 21st century economy / ed. by Ryszard Borowiecki
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2010
Temat:
Ekonomia - 21 w.
Globalizacja - 21 w.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - Kraje Unii Europejskiej.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Włochy - sytuacja gospodarcza - 1994-.
Ukraina - sytuacja gospodarcza - 1991-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economics of social capital and health : a conceptual and empirical roadmap / edited by Sherman Folland, Lorenzo Rocco ; foreword by Richard M. Scheffler
Wydawca:
New Jersey [etc.]: World Scientific
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
World Scientific Series in Global Healthcare Economics and Public Policy ; Vol. 2
Temat:
Pomoc społeczna - 1990-.
Ekonomia - 21 w.
Społeczność - aspekt moralny.
Ekonomika zdrowia.
Zdrowie publiczne.
Więzi społeczne - aspekt ekonomiczny.
Promocja zdrowia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Program operacyjny : infrastruktura i środowisko : Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 : projekt / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty
Wydanie:
Projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r
Rok wydania:
2006
Temat:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska - 21 w.
Infrastruktura (ekonomia) - aspekt środowiskowy - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia = Future challenges - opportunities and threats / red. nauk. Jerzy Kleer [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Wydawca:
Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN
Rok wydania:
2010
Temat:
Globalizacja.
Gospodarka rynkowa - prognozy.
Dwudziesty pierwszy wiek - przewidywania.
Stosunki międzynarodowe - prognozy.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 21 w. - prognozy.
Zmiana społeczna - 21 w.
Cywilizacja - 21 w. - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk.: Sylwia Flaszewska, Stefan Lachiewicz, Michał Nowicki
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie Politechniki Łódzkiej
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 21 w.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja ; [Grzegorz W. Kołodko i 35 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2016
Temat:
Kołodko, Grzegorz W. (1949- ) - myśl polityczna i społeczna.
Ekonomia - 1990-.
Prognozy gospodarcze - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Musiał
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
Temat:
Ekonomia społeczna - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Green economy and good governance for sustainable development : opportunities, promises and concerns / edited by Jose A. Puppim de Oliveira
Wydawca:
Tokyo ; New York ; Paris : United Nations University Press
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Ekonomia środowiska.
Ekorozwój - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sustainable economics : context, challenges and opportunities for the 21st-century practitioner / Keith Skene and Alan Murray
Wydawca:
Sheffield : Greenleaf Publishing
Rok wydania:
cop. 2015
Temat:
Ekonomia.
Ekorozwój - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka ekonomiczna / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 307
Temat:
Polityka gospodarcza.
Dobrobyt.
Polityka gospodarcza - 21 w.
Gospodarka regionalna - 21 w.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie / red. nauk. Magdalena Knapińska, Katarzyna Szarzec ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Jarmołowicz, Wacław (1944-2018) - księgi pamiątkowe.
Makroekonomia.
Gospodarka rynkowa - 20 w.
Rynek pracy - 21 w.
Ekonomia - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Firmy typu "Spin-off" i Spin-out" jako sposób komercjalizacji dóbr intelektualnych : poradnik / [Oprac. i red.: Jerzy Kosanowski]
Wydawca:
Kielce : Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Rok wydania:
[2010]
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - poradniki.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 21 w.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane zagadnienia / red. nauk. Tadeusz Sporek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 85
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 21 w.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości / pod red. Bożeny Mikołajczyk
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 233
Temat:
Rynek kapitałowy - innowacje.
Gospodarka publiczna - innowacje - Polska - 21 w.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki / red. nauk. Jacek Jaworski
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; T. 9
Temat:
Ekonomia i polityka.
Socjologia ekonomii.
Finanse - 21 w.
Finanse międzynarodowe - 1990-.
Przedsiębiorstwa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Global marketing strategy : an executive digest / Bodo B. Schlegelmilch
Wydawca:
[Cham] : Springer Internatioal Publishing Switzerland
Rok wydania:
© 2016
Seria:
Management for Professionals, 2192-8096
Temat:
Marketing - 21 w.
Biznes.
Przywództwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edkacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Rok wydania:
2015
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 11
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 21 w.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Układy przestrzenne.
Ekonomia społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw : teoria i praktyka / Beata Glinkowska, Bogusław Kaczmarek
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Akademia Zarządzania i Finansów
Temat:
Globalizacja - 21 w.
Organizacja - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Globalizacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki : wyzwania i problemy w wybranych obszarach / redakcja naukowa Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Stosunki międzynarodowe - 2001-.
Biznes i edukacja.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - innowacje - Europa.
Globalizacja.
Regionalizm - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska : dylematy XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak
Wydawca:
Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; t. 4
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Unia Europejska - i ekonomia - 1990- - konferencje.
Unia Europejska - działalność polityczna - 1990- - konferencje.
Unia Europejska - 21 w. - prognozy - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Północ-Południe : krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte / Marcin Wojciech Solarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
cop. 2009
Temat:
Polityka gospodarcza - 20 w. - badania porównawcze.
Polityka gospodarcza - 21 w.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Globalizacja - 21 w.
Ekonomia porównawcza.
Geografia polityczna.
Ekonomia i polityka.
Kraje rozwijające się.
Kraje uprzemysłowione.
Kraje nowo uprzemysłowione.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych / pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : Gdańska Akademia Bankowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Ekonomia - informatyka.
Społeczeństwo informacyjne - 21 w.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - aspekt ekonomiczny.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - aspekt społeczny.
Przemysł - informatyka.
Elektroenergetyka - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 1 / pod red. Anny Harańczyk
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 140
Temat:
Atrakcyjność inwestycyjna - Polska - 1990- - konferencje.
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Urbanizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - prognozy - 21 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna : dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji / pod redakcją Anny Barwińskiej-Małajowicz, Bogusława Ślusarczyka ; zespół autorski: Anna Barwińska-Małajowicz [i 15 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Rynek pracy - Słowacja - 1990-.
Rynek pracy - Ukraina - 1990-.
Kobiety - praca.
Ekonomika pracy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : przy współpr. z Deloitte
Rok wydania:
2008
Temat:
Delokalizacje (ekonomia).
Globalizacja - 21 w.
Handel międzynarodowy - 1990-.
Outsourcing.
Usługi wspólne (zarządzanie) - Polska.
Offshoring.
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu / red. nauk. Andrzej Barteczek, Andrzej Rączaszek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zesztyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 166
Temat:
Polityka gospodarcza - 21 w.
Makroekonomia.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Ekonomia - modele matematyczne.
Kryzysy gospodarcze - 1990-.
Bezrobocie - Kraje OECD.
Polityka zatrudnienia - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Jakość życia - badania - metodologia.
Subwencje - Polska - 1990-.
Specjalne strefy ekonomiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Current challenges to peacebuilding efforts and development assistance = Współczesne wyzwania dla budowania pokoju i współpracy rozwojowej / ed. by Konrad Pędziwiatr, Patryk Kugiel & Aleksander Dańda
Wydawca:
Kraków : Tischner European University
Rok wydania:
2011
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 21 w.
Współpraca międzynarodowa.
Terroryzm - zwalczanie.
Rozwój gospodarczy.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz