Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje." according to the criterion: Subject


Full title :
Społeczna odpowiedzialność organizacji : perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne / red. nauk. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2010
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1899-3192 nr 100
Subject :
Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990- - konferencje.
Books
Full title :
Społeczne gospodarowanie / redaktorzy tematyczni Barbara Iwankiewicz-Rak, Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Katarzyna Przybyła
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2017
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 492
Subject :
Ekonomia społeczna - konferencje.
Organizacje pozarządowe - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje.
Books
Full title :
Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Grażyna Borys, Alicja Janusz
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Publication Year :
2013
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 311
Subject :
Instytucje finansowe - konferencje.
Rynek kapitałowy - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje.
Ekorozwój - konferencje.
Books
Full title :
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. [Z. 1], Finanse / [redaktorzy tematyczni Teresa Orzeszko, Melania Bąk, Elżbieta Hajduga]
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2017
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 478
Subject :
Finanse - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje.
Books
Full title :
Finance and accounting for sustainable development : responsibility, ethic, financial stability / edited by Jarosław Dziuba, Teresa Orzeszko
Publisher :
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics
Publication Year :
2015
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 397
Subject :
Finanse - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Ekorozwój - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje.
Etyka biznesu - konferencje.
Books
Full title :
Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / [red. nauk. Alicja Antonowicz] ; Wydział Zarządzania. Uniwersytet Gdański
Publisher :
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Publication Year :
2010
Publication series :
Ogólnopolska konferencja naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka ; T. 2, 2010
Subject :
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - konferencje.
Personel - kierowanie - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje.
Books
Full title :
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / pod red. Anny Adamik i Stefana Lachiewicza
Publisher :
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Publication Year :
2009
Publication series :
Monografie Politechniki Łódzkiej
Subject :
Przedsiębiorstwa - wzrost - konferencje.
Przedsiębiorstwa - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Klastry - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje.
Books
Full title :
Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jan Gola
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2014
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 372
Subject :
Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej - Polska - 1990- - konferencje.
Ekonomia społeczna - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Books
Full title :
Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec / Dorota Teneta-Skwiercz
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2013
Publication series :
Monografie i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2084-6193 ; nr 234
Subject :
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Niemcy.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Wielka Brytania.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process