Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Innowacje - aspekt ekonomiczny." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce / Robert Przedpełski ; [Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk]
Wydawca:
Warszawa : "Key Text"
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografie / Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 1230-0039 13
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki / pod red. Witolda Kasperkiewicza
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieci innowacji w polskiej gospodarce - stan obecny i perspektywy rozwoju / Richard Woodward (red.) ; Michał Górzyński [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
2005
Seria:
Raporty CASE / Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych ; nr 60/2005
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne bodźce wdrażania wyników prac badawczych w przemyśle / Kazimierz Poznański
Wydawca:
Warszawa : Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace Instytutu Planowania ; z. 70
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innovation sources of economies in Eastern Asia / ed. by Bogusława Skulska, Anna H. Jankowiak
Wydawca:
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 256
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Azja Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Leszek Kwieciński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2791
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Badania - polityka publiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Badania - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe kierunki badawcze w regionalistyce : nowe doświadczenia polityki regionalnej / pod red. Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
2003
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 204
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Europa Wschodnia.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Wschodnia - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych = (Innovativeness driven paths of less developed regions) / pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza, Korneliusza Pylaka, Jacka Szlachty
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 179
Temat:
Gospodarka regionalna - innowacje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska.
Kraje Unii Europejskiej - regiony - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : rozwój, innowacyjność, infrastruktura / [red. nauk. Marek Dylewski]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 22
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność polskiej gospodarki / finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych, ochrona praw własności intelektualnej, stymulowanie napływu inwestycji do sektorów wysokich technologii : praca zbiorowa / pod red. Michała Górzyńskiego i Richarda Woodwarda
Wydawca:
Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
2003
Seria:
Zeszyty Innowacyjne CASE
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna Francik, Aleksy Pocztowski ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1991
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - innowacje - podręczniki akademickie.
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - 1945-1990 - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku : praca zbiorowa. T. 2, O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania społeczeństw i gospodarki na tle wyzwań XXI wieku / pod red. Aleksandra Maksimczuka, Katarzyny Kucab-Bąk, Aleksandra Prokopiuka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Wydawca:
Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika
Rok wydania:
2014
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy / Edyta Dworak, Tomasz Grabia, Witold Kasperkiewicz, Walentyna Kwiatkowska
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki / Marzenna Anna Weresa
Wydawca:
Warszawa : SGH
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 504
Temat:
Handel międzynarodowy - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / [red. nauk. Władysław Janasz ; aut. Władysław Janasz et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Rok wydania:
1993
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (208) 134
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje : podstawy ujęcia modelowego i kwantyfikacja efektów w warunkach gospodarki rynkowej / Andrzej Parvi
Wydawca:
Opole : WSP
Rok wydania:
1993
Seria:
Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 206
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economics of industrial innovation / Christopher Freeman
Wydawca:
Harmondsworth : Penguin Books
Rok wydania:
cop. 1974
Seria:
Penguin Modern Economics Texts. Industrial Economics
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka oceny ekonomicznej efektywności innowacji / Janusz Czarnek, Paweł Glikman
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1986
Seria:
Informacja Ekspresowa / Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego ; nr 54
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje w badania i rozwój : strategiczne współzależności i ich uwarunkowania / Małgorzata Knauff
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2014
Temat:
Badania - aspekt ekonomiczny - modele ekonometryczne.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - modele ekonometryczne.
Inwestycje niematerialne - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionów Unii Europejskiej w latach 2000-2016 : monografia / Marek Szajt ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2020
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Innowacje - zarządzanie - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski / Dariusz Głuszczuk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie i Opracowania, 2084-6193 ; nr 262
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy Postępu Technicznego : kwartalnik Ośrodka Postępu Technicznego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Komisji Zwiążków Zawodowych w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Postępu Technicznego
Rok wydania:
1964-[1989]
Temat:
Postęp naukowy i techniczny - czasopisma.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa techniczna - Polska - 1945-1990.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw w Sektorze Usług w Latach ... = Innovation Activities in the Service Sector in Poland in ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Produkcji i Usług
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
2001-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne - Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - czasopisma.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Usługi - innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie - ujęcie teoretyczne i praktyczne = endogenous conditioning of the innovation of small and medium-sized enterprises sector in the region - theoretical and practical perspective / Anna Jasińska-Biliczak
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 181
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce / redakcja naukowa: Stanisław M. Szukalski, Monika Wodnicka, Beata Wentura-Dudek ; Foundation for Innovation Development and Science (FIDAS)
Wydawca:
Kraków : Foundation for Innovation Development and Science (FIDAS)
Rok wydania:
2018
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych / pod redakcją Anny Walaszczyk, Małgorzaty Koszewskiej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2021
Seria:
Monografie Politechniki Łódzkiej
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej / pod red. nauk. Małgorzaty Juchniewicz
Wydawca:
Olsztyn : [s.n.], (Olsztyn : Zakład Polilgraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)
Rok wydania:
2009
Temat:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja H. Jasińskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw / Władysław Janasz [et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydaw, Naukowe US
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (445) 371
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - Pomorze Zachodnie (region).
Banki - innowacje - Polska.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność w gospodarce Polski : modele, bariery, instrumenty wsparcia / Andrzej H. Jasiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Open innovation w MSP i podmiotach ich otoczenia w kontekście rozwoju innowacyjnego / Robert Stanisławski, Grzegorz Szymański, Joanna Trębska
Wydawca:
Warszawa : Placet
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa innowacyjnej strategii producenta dóbr inwestycyjnych / Roman Ferenc, Olimpia Kunert
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Politechniki Łódzkiej
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Inwestycje kapitału - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz